Piiskop dr Raivo Kodaniku jutlus 29.04.2018

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele:„ Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe
aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, ta lõikab ära, ja igaüht, mis
kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks vilja veel rohkem. Teie olete juba
puhtad selle sõna pärast, mida mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina
jään teisse. Nagu oks ei või kanda vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu
külge, niisamuti ka teie, kui te ei jää minusse.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see
kannab palju vilja, sest ilma minuta ei suuda te midagi teha. See, kes minusse
ei jää, visatakse minema nagu viinapuu oks, ja see kuivab ära. Ja nad kogutakse
kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te aga jääte minusse ja minu
sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te ainult tahate, ja see sünnib teile!
Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja olete minu jüngrid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Meie mõtted ja soovid on täis elu ja energiat. Nende soovide täitumine
võib vahel olla meie jaoks ülioluline. Selleks, et soovist kasvaks elu on
vajalik soovid ja mõtted sõnastada, sorteerida ja seada tähtsuse järjekorda.
Endagi üllatusesks avastame, et meie juurde tulevad mõtted ja soovid on
nagu pinnakate varjamaks sügavamaid igatsusi. Usulises mõttes, olles
tunnistanud Jumala ja enda väärtust, räägin siin südamepõhjast tulevast
palvest. Me tunneme vajadust nii kasvamiseks Kristuses kui ka tarvidust
juurdumiseks “Kui te aga jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse.”
Jeesuse lubadus: “siis paluge, mida te ainult tahate, ja see sünnib teile!”
on tingimuslik. Jeeuse lubadus saab teoks siis kui Tema järgijad on
õppinud tundma Jeesuse meelt ja südant. Nagu Jeesuse nimel tehtavad
palved peaksid väljendama Jeesuse südamesoovi, kes omakorda
soovis elada tõeks ainult neid unistusi ja lootusi mis olid tema taevase Isa
omad. Seega Jeesus ja Isa ja Püha Vaim koos vagade ja pühadega
saavad olla kantud ja hoitud ühes armastuse soovis, mis kasvab ja
kannab palju vilja. Jeesuse sõnum tundub olevat suunatud kogu Kirikule,
Tema kogukonnale. Kuid päris nii see pole, keskendudes püha Kolmainu
tegevusele, näeme ühtse osaduse ideed igas kristlases. Jeesus ütles oma jüngritele:
„ Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe aednik. Iga oksa minu
küljes, mis ei kanna vilja, ta lõikab ära, ja igaüht, mis
kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks vilja veel rohkem.”
Selles lauses on kaks sügavat mõtet. Ära lõikamine ja puhastamine.
Me ei saa süüdistada armastavat Jumalat valu ja ebamugavuse põhjustamise eest.
Kuid me peame aru saama ka seda, et Jumal ei pea meid tingimusteta
kaitsma meie patuse käitumise poolt põhjustatud valu eest.
Veelgi enam, ebamugavus on meie kõige parem kasvataja. Sellises
olukorras on Jumal kohal kui allikas, mis annab kasvule jõudu ja võimaldab
lahti lasta neist asjuist, mis ei vii igavesse ellu.
Tänane evangeelium tuletab meile meelde et Jeesuse armastus oma Isa vastu
oli tingimusteta nõnda nagu Isa armastus Tema vastu. Seetõttu ei saa me
tänasest evangeeliumist välja lugeda, et Tema armastus sõltub sellest kas
inimesed peavad kinni Tema õpetusest, sest Tema täielik arm on juba välja
pakutud kõigile kes Teda taga nõuavad.. Jeesuse õpetusest kinni pidamine
on meie jaoks parim viis elada tõeks enda armastust Jumala ja ligimese vastu.
Probleemiks on pigem inimese vastus Jumala armastusele: Jumala lapsed
saavad otsustada armastusse mittejäämise, kui nad ei taha armastada teisi
inimesi ja seeläbi lahutavad nad ise end Jumala armastusest.
Armas Jumal, kes Sa meie eest oma ainusündinud poja andsid, palun anna meile
rõõmu kasvada ja juurduda Sinu Kirikus. Aamen.