Ember Days, “minipaastu päevad”

Ma ei tea, kuidas teil on, aga kui ma esimest korda “Ember Days”-ist kuulsin,
ei osanud ma suurt millestki aru saada. Süte päevad – oleks vist maakeelne
tõlge. Väheke lugemist selle kohta ja on veidi endalegi selgemaks saanud,
teistpidi jälle keerulisemaks läinud. Igal juhul on tegu Roomakatoliku Kiriku,
Episkopaalse Kiriku ja Anglikaani Kiriku traditsiooniliste paastu ja palve
päevadega. Ortodoksetes kirikutes on need päevad tundmatud.
Sõna “Ember” pärineb tegelikult ladinakeelsest fraasist Quatuor Tempora,
mis tähendab neli korda. Miks neid kutsutakse “Ember päevadeks”?
Sõnadel pole süte ega tuhaga mingit pistmist (Kuigi inglise keelest tõlkides
võiks nii arvata). See võib samuti pärineda anglosaksi sõnast ymbren, ring või
ümberpööre; või see võib olla quatuor tempora lühend; sest hollandi keeles
on “Quatertemper”, saksa keeles “Quatember” ja taani keeles “Kvatember”,
mistõttu üleminekut Ember Days’ile on lihtne tuletada ja seetõttu mina seda
meie keelde ümber ei tõlgiks, ka käesolevas kirjatöös kasutan erinevaid võimalusi.

On andmeid, et mainitavad paastu ja palve päevad pärinevad traditsiooniliselt
paavst Callistus I aegadest (umbes aastast 220) ja olid Roomas kindlasti välja
kujunenud paavst Leo (440–61) ajal, kes pidas rea selleteemalisi jutluseid.
(Oxford Dictionary of the Christian Churchile on Ember Days alusel)
Vana-Itaalias seostati neid aegu (algselt kolme) külvi, saagikoristuse ja
aastavahetusega, mille ajal palvetati, paastuti ja jagati almust. Hiljem
muutusid neli palve ja paastuaega ordinatsiooniks ettevalmistamise ajaks,
mille vältel kristlik Kirik palvetas ning vaimuliku kandidaadid valmistusid palve ja
retriidiga. BCP määrab selle tähtpäeva jaoks õiged palved ja lugemised
pealkirjaga “Kirikutöö jaoks (Ember`i päevad), sealhulgas erisused
“Pühitsetavatele”, “Teenistusse sobivate inimeste valimiseks” ja
“Kõigile kristlastele nende kutsumus” (BCP, lk 256–257, 929).
Nagu märgitakse 2019. aasta ACNA BCP-s: “Ember Days” on ette nähtud palveteks nende
eest, kes on kutsutud Kiriku tööle või ordudesse, ja need peetakse kolmapäeviti,
reedeti ja laupäeviti:

Pärast püha Lucia päeva (13. detsember)
Pärast Suure Paastu esimest pühapäeva
Peale Nelipühipäeva
Pärast Püha Risti päeva (14. september)
See tähendab, et Ember Days`i perioode on neli, üks iga aastaaja jaoks –
talve, kevade, suve ja sügise.

Emberi päevad on suurepärane aeg kõikidele kristlastele palvetada kõigi
piiskoppide, preestrite ja diakonite eest, kuna varem pühitseti preestriks
ja diakoniks laupäevastel Ember Day päevadel.

Emberi päevad liturgias
Vanem Missaal sisaldab spetsiaalseid missapalveid ja -lugemisi iga aastaste Ember
Days`i päevade kohta. Breviary määrab nendele päevadele ka konkreetsed palved.
Traditsiooniliselt on igale nädalapäevale kujunenud oma kindel keskendumine.
Kolmapäev oli traditsiooniliselt pühendatud Jumalaemale ning teda jäljendades
oli see järelemõtlemise ja vaimse orienteerumise päev.
Reede meenutab Kristuse armastust ja surma ning rõhutab pöördumist ja patukahetsust.
Laupäev on ülestõusmispühade eelvaade ja see tähistab meie ristimislepingu uuendamist.

Neid päevi iseloomustavad palve, paastumine ja karskus ning rõhutatakse vaimset uuenemist.
Need olid paastumise ja karskuse päevad, mis lubasid ühte täissöögikorda,
kusjuures peamisel söögikorral oli ainult taimetoit, välja arvatud reedeti, mil
nõuti täielikku karskust. 1983. aastal välja antud kanooniline õigus ei nõua
enam Kiriku ilmikliikmetelt paastu ja karskuse reeglite järgimist Ember Days`idel.
Alates 1969. aastast ei ole neid päevi isegi Roomakatoliku Kiriku üldkalendris.

Bernard Strasseri raamat “Aastaring Kristusega” jäädvustab need eraldiseisvad
hooajalised teemad.
Seal tuuakse meie ette, kuidas Emberi päevad meenutavad meie enda elu.
Kevadel saame üleloomuliku elu ristimise kaudu (mida kujutab ristimisküünal ) ;
kogu meie elu suve ja sügise toidab meie hingi meie Issanda ihu (peremees on
valmistatud nisu tuumadest) ja veri (viinamarjad). Talvel lõikame oma headest
tegudest saaki, alustades oma teekonda igavikku, olles saadetud Püha Viaticumi
ja ülima unetuse ( õli ) sakramendiga.
Nende missade ohverdusrongkäigul ohverdasid usklikud kümnist saagist,
mida kasutati missal (leiva ja veini näol), samuti kiriku ja vaeste toetuseks.

Kaasaegne inimene on sageli loodusest ära lõigatud; ta elab maailmas, mis on taandatud
asfaldi, betooni ja igasuguste ekraanide universumiks. Ta on väljamõeldud maailma,
virtuaalmaailma vang, omaenda fantaasiate projektsioon, selle asemel, et olla kontaktis
loominguga. Selle tulemusena on ta mõnikord ära lõigatud Jumalast – ja iseendast
(Jacques Philippe, Thirsting for Prayer, lk 74–75).

Nende “minipaastu päevade” eesmärk on palvetada, paastuda ja tänada Jumalat heade
andide eest, mida Ta meile looduse kaudu annab. Nad järgivad nelja aastaaega iga
konkreetse aastaaja ilu ja ainulaadsusega. Need on meie jaoks selleks, et õpetada
meid mõõdukalt kasutama seda, mida Jumal meile looduse kaudu annab, ja jagama
neid kingitusi ka vaestega. ( Steve Skojec järgi)

Ember Days programm tänapäevasele inimesele:

keskendumine Jumala tänamisele;
anda ande vaestele,
tuua esile üht paastumise eesmärki ja eriti palvetades preestrite pärast.

Kuigi see tava pole enam laialdaselt järgitud, võib seda tänapäeval ikkagi praktiliselt
rakendada. Siin on mõned võimalikud viisid, kuidas kohandada Ember Days’i tänapäevasele
elustiilile:

Tänapäevane paastumine: Võite kaaluda teatud toitudest või mugavustest loobumist neil
päevadel. See võib olla digi paast, näiteks vähendades sotsiaalmeedia kasutamist või ekraaniaega.

Meditatsioon ja palve: Kasutage neid päevi aja võtmiseks enda vaimse tervise jaoks.
Mediteerimine ja palvetamine on kaasaegse inimese jaoks ülimalt kasulik, aidates
keskenduda Jumala kingitustele meie elus ja leida sisemist rahu.

Tänu väljendamine: Ember Days’i päevad on ka suurepärane aeg tänulikkuse väljendamiseks.
Võite mõelda läbi asjad, mille üle olete tänulikud, ning jagada seda lähedaste või kogudusega.

Teiste abistamine: Võite kasutada neid päevi selleks, et aidata teisi või panustada
heategevusse. Vabatahtlikuna töötamine või annetamine võib olla suurepärane viis oma
aega ja oskusi/vahendeid jagada.

Collecta palve
Jumal, Sa juhtisid oma pühad apostlid igas paigas vaimulikke ametisse seadma: palun anna,
et Sinu Kirik võiks Püha Vaimu juhatusel valida sobivad isikud sõna- ja sakramenditeenistuseks
ning toeta neid Sinu kuningriigitöös; meie hinge suure Karjase ja Piiskopi,
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, Kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga,
ühe Jumalana, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised
Ember`i päevad I
4Ms 11:16-17, 24-29
Ps 99
1Kr 3:5-11
Jh 4:31-38

Ember`i päevad II
1Sam 3:1-10
Ps 63:1-8
Ef 4:11-16
Mt 9:35-38

Kasutatud on kirjandust järgmistelt autoritelt:
Jennifer Gregory Miller
Steve Skojec
Jacques Philippe
Oxford Dictionary
Ja avalikud internetiallikad