Vaimulikud talitused

VAIMULIKUD TALITUSED: Ristimine, laulatus, matus

RISTIMINE

Püha Ristimine on avatud kõikidele, kes seda soovivad, kas soovijaile endile või nende lastele.

Ristimine toimub Anglokatoliku Kirikus kas avalikul missal või eraldi korraldatud privaatsel teenistusel. Privaatse teenistusena võib ristimine toimuda väga paljudes eri kohtades lähedaste ja tuttavate kohalolekul. Ristimine tähistab uut algust. See on hetk, kus me rõõmustume, et inimene on ristiusu vastu võtnud ja ta soovib kasvada selles usus. Kui ristime väikelapsi ja lapsi, annavad vanemad ja ristivanemad tõotused elada kristlikku elu ning olla eeskujuks selles lastele ning igatsedes Kiriku abi õpetamaks lastele head sõnumit Jeesusest Kristusest. Ristimine on ka uue elu tähistamine meie seas, Jumala anni tähistamine ja kogu Kirik igatseb sellest rõõmustamisest osa saada.

Kuidas ristimist korraldada? Võta kontakti vaimulikega, enne ristimist on lühike kristliku elu õpetuse kursus (katehhees), millest nii vanemad kui ristivanemad võiksid osa võtta.

LAULATUS

Laulatus võib leida aset kõikjal, kus tunnistajad saavad kohal viibida. Loomulikult võib laulatus toimuda kirikus või kabelis.

Laulatused on täidetud pidutsemise ja rõõmustamisega. Samas on selles ka tõsine truudusevande andmine oma tulevasele abikaasale.

Laulatuseks palume taas kontakteeruda vaimulikega, et arutada läbi laulatuse läbiviimise detailid. Me laulatame ristitud inimesi ning ainult erinevast soost paare.

MATUS

Meie vaimulikud on valmis läbi viima matuseid. Kes leinavad, vajavad abi ja lohutust. Kirik suudab seda anda. Kas matus toimub kirikus, surnuaia kabelis või krematooriumis, on leinajate otsus. Enne matuse korraldamise juurde asumist tuleks vaimulikuga kokku leppida aeg ja koht, et ei oleks hiljem arusaamatusi, samuti saavad siis kokku lepitud matuse üksikdetailid. Kristliku matuse olemuseks on see, et isegi surmas on lootus, nii nagu ka elus.

Kõikide vaimulike talituste puhul pöörduge palun isa Raivo Kodaniku (+372 372 56 229789, meil: isaraivo(ät)eakk.ee poole.