Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Tarkus on närtsimatu ja helge, kergesti leitav neile, kes teda armastavad.
Igaüks, kes teda otsib, leiab tema. Ootamatult ilmub tarkus tema ette.
Enne kui ta oskab ihaldada, leiab ta tarkuse oma ukselävelt. Juba tarkusest
mõtleminegi on mõistmise tipp – see, kes tema pärast valvab, saab muredest
vabaks. Sest tarkus ise käib ringi ja otsib neid, kes on teda väärt.
Lahkesti ilmub ta nende teele, iga kord kui nad temale mõtlevad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole,
et näha sinu vägevust ja kirkust,
sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata nende saatus, kes on vajunud
surmaunne, et te ei oleks kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Sest kui
me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume samuti, et Jumal
äratab Jeesuse kaudu üles ka need, kes on surmaunes. Ja me anname teile teada:
seda on Issand öelnud, et meie, kes me jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua
surmaunes olijatest põrmugi ette. Sest Issand ise laskub taevast alla peaingli
hääle ja Jumala pasuna kaikudes. Ning kõigepealt tõusevad üles surnud, kes on
Kristuses uinunud. Pärast tõmmatakse koos nendega üles, pilvedesse, ka meid,
kes me oleme siin elus, ja nõnda saame meiegi olla ühes Issandaga. Julgustage
üksteist nende sõnadega. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valvake ja olge valmis,
sest Inimese Poeg tuleb siis, kui te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis tähendamissõna: “Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid
oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad, aga viis arukad.
Rumalad võtsid küll lambid, kuid ei võtnud lambiõli varuks. Arukad aga võtsid
lisaks lampidele ühes ka õlianumad.
Ja kui peigmees jäi kauaks, väsisid kõik ja uinusid magama. Aga keskööl kostis
hüüdmine: “Vaata, peigmees tuleb! Minge temale vastu!” Siis ärkasid kõik neitsid
ja seadsid korda oma lambid, aga rumalad ütlesid arukatele: “Andke meile veidi
õli, või muidu meie lambid kustuvad!” Arukad kostsid vastuseks: “Meie ei saa
mitte kuidagi, sest muidu ei jätku seda ei meile ega teile! Minge pigem
kaupmeeste juurde ja ostke.”
Aga kui nad läksid, siis tuli peigmees, ja need, kes olid valmis, läksid ühes
temaga pulma ning uks pandi lukku. Hiljem tulevad ka teised neitsid ja ütlevad:
“Issand, issand, ava meile!” Aga tema vastab: “Tõesti ma ütlen teile, mina ei
tunne teid!”. Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega tundi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kelle õnnistatud Poeg tuli maailma, et Ta hävitaks
kuradi teod ja teeks meist Jumala lapsed ja igavese elu pärijad.
Palun, anna, et me seda lootust omades puhastaksime end nii,
nagu Tema on puhas; et kui Ta tuleb tagasi taevaväe hulkade
ja suure auhiilgusega, saaksime Tema sarnaseks Tema
igaveses ja hiilgavas Kuningriigis; kus Ta elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 15 ; Ps 85; Rt 1:1-7; Kl 3:5-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 21; Ps 22:23-32; Jl 3:9-17; Mt 13:36-52

Mõtisklus
Üsna mitmel õhtul oleme lugenud palvuse ajal Koguja raamatut. Koguja autor toob meieni
pildi sellest, kuidas looduse elukuklg jätkab oma tegevust, ilma et teda vähimalgi
määral puudutaks iga üksiku inimese siirdumine tema igavesse elupaika. Juudi
traditsioonis leidis usk surmajärgsesse ellu tunnustust alles esimesel sajandil enne
Kristust. Sinnani usuti lahkunute silmale nähtamatut eksistentsi kohas nimega Sheol,
kus nad ei saanud Jumalat tunda ega Teda kiita. Suurim muutus surmajärgse elu
tunnistamises tuli alles Jeesuse ülestõusmisega. Apostel paulus kirjutab: Aga meie
kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust (Fl 3:20)
Hingedekuu on alati parim aeg mõtelda sellistel teemadel. Meie, kristlased, usume,
et meil on osa Jeesuse Kristuse surmas ja ülestõusmises. Kuigi on meilgi raske ja
oleme leinas kui keegi lähedastest lahkub, on meis siiki ka lootus igavesele elule,
erinevalt uskmatusest tulenevast lõputust kurbusest. See on just see, mida toovad
meieni tänased lugemised. Tarkuseraamatust läbikumavat optimismi kannab edasi Ap Paulus,
kinnitades meile Jeesuse saabumist omade juurde suure väe ja auhiilgusega, siiski
kutsub meid EV üles valmisolekusse: Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega
tundi. Mida saame meie teha, et võiksime olla “alati valmis”? Põhimõtteliselt on
selleks palve, olgu siis Kiriku palve, südamest tulev igatsus, või mistahes
vormis palve. Palve kõikide oma koguduse liikmete eest, oma lähedaste eest, iseenda
eest ja ka juba lahkunute eest, eriti aga nende eest, kes Jumala armu kõige enam
vajavad. Palvetamine tähendab ärgata Issandale, kes on alati meiega. Palves otsime
Issandat, ihaldame Teda, järgime Teda ja mõtleme Tema peale. Jumala põhimõtted erinevad
maailma arusaamistest. Jumala põhimõte ütleb: “Mida rohkem annate, seda rohkem saate.”
“Mida rohkem sa andestad, seda rohkem sulle andeks antakse.” “Mida rohkem rahu tood,
seda rahulikum oled.” “Mida rohkem te palvetate, seda õnnelikum olete.”
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu sellest tarkusest osa saada ja juhata
meid, et võiksime elada sarnaselt arukatele neitsitele. Aamen.

Mingem alati kaugemale ja olgem tunnistajaks Jumala õnnistustele, mida meie elus on külluses!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kinnitamise sakrament 05.11.2023 AD

Kuningriigiaja XXXI pühapäeval, Jumala tahtel ja loal, sai Tallinna Püha
Kolmainsuse Koguduses kinnitamise sakramendi Anglokatoliku Kiriku
värskeim täieõiguslik liige. Olgu Issand kiidetud ja õnnistagu tema valitud
teed igavese rõõmu poole!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Lugemine prohvet Malakia raamatust:
“Mina olen suur kuningas,” ütleb vägede Issand, “ja rahvad
kardavad minu nime. Aga kui teie ei kuula ega võta seda oma
südamesse, et minu nimele tuleb anda au,” ütleb Issand, “siis ma
lasen needusel tulla teie peale ja ma muudan teie õnnistused
needuseks, sest teie ei ole seda võtnud oma südamesse. Jah,
õnnistuse asemel ma saadan needuse – teile, kes te olete lahkunud
minu teedelt ja õpetanud paljusid langema; teile, kes te olete
murdnud lepingu, mille ma Leeviga tegin,” ütleb vägede Issand.
“Sellepärast ma lasen teid põlata ja saadan teid häbisse kõikide
rahvaste juures, sest teie olete jäänud kõrvale mu teest ja
õpetanud iseeneste tarkust!” Kas pole meil siis kõigil üks isa?
Kas pole meid kõiki loonud üks Jumal? Miks me siis petame üksteist
ja teotame seda lepingut, mille Jumal teigi meie esiisadega?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, hoia minu hinge!
Issand, minu süda ei ole kõrk
ega ole uhked mu silmad.
Mina ei haara suure järele,
mis on minu jaoks liiga imeline ja kõrge.
Ma olen otsinud rahu oma hingele
ja selle leidnud nagu võõrutatud laps oma ema juures.
Mu hing minu sees on nagu võõrutatud laps.
Iisrael, oota Issandat, nüüd ja igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, hoia minu hinge!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, me olime teie keskel täis armastust, nagu ema, kes oma
lapsi hoiab. Armastusest teie vastu oleksime meie andnud teile
heameelega mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma elu, sest
nii südamelähedaseks olite te meile saanud. Te ju mäletate,
vennad, meie muret ja vaeva, kui me töötasime nii ööl kui päeval,
et teile mitte koormaks olla ja kuulutada teile Jumala
evangeeliumi. Just sellepärast me täname Jumalat üha, et kui te
meie läbi Jumala sõna kuulda saite, siis ei võtnud te seda vastu
inimeste sõnana, vaid nagu see tõesti on – Jumala sõnana, kes on
teie, usklike sees tegev. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ainult üks on teie isa – Tema, kes ta on taevas.
Üks on teie õpetaja – Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus rahvale ja oma jüngritele: “Moosese aujärg
on kirjatundjate ja variseride käes. Kõike, mida nad teile
ütlevad, seda nõudke taga ja pidage, kuid ärge käige nende tegude
järgi, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nad seovad kokku
ränkraskeid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, kuid ise
ei taha nad neid sõrmeotsagagi liigutada. Kõike, mida nad teevad,
teevad nad ainult selleks, et inimesed neid imetleksid.
Sellepärast teevad nad oma palvelindid laiad ja oma rüüde tupsud
suured. Nad armastavad ülemaid kohti söömaaegadel ja esimesi pinke
sünagoogides, teretamisi turgude peal ja seda, et inimesed neid
hüüaksid rabideks.
Teid aga ärgu hüütagu rabideks, sest ainult üks on teie õpetaja,
aga teie kõik olete vennad. Ning ärge hüüdke kedagi maa peal oma
isaks, sest ainult üks on teie isa – tema, kes ta on taevas. Ärge
laske end hüüda ka isandateks, sest üks on teie Issand – Kristus.
Kes aga teie seast tahab olla kõige suurem, see olgu teie teenija.
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise
alandab, seda ülendatakse”. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 76; Ps 121; Js 59:15-21; 2Kr 10:1-7,17-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 25; 1Ms 15:1-6; Rm 4:1-8

Tallinna Püha Kolmainsuse Koguduses:

Liturgiline värv: punane

Hs 36:24-28; Ps 145:2-5,8-11,15-16,21; 1Kr 12:4-13; Jh 14:15–17

Ps: Ma õnnistan Sinu nime igavesti, Issand.

Halleluuja: Tule, Püha Vaim, täida usklike südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli.

Mõtisklus
Jumala riik on avatud neile, kes usuvad. Täna anname kinnituse oma usust Jumalasse.
Kolmainu Jumalasse: Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse; Ristimine, kinnitamine
ja püha armulaud. Need on samamoodi seotud. Kui meid ristitakse, saame Jumala
lasteks. Kui meid kinnitatakse, saame võitud Püha Vaimuga. Kui me läheme missale,
tuleme kokku Kristuses Isa ees. Ja nii jõuab meie kristlik elu täiuseni. See loob
ühtsuse. Oleme seotud Jumala siseelu ja armastusega. See valatakse meie südamesse.
Oleme ühendatud Kristuse ja üksteisega kõige täiuslikumal viisil. Usklikud on
Kinnitamise sakramenti vastu võtnud peaaegu 2000 a Isegi Piiblis on selle kohta
näiteid! Apostlite tegude 19. peatükis paneb apostel Paulus oma käed (täpselt nagu
piiskop täna konfirmatsiooni ajal) usklike peale ja Püha Vaim laskub nende peale.
Niisiis, kui kedagi kinnitatakse, jagatakse iidset traditsiooni, millest on ajaloo
jooksul osa saanud väga paljud inimesed. Meile antakse Püha Vaimu annid: tarkus, mõistmine,
teadmine, kindlus, vagadus, nõuande ja Issanda kartus. Need Püha Vaimu annid annavad
meile ka ülesande. Püha Kirik õpetab, et „kinnitamise sakrament suurendab ja süvendab
ristimise armu”. See hõlmab „sügavamat läheduse taset Jumal Isaga; täielikumat
ühinemist Jeesusega; Püha Vaimu andide rohkust; täiuslikumat sidet Kirikuga;
ja Püha Vaimu eriline jõud aitab levitada ja kaitsta usku sõnade ja tegudega,
nõnda kui teevad tõelised Kristuse tunnistajad, tunnistades julgelt Kristuse nime
ja mitte kunagi häbenedes Püha Risti”.Kui suur armastus on Jumalal meie vastu.
Kui tänulikud me võime olla Jumalale. Milliseid imelisi asju on Jumal meie heaks
teinud. Me võime palvetada psalmi 18 sõnu, pakkudes seda Jumala, meie Isa, Jeesuse,
Jumala Poja ja Püha Vaimu kiituseks, kes valab meisse Jumala eluhõngu:
„Ma armastan sind, Jumal, mu tugevus, mu kalju, mu varjupaik, mu mäelinnus.” Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Püha Missa kõigi surnud usklike mälestuspäeval (Hingedepäeval) 2023 AD

Neljapäeval, 2.novembril 2023 toimus EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) KÕIGI SURNUD USKLIKE MÄLESTUSPÄEVA (HINGEDEPÄEVA) MISSA.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Nii ütleb Issand: “Ära rõhu võõrast, kes sinu keskel elab, ja ära tee temale
liiga, sest ka teie ise olete olnud võõraina Egiptusemaal. Ära kohtle halvasti
ühtki lesknaist ega vaeslast, sest kui sa neid halvasti kohtled ja nemad mind
appi hüüavad, siis ma kuulen nende hüüdu ja mu viha süttib põlema teie vastu
nõnda, et ma lasen teil mõõga läbi langeda. Siis jätan ma teie naised leskedeks
ja lapsed orbudeks. Kui sa kellelegi, kes on vaene minu rahva hulgast, laenad
raha, siis ära ole liigkasuvõtja – ära nõua tagasi rohkem kui sa laenuks andsid.
Ja kui sa oled võtnud pandiks oma ligimese üliriide, siis anna see temale tagasi
enne kui päike loojub, sest see on tema ainus ihukate. Millega ta end muidu
kataks, kui ta magama heidab? Mina võtan ju kuulda tema appihüüdu, sest mina
olen halastaja.” See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus!
Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus.
Issand on mu kalju, minu kindlus ja mu päästja.
Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja pääsemine, minu kõrge varjupaik.
Kiidetud olgu Issand, nõnda ma hüüan.
Nii pääsen oma vaenlaste käest.
Issand elab! Mu kalju olgu kiidetud!
Ülistatud olgu Jumal, mu lunastaja!
Sinu abi oma kuningale on suur,
oma salvitule Taavetile ja tema järelpõlvele osutad sa heldust.
Seepärast tänan ma Sind rahvaste seas,
laulan ja mängin kiitust su nimele.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, te teate, kuidas me käitusime teie juures, teie hüvangut silmas pidades.
Ja kuidas te meie tegusid mööda Issandast eeskuju võtsite. Hoolimata rohkest
ahistusest võtsite te Sõna Püha Vaimu rõõmus vastu. Nii olete teie saanud nüüd
eeskujuks kõigile, kes Makedoonias ja Ahhaias on uskuma jäänud, sest sõna pole
levinud teie kaudu üksnes Makedoonias ja Ahhaias, vaid teie usust teatakse
kõigis paigus, ilma et meie peaksime sellest midagi rääkima. Igal pool kuuleme
kõneldavat sellest, kuidas teie meid vastu võtsite ning kuidast te olete
pöördunud ära ebajumalatest, teenima elavat ja tõelist Jumalat; ootama taevast
tema Poega, kelle tema on surnuist üles äratanud – Jeesust, kes päästab meid
tulevase viha eest. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kui keegi armastab mind, siis ta kuulab minu sõna,
minu Isa armastab teda ja me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli saduseridel suu kinni pannud, tulid ka
nemad Jeesuse juurde. Ja üks nende seast küsis tema käest teda proovile pannes:
“Õpetaja, milline käsk on Seaduses kõige suurem?” Aga tema vastas talle:
“Armasta Issandat oma Jumalat kõigest südamest, kõigest hingest ja kogu
mõistusega. See on kõige suurem ja kõige esimene käsk. Aga teine on selle
sarnane. Armasta ligimest nagu iseennast. Nendes käskudes on kogu seadus ja kõik
prohvetid.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas ja igavene Jumal, suurenda meis usu, lootuse ja ligimesearmastuse kingitust;
et me saaksime osa kõigest heast, suuna meid armastama seda,
keda Sa käsid; Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 11; Ps 12; Ml 2:14-17; Mt 19:3-9,13-15

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 145; Jr 31:31-37; Jh 13:31-35

Mõtisklus
Tänapäevases maailmas on igal momendil kusagil keegi kes räägib, et erinevus rikastab,
et armastus on oluliseim ja annetused ning heategevus peaks olema meie elu osa.
Kogu see ilus mõtterännak on muutumas oma ego õigustamiseks, või koguni taustamüraks.
Pangem tähele, et küsimus “milline käsk on Seaduses kõige suurem?” ei olnud siiras
huvi, vaid variseeride püüe Jeesust lõksu meelitada. VT-ist loeme kokku “kõigest”
613 käsku ja keeldu. Milline on suurim? Jeesus räägib millestki palju enamast, kui
kohusetundlikust käsutäitmisest. Armasta kogu südamest – kas see on üldse võimalik?
Nii mõnigi võib eeldada, et armastus peab lihtsalt tulema, et see kasvab loomulikult
ja et seda ei saa sundida. See on armumine, mitte tõeline armastus. Igasugune armastus
jõuab kord punktini, milles tuleb meil iseennast käsile võtta, iseendast üle olla ja
nõuab meiepoolset pühendumist. Armastamine ei ole lihtsalt tunne või idee vaid tegevus.
Kuidas meie elame tõeks armastust Jumala vastu? Läbi palve ja siira usalduse, kuid
meie armastus Tema vastu on võtnud reaalse kuju: me tuleme Missale; me loeme
igapäevaseid lugemisi; palvetame, kui vähegi võimalik, kindlatel aegadel. Armastus
on tegevus siiras usus. Armastus Jumala vastu on ju näiliselt lihtne. Tema on nähtamatu,
ja nii mõnegi jaoks kauge. Kuid mida teha kaaslooduga, eeskätt inimestega? Kaasaja
ühiskonnas on suurenemas armastus looduse ja loomade vastu, olulised enda väljaelamise
kohad on kõiksugused varjupaigad ja vähemuste kogukonnad. Mida ütleb Jeesus? Armasta
ligimest nagu iseennast. See kõlab nii ohtlikult, isegi hirmutavalt. Mis saab siis,
kui see, kellele jagame oma armastust, ei vasta samaga või veab meid lihtsalt alt?
Samas ootame armastust ja tunnustamist iseenda suhtes. Mida siis tähendab kristlik
armastus? See tähendab täielikku Jumala usaldamist, omaenese kasu saamisest loobumist,
omaenese heaolu asemel otsime ligimese heaolu. Nõnda elades saame tunda, kuidas
Jumala käsi meid juhib ja armus läbi elu kannab. Tõeline armastus ootab meilt
kasvu ja muutumist ja ennastsalgavat tänu ning kiituse ja au toomist Jumalale.
Armas taevane Isa, palun, anna meile jõudu andestada ja armastada kõiki, keda Oled
meie eluteele juhtinud. Luba meil osa saada Sinu armurohkusest, et võiksime seda
kogeda ja tunnistada oma elus.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand oma salvitule Küürosele, kelle paremast käest ma olen kinni
haaranud, et alistada tema ees rahvad ja teha relvituks kuningad; avada temale
kõik uksed, nii et ükski neist ei jääks tema ees suletuks: “Oma sulase Jaakobi
ja oma äravalitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle
aunime, ilma et sa oleksid mind tundnud. Mina olen Issand ja kedagi teist ei
ole, ei ole ühtki Jumalat peale minu. Mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei
tundnud, et oleks teada hommikumaalt kuni õhtumaani, et ei ole teist peale minu,
mina olen Issand ja kedagi teist ei ole!”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tunnistagem Issanda au ja väge!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalatest.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tunnistagem Issanda au ja väge!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Paulus, Silvanus ja Timoteus – tessalooniklaste kogudusele Jumalas, meie Isas ja
Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu! Vennad, me täname Jumalat teie
eest, nii sageli kui me palves teie peale mõtleme. Ja peame aina meeles, kuidas
usk teid on õhutanud tegudele ja armastus sundinud nägema vaeva, ning et teie
olete pannud oma lootuse Issanda peale. Me teame, et teie, Jumalale armsad
vennad, olete äravalitud, sest kui me kuulutasime teie juures evangeeliumi, siis
mitte tühja sõnaga, vaid täie kindlusega väes ja Pühas Vaimus.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Andke keisrile, mis temale kuulub,
Ja Jumalale see, mis on Jumala oma!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal pidasid variserid nõu, kuidas saaksid nemad Jeesust tema sõnadest lõksu
püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid, ühes Heroodese
poolehoidjatega, et need ütleks: “Õpetaja, me teame, et sa räägid tõtt ja õpetad
Jumala teed tões, ega sõltu kellestki, sest sina ei vaata inimese peale. Ütle
nüüd meile, mida arvad sina: kas keisrile tuleb maksu maksta või ei?” Aga Jeesus
nägi läbi nende kurja kavatsuse ning ütles: “Teie silmakirjatsejad! Miks te mind
kiusate? Näidake mulle seda raha, millega te maksu maksate!” Ja nemad andsid
tema kätte teenari. Jeesus küsis: “Kelle pilt ja nimi sellel on?” Ja nemad
vastasid: “Keisri.” Aga tema ütles neile: “Andke siis keisrile, mis temale
kuulub, ja Jumalale see, mis on Jumala oma.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sa oled ilmutanud Kristuses
oma auhiilguse rahvaste seas: hoia oma halastus
meiega, et Sinu püha kirik kogu maailmas saaks
püsida vankumatus usus ja Sinu tunnistamises;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesti ja igavesti.
Aamen.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 72; Ii 24:1-17; Tt 2

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 80; Jr 5:7-19; 2Kr 13

Mõtisklus
Au olgu Jumalale kõrges ja rahu hea tahtega inimestele. Pea iga hommik algab
kristlase elus Jumala austamise ja ristimärgiga. Märgiga mis on ihuline
usutunnistus. Ristimärk on igapäevane meeldetuletus, et me peame andma Jumalale
seda, mis on Jumala oma. Aga mis siis kuulub Jumalale? Lugedes pühakirja –
Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Kui nüüd
kujutada end mündina, siis kelle “pilt”on meis? Jumala – on see ju ainuõige
vastus. See tähendab, et kõik mis meil on, on Jumala and meile kasutamiseks.
Paljudele meeldib täna kantslist kuulutada, et elame kahes maailmas korraga.
Vaimses mõttes taevases, igavesti jäävas Kuningriigis, ja siin, kaduvas maailmas.
Kumba me siis teenime, või valime kolmanda võimaluse: teenime iseend?
Jeesuse ülempreesterlik palve Isale annab kristlase olemuse edasi nõnda: Nemad ei
ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast.Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.(Jh 17:16-18)
Me oleme Jumala Kuningriigi lahutamatud kodanikud. Ainult meie ise võime sellest
lahti ütelda. Kuid mida see tähendab meie jaoks? Teenida kahte isandat?
Meie osa ei ole ennast lõhustada taevase ja maise vahel, andes
osa enda varast, ajast ja muudest hüvedest maisele ja osa taevasele riigile.
Kumb saab siis rohkem, kus on meie usk tegudega ja millele oma lootuse paneme?
Me peame mõistma, et kõik olev ja kindlasti ka see mis veel olevaks saab ON
Jumala omand. Ka see riik milles me hetkel elame, mistahes maailmajaos elame –
kõik kuulub Jumalale. Jeesus ei tulnud maailma näitama mis on oluline maksta
ühele või teisele, vaid selleks, et meil oleks täielik võimalus elada taevase
Isa Kuningriigi kodanikena, praeguses aeg-ruumis, siin maa peal, väärikalt au
tuues taeva ja maa Loojale. Taevase kuningriigi lastena anname au Jumalale
kõrges, ja soovime rahu hea tahtega inimestele. See teine pool tähendab muuhulgas
seda, et me täidame enda osa ka kaasloodu hüvanguks, siiski alludes Jumala
riigi seadustele. Selle maailma kohustused on just need seadmised mis aitavad
meid jõudmaks täielikku osadusse Jumalga, läbi katsudes, kasvatades ja
pühaduse poole püüeldes, püha Kiriku ühtsuses, õpetuses ja sõnakuulmises.
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu näha kõiges Sinu armurikast tööd
ja luba meil mõista, et oleme Sinu Kuningriigi lapsed.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Neil päevil valmistab vägede Issand sellel mäel kõigile rahvastele võõruspeo
hõrgutavate roogade ja kangete veinidega,võõruspeo üdirasvaste roogade ja
selitatud veinidega. Ning tema hävitab sellel mäel loori, mis looritab
kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid. Tema neelab surma igaveseks
ajaks, ning Issand pühib ära pisarad kõikide palgeilt,kaotab ära oma rahva
teotuse kogu maalt. Jah, Issand on rääkinud. Sellel päeval öeldakse: Vaata,
see on meie Jumal,kelle peale me lootsime, et tema päästab meid. See on
Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema lunastusest, sest
Issanda käsi on kaitsmas selle mäe üle.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind.
Seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma oskan elada puuduses ja külluses. Mõlemad on mulle tuttavad: nii täis
kõht kui nälg, nii küllus kui puudus. Ja seda kõike suudan ma tema läbi, kes ta
mind vägevaks teeb. Ometi te tegite hästi, kui aitasite mind minu ahistuses.
Küllap annab minu Jumal teilegi oma au rikkusest Jeesuses Kristuses kõik, mida
te vajate. Aga Jumalale, meie Isale, olgu au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa avab meie vaimusilmad
nägema seda lootust, mille Tema on meile valmistanud!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna: “Taevariik on kuninga sarnane, kes
tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased pulma külalisi kutsuma. Aga kutsutud
ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulased ja käskis neid: “Öelge kutsutuile:
Vaata, ma olen söömaaja valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud, kõik on
valmis, tulge pulma!” Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära – kes oma põllule
ja kes oma kaubale. Mõned võtsid koguni sulased kinni,npeksid neid ja tapsid nad ära.
Siis kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, ta hukkas mõrtsukad ja süütas põlema
nende linna, ning ütles oma sulastele: “Pulmad on küll valmis, aga kutsutud polnud
seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma keda iganes leiate.” Ning sulased
läksid ja kutsusid pulma kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda
sai rahvast täis.
Aga kui kuningas sisse astus pidulisi üle vaatama, nägi ta seal üht meest, kellel polnud
pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud, ilma et sul
oleks pulmarõivast?” Aga mees ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles sulastele:
“Siduge ta kinni nii käsist kui jalust ja heitke ta välja pimedusse! Seal on ulumine ja
hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed ära valitud”.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 48; Ps 112; Õp 2:1-9; 1Tm 3:14-4:16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 147; 5Ms 11:18-21,26-28,32; Gl 1:1-12

Issand, me palume, et Sinu arm alati eelneks ja
järgneks meile, et meid antaks alati headuse rüppe;
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, nüüd ja igavesti. Aamen.

Mõtisklus
Prohvet Jesaja kuulutus Jumala poolt korraldatavast peost on Jeesuses kuulajatele
teada ja pikalt oodatud. Ja seda räägib oodatud Messias Ise. Kutse pulmapeole
on ka igaleühele meist, täna ja igal järgneval päeval, Jumal ootab meid, Ta tahab
meiega jagada oma rõõmu. Kirikuaastas on hetkel aeg mida nimetame kuningriigiajaks.
Kuningas, kellest räägib Jeesus on selge viide taevasele Isale. „Kuningriik”, täpsemalt
Kristuse Kirik, ongi kauaoodatud Messia kuningriik, milles Ta valitseb inglite ja
inimeste üle. Tänane Ev ei viita pulmadele mitte kui abielule, vaid pulmapeole
( Mt 22:4 jj ), st. armudele, Kiriku sakramentidele; ennekõike jumalikule Armulaua
sakramendile; Jumala Sõnale, millega hinge toidetakse, mis kõik kannab nende rõõmudeni,
mis saavad osaks Jumala kutsutuile. Jumal kutsus juute prohvetite kaudu, kuid nad
põlgasid kutse, pangem tähele – nad kuulsid kutset, kuid jätkasid igapäevaste
toimetustega. Täna kutsub Jumal meid läbi Kiriku. Sulased läksid ja kutsusid pulma
kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda sai rahvast täis.
Meie oleme vastnud kutsele, tulnud pulmapeole. Mida siis meie peame tähele panema,
et me osutuksime ka valituks? Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud,
ilma et sul oleks pulmarõivast?” “Pulmariietus” ei saa viidata usule; sest ilma selleta
ei oleks keegi Kirikus. Usu ja sakramentide kaudu astus peokülaline Kirikusse.
Pidupäevale tulemine tähendab usku, erinevalt neist, kes ei tulnud, sest nad ei uskunud.
Erinevad kommenteerijad mõistavad selle all puhast, püha elu, vaba rasketest pattudest,
kaunistatud kõigi vooruste ja heade tegudega. See on see, mis kujutab endast Kristusega
riietumist ( Rm 13:14 ; Kl 3:12 ); uut elu( Rm 6:4 ); uut loodut ( Gal 6:15 ).
See näitab, et ainult usus elamisest, ilma usu tõekselamiseta ei piisa päästmiseks.
Vaadake neid, kes nimetavad end endiselt kristlasteks, kuid kes on teinud järeleandmisi
Kiriku tõekspidamistes või maha jätnud ebamugavad või ebapopulaarsed usu tõsiasjad.
Jumal on armastus. Kui meis pole armastust; või kui me teadlikult välistame Tema
armastuse, ei saa me Temaga elust ega rõõmust osa. On meie enda valik, kas tahame
näha suurt rõõmupidu koos Jumala pühadega või väljaarvatutega.
Armas taevane Isa, kasvata meis, palun, igatsust ja tahet saada osa Sinu Sõna
ja Sakramentide läbi osa kõige suurepärasemast peost – Sinu armu rohkusest.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Ma tahan laulda oma sõbrast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on
viinamägi viljakal nõlvakul. Ta kaevas seal maad ja puhastas selle kividest,
istutas häid viinapuid ja ehitas torni viinamäe keskele ning raius sinna ka
surutõrre. Ta ootas, et viinamägi kasvataks häid kobaraid, kuid hapud olid need
kobarad, mida see andis. Aga nüüd, Jeruusalemma elanikud ja juuda mehed, mõistke
ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel! Kas oleks pidanud tegema viinamäega veel
midagi, mis mul jäi tegemata? Kui ma kord tahtsin, et see kasvataks häid
kobaraid, aga see andis hapusid. Ometi tahan ma nüüd teile teada anda, mida ma
teen oma viinamäega: ma kisun maha tema piirdeaia ning annan ta metsloomade
laastada, ma lammutan müüri tema ümbert ja jätan ta kõikide tallata. Ning ma
teen ta kõnnumaaks – teda ei kärbita ega rohita ja ta kasvatab kibuvitsu ja
ohakaid, ning ma keelan pilvedel talle vihma andmast. Issanda viinamägi on
Iisraeli sugu ja Juuda mehed tema lemmik-istandus. Tema ootas õiguse võitu, aga
vaata, tuli ülekohus. Tema lootis õigluse peale, kuid sai kuulda üksnes
hädakisa. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda viinamägi on Iisraeli rahvas!
Sina võtsid viinapuu Egiptusemaalt,
kihutasid rahvad tema teelt ja panid ta kasvama.
Tema väädid ulatuvad mereni,
ja võrsed Eufrati jõeni.
Miks sa lõhkusid müüri tema ümbert,
miks jätsid sa tema kobarad möödakäijaile kiskuda?
Metssiga tuhnib teda
ja väljaloomad söövad ta paljaks.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud
ja seda viinamäge, mille sinu parem käsi on istutanud.
Hoia meid elus, ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Jumal, Vägede Issand, pööra meie olukord endiseks,
lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda viinamägi on Iisraeli rahvas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ärge olge mures, vaid tooge iga oma vajadus tänamise ja anumisega palves
Jumala ette. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistus, hoiab teie meeli ja
mõtteid Kristuses Jeesuses. Lõpuks, vennad, mõelge kõigele sellele, mis on tõsi,
auväärne, iganes õige, armastust väärt, puhas ja ülendav. Pidage silmas seda,
mis on vooruslik ja kiiduväärt. Kõike, mida te olete minult õppinud, saanud,
kuulnud või näinud, selle järgi elage, ja siis on rahu Jumal teiega.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen teid ära valinud,
et te läheksite ja kannaksite vilja, mis jääb püsima!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles ülempreestritele ja rahvavanemaile: “Kuulake teist tähendamissõna:
Elas kord isand, kes istutas viinamäe, piiras selle aiaga, tegi kaljusse
surutõrre ning ehitas valvetorni. Siis andis ta viinamäe rentnike kätte ja
reisis ise võõrale maale. Ning kui saagi koristamise aeg kätte jõudis, saatis ta
oma sulased rentnike juurde, oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid tema
sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid niisama, mõne viskasid kividega
surnuks. Taas saatis viinamäe isand teisi sulaseid, seekord rohkem kui esimesi,
kuid nendega tegid rentnikud nõndasamuti. Lõpuks läkitas ta nende juurde oma
poja, sest ta mõtles: “Ei nad julge ometi panna oma kätt minu poja külge!” Aga
rentnikud ütlesid poega nähes isekeskis: “Vaata, tema on ju pärija, mingem,
tapkem ta ära, siis saame tema päranduse endale!” Ja nad võtsid ta kinni,
tõukasid viinamäelt välja ning tapsid ära. Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida
teeb ta nende rentnikega?”
Aga nemad vastasid talle: “Ta laseb kurjad kurjal kombel hukata ning annab
viinamäe teiste rentnike kätte, kes toovad talle tema vilja õigel ajal.” Jeesus
ütles neile: “Kas te pole kunagi lugenud pühakirjast: Kivi, mille hooneehitajad
kõrvale heitsid, on nurgakiviks saanud. Issanda käest on see tulnud ja see on
imeasi meie silmade jaoks? Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse ära
teie käest ning antakse sellele rahvale, kes kannab vilja.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 25; Jr 13:15-21; Mk 10:35-45

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 36:6-13; Ps 130; Ml 2:1-10; Lk 13:10-17

Mõtisklus
Jeesuse kaks tähendamissõna ülempreestritele ja rahvavanemaile, eelmisel pühapäeval
loetud teks kahest pojast ja tänane sõna viinamarjaistanduse rentnikest, võib
tunduda meist kauge teemana. Olid ju need lood mõeldud tolleaegsetele usujuhtidele.
Meil on mugav näha neid kõnesid VT valguses. Iisreaalased ei võtnud vastu oma
kohustusi Jumala ees, seepeale saadeti prohvetid ja koguni Poeg. Kõik lükati tagasi.
Täna oleme Issanda viinamäe rentnikud meie, st. püha Kirik. Kas meie oleme paremad
üürilised? Viinamarjaistandus, mida me kohtleme kui oma, kuulub Issandale, Kes ootab,
et meile usaldatuga õiglaselt käitume. Oleme ainult teenijad, mitte isandad. Jumal ei
võlgne meile midagi; vastupidi, meie oleme need, kes võlgneme Jumalale aruandmise oma
tegemiste eest. Nii sageli ootame Jumalalt midagi, nagu Tema oleks meile võlgu, aga
ei ole. Tema ei pea meile midagi andma, isegi meie palvetele vastama. Seda mõistes
suudame näha suurimat kingitust oma elus. Jeesus Kristus on nurgakiviks saanud,
Jumala arm on meiega ja Jumal ei hoia tagasi head, mida Tema saab meile anda ja meie
oleme valmis vastu võtma, kuid iga armuga kaasneb ka vastutus. Jeesus Kristus on
nurgakivi mis hoiab koos kogu püha Kirikut, patuseid ja pühakuid, Tema kogub ja
hoiab oma lunastuse väes. Meie kohus on seda vastu võtta ja edasi jagada vastavalt
Jumala seatud korrale. Meil on valida millise rentnikuna käitume.
Armas taevane Isa, juhata ja hoia meid, et oleksime väärilised rentnikud Sinu viinamäel.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Teie ütlete: “Issanda tee ei ole õige!” Kuulake ometi, Iisraeli sugu! Minu tee
ei olevat õige? Kas pole see pigem nõnda: teie eneste teed ei ole õiged?
Kui õige pöördub ära oma vagadusest ja teeb ülekohut ning sureb selle tõttu,
siis sureb ta oma ülekohtu pärast, mis ta on teinud. Aga kui ülekohtutegija
pöördub oma paganlusest ning teeb nii, nagu on õige ja kohus, siis jääb ta elama
ega sure. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mõtle minu peale, sest Sina, mu Issand, oled armuline!
Issand, anna oma teed mulle teada
ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sind ma ootan kogu aja.
Mõtle, Issand, oma halastusele ja heldusele,
sest need on igavesest ajast.
Ära tuleta meelde mu noore ea patte,
ja mu üleastumisi ära meenuta.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mõtle minu peale, sest Sina, mu Issand, oled armuline!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, kui ühendus Kristuses annab meile julgust ja tema armastus toob
lohutust, Vaimu osadust, südamlikkust ja kaastunnet teiste vastu, siis tehke mu
rõõm täiuslikuks selles, et te olete üksmeelsed. Armastus ühendagu teid olema
sarnased oma eesmärkide ja ühtekuuluvuse tundmise poolest. Ärge tehke midagi
isekusest ega tülitsedes, vaid pidage oma alandlikkuses üksteist ülemaks kui
iseennast. Igaüks otsigu seda, mis on kasuks teisele ja mitte iseendale, et
teiegi elaksite sarnastena Jeesusele Kristusele.
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast; sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad – ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Minu lambad kuulevad mu häält, ütleb Issand,
mina tunnen neid, ja nemad käivad minu järel.
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis ülempreestritele ja rahvavanematele tähendamissõna:
“Kuidas te sellest aru saate? Ühel mehel oli kaks poega, ja ta läks ühe juurde
nendest ning ütles: “Mu poeg, mine ja tööta täna minu viinamäel!” Aga poeg
kostis vastuseks: “Ma ei taha!”, kuid hiljem mõtles ümber ja läks siiski. Samas
astus isa teise poja juurde ning ütles nõndasamuti. Poeg aga vastas: “Küll ma
lähen, isa,” kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist?” Ja nemad vastasid:
“Esimene.” Jeesus ütles neile: “Tõesti ma ütlen teile: tölnerid ja hoorad saavad
enne teid Jumala riiki! Sest kui Johannes tuli teie juurde, õiget teed näitama,
siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda, kuid
ka tagant järele te ei parandanud meelt ega jäänud uskuma”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 116; Js 12; Jh 11:21-44

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 90; Hs 33:1-9; Mt 24:37-51

Mõtisklus
Oleme kirikuaastas jõudnud sellesse aega, kus juba kolmandat pühapäeva
Jeesus toob meieni kristlasena elamise põhimõtted. Vahel võib justkui
tunduda, et meie, kristlased, saame Jumala tahtest paremini aru, või
koguni usume end “veidi” väiksem täiuslikust jüngrist olevat. Kuid see on ainult
pettekujutlus. Hoides ennast õigema ja pühamana, tahaks endast erinevaid
inimesi kutsuda tõe tundmisele. Ometi Jeesus istub lauda patustega.
Tänane EV toob esile karmid sõnad:”Tõesti ma ütlen teile: tölnerid ja
hoorad saavad enne teid Jumala riiki!” Jeesus kutsub meid mõtlema enda
valikute ja otsuste üle. Meie headest kavatsustest ei piisa ja meie
lubadused ei lähe arvesse kui me neid tõeks ei ela. Sisemine ja väljanähtav
kristlane peavad saama üheks inimeseks. See ei ole mitte moraali, vaid
elu ja usu kokkukasvamine. Jumal on meid püha Kiriku läbi üles kutsunud
olema kuulekad Tema tahtele usu tõekselamise kaudu. See tähendab, meie
ei tegele ainult heade ideedega või ei otsi Kirikust sügavaid meeleliigutusi,
vaid valmistume tulevikuks siin maa peal ja veelgi enam, tulevikuks Tema
taevases Kuningriigis. Meile on antud võimalus näidata austust Jumala
vastu üles oma sõnade ja tegude kokkukasvatamisega. Pangem siiski tähele,
tänases EVs kirjeldatud pojad olid mõlemad patused. “Ma ei taha!” ja
“Küll ma lähen, isa,” kuid ei läinud, on nii inimlikud vastused meie ette
seatud läbikatsumistele. Ometi on võimalus järgi mõtelda ja asuda täitma
Isa tahet. Õnnistagu selles meid Kõikvõimas taevane Isa.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Otsige Issandat, kuni ta on veel leitav, hüüdke teda, kuni ta on
lähedal. Jumalatu jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted, ning
pöördugu Issanda poole, siis tema halastab; ja meie Jumala poole,
siis tema annab paljugi andeks. “Sest minu mõtted ei ole teie
mõtted, ja minu teed ei ole teie teed”, ütleb Issand. “Nii kui
taevad on kõrgel üle maa, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie
teed, ja minu mõtted kõrgemal kui teie mõtted.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on suur ja kõrgekskiidetav,
uurimatu on tema suurus.
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
Issand on õige kõigil oma teedel
ja helde kõigis oma tegudes.
Issand on ligi neile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tõemeeles appi hüüavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!

(Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma ootan ja loodan pikisilmi, et ma ei jää milleski
häbisse. Nagu alati, nii ka nüüd on Kristus minu ihus ülistatud,
ükskõik, kas ma elan või suren. Jah, elu on mulle Kristus ja surm
on võit. Kui ma aga peaksin edasi elama, tähendab see mulle
viljakandvat tööd. Mille ma peaksin valima? Ma ei tea. Ma olen
aina kahevahel: ma igatsen siit lahkuda ja olla Kristuse juures,
sest seal on võrratult parem. Teie jaoks oleks ometi parem, kui ma
jääksin siia. Aga teie elage Kristuse evangeeliumi vääriliselt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, ava meie süda
kuulama kõike, mida Sinu Poeg meile räägib!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on
majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama
päevatöölisi oma viinamäele. Ja kui ta oli töölistega päevapalga
kokku leppinud, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks
välja kolmandal tunnil, nägi ta teisi turul jõude seismas, ning ta
ütles neilegi: “Minge mu viinamäele, ja ma maksan teile palga, mis
iganes seda väärt on.” Ja nemad läksid. Samamoodi läks ta välja ka
kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti. Aga kui ta
üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis veel mõned, kes seisid
ja ütles neilegi: “Miks te seisate siin kogu päeva jõude?” Nemad
vastasid talle: “Meid ei ole keegi palganud.” Ja tema ütles neile:
“Minge teiegi mu viinamäele.”
Aga kui õhtu kätte jõudis, ütles viinamäe isand oma valitsejale:
“Kutsu töölised ja maksa välja nende palk, viimastest kuni
esimesteni välja”. Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ja
said igaüks ühe teenari. Kui järg jõudis esimeste kätte, arvasid
nemad, et neile makstakse rohkem, aga nemadki sai igaüks ühe
teenari. Ja kui nad olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda
vastu: “Need, viimased, tegid ainult ühe tunni tööd, aga sina
maksad neile sama palga kui meile, kes me oleme talunud päeva
koormat ja lõõska?” Aga isand vastas neile ja ütles: “Sõber, ma ei
tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud siis minuga kokku ühe
teenari peale päevapalgaks? Võta oma palk ja mine oma teed, aga
sellele, viimasele, tahan mina anda nõnda kui sinulegi! Kas ma ei
tohi siis enese omaga teha seda, mida ma tahan? Või on sinu silm
sellepärast kade, et ma hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks
ja esimesed viimasteks.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 49; Srk 5:1-10; Lk 12:13-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 26; Ps 128; Kg 5:8-19; 1Tm 6:1-10

Mõtisklus
Jumal teed on nii erinevad meie arusaamadest. Täna puudutatakse näiliselt
meie õiglustunnet. Miks teenivad arstid ja õpetajad tunduvalt rohkem kui
päästjad? Nad ei riski igal päeval ju oma eluga teiste hüvanguks. Miks
juristid küsivad kordades enam plaka kui poemüüjale makstakse? Kas nende
elu on väärtuslikum? Mida me peaksime peale hakkama Jeesuse öeldud sõnadega:
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks? Tänane Ev on jätk
hiljuti loetud lõigule kus rikas noormees küsis mis peab tegema, et saada
taevariiki ja Jeesus vastas pea käske, müü oma vara ja järgne mulle.
Sageli üritatakse võrdsustada uskliku maist heaolu Jumala ligioluga tema elus.
Tänane hommikupalve lugemine (Srk 5:1-10) ütleb meile: Ära looda oma varanduse
peale, ja ära ütle: „Minul on küllalt!” Ära järgi oma hinge ja oma jõudu, nii
et käid oma südame himude järele! Ära ütle: „Kes on minu käskija?”…
Prohvet Jesaja kutsub meid Issandat otsima, kuni see võimalik on. Kutsu Jumal
appi oma ellu. Ap Paulus näitab meile tõelist kristlikku eeskuju, igatsedes
Kristuse juurde, ometi on tema maine töö väärtuslik ja tarviline. Ev toob
selgelt esile meie loomuse osa, soovida endale justkui väärilist tasu.
Selles tuleb esile Jumala ja inimese eelduste, loogika ja arusaamade erinevus.
Meie elu ja töö Jumala viinamäel on ennastsalgav osadus Jumalaga kõikide
hea tahtega inimeste hüvanguks. Meie usu reaalseks elamine ilmneb neljas
asjas: usk ja usaldus, Jumala tahte tunnustamine ja sellele alistumine.
Psalmikirjutaja toob esile Jumala erilise armu meie suhtes: Ka kui ma kõnniksin
surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;(Ps 23:4)
See tundub olevat tunduvalt parem kui Saatana esitletud näiline turvalisus
milles muutume tuimaks ja ükskõikseks, veelgi enam – uinuvaks – Jumala
halasuse suhtes. Maine heaolu pakuks justkui kaitset, kuid selle asemel
mässib endasse ja neelab neid kes ahvatlusele vastu ei pea.
Armas taevane Isa, Sina oled meie tugi ja varjupaik. Halasta meie peale ja
luba meil näha kaugemale maisest ahvatlusest. Tänu ja kiitus olgu alati Sulle!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar