Loengusari “Elu varakirikus”

V ja VI loengus oli muude teemade hulgas juttu vaimulikuametist varakirikus.

VII ja VIII loengus oli muuhulgas juttu varakiriku struktuurist ja erinevatest rollidest kirikus, tolleaegsetest matustest ja sellestki, kuidas tulid kasutusele mõisted kolmainsus ja sakrament.

IX ja X loengus oli juttu kirikuisadest ja nende arusaamadest, ristimisest ja jumalateenistusest varakirikus. Loengu teises pooles on teemaks ka sündmused ja teod, millest kristlased hoidusid, kuna need olid seotud paganlike riitustega. Samuti saame teada, miks tekkisid kodukogudused.