ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”. Miks
lased sina, Issand, meil eksida sinu teedelt, teha kõvaks oma südame, nõnda et
me sind enam ei karda. Pöördu tagasi oma sulaste, oma pärisosa rahva pärast.
Kärista lõhki taevas ja tule, nii et mäed värisevad su palge ees. Ükski kõrv
pole kuulnud ega ükski silm näinud teist Jumalat peale sinu, kes aitab tema
peale lootjat. Sina tuled ju vastu sellele, kes rõõmsasti õigluses elab, neile,
kes mõtlevad sinu teedest. Vaata, sa vihastusid, et meie tegime pattu, elasime
kaua oma pattudes ja hakkasime sinu vastu mässama. Me kõik oleme saanud
roojaseks ja meie õiglus on nagu määrdunud riie. Me oleme nagu närtsinud lehed
ja meie süü kannab meid tuulena minema. Ei ole kedagi, kes hüüaks appi sinu
nime, keegi ei õhuta end sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge
meie eest ja andnud meid meie süütegude meelevalda. Aga nüüd, Issand, oled sina
meie Isa. Meie oleme savi ja sina oled meid vorminud – meie kõik oleme sinu
kätetöö. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,
kes sa troonid keerubite üle.
Ärata oma vägevus
ja tule meile appi.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud
ja seda viinamäge, mille sinu parem käsi on istutanud.
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,
inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks sind teenima.
Hoia meid elus, ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Ma
tänan alati oma Jumalat teie pärast, selle armu eest, mis teile on Kristuses
Jeesuses antud. Temas te ju oletegi rikkaks saanud kõigi õpetusesõnade ja kõige
tunnetuse poolest, ning tunnistus Kristusest on teisse kinnitatud.
Nii ei ole teil puudu ühestki Jumala annist, kui te ootate meie Issanda Jeesuse
Kristuse ilmumist, kes kinnitab teid kuni lõpuni, et te oleksite laitmatult
puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Sest ustav on Jumal, kes on teid
kutsunud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, osuta meile oma armu,
ja lase meil osa saada igavesest õndsusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Neil päevil, pärast suurt ahistust,
pimeneb päike ja kuu ei anna enam oma valgust, tähed langevad taevast alla ja
taevavägesid kõigutatakse. Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilve sees suure
väe ja auhiilgusega. Ning tema läkitab oma inglid ja kogub kokku oma äravalitud
kõigi nelja tuule poolt, maa äärest taeva ääreni. Pange tähele võrdpilti
viigipuust: kui selle oksad ajavad uusi võrseid ja lähevad lehte, siis te teate,
et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, siis
teadke, et lõpp on ukse ees.
Tõesti ma ütlen teile: see sugupõlv ei kao enne ära, kui see kõik sünnib. Aga
kui taevas ja maa hävinevad, siis minu sõnad ometi ei kao. Kuid sellest tunnist
ja päevast ei tea keegi – ei inglid taevas ega Poeg – ainult Isa ainuüksi.
Vaadake ette ja valvake, sest teie ei tea, millal on aeg kätte jõudnud. Sellega
on nii nagu mehega, kes läks teele võõrale maale ja jättis oma sulastele
ülesande – igaühele tema töö, aga uksehoidjal ta käskis valvata. Nõnda tuleb ka
teil ärkvel olla, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või
keskkööl, kukelaulu ajal või varahommikul, et kui ta äkki on kohal, siis ta ei
leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen, ütlen kõigile: Valvake!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, anna meile armu heita kõrvale pimeduse teod
ja riietuda valguse varustusse, nüüd, millal Sinu Poeg Jeesus Kristus tuli meie
juurde suure alandlikkusega; et viimsel päeval, kui Ta tuleb
taas oma hiilgavas majesteetlikkuses kohut mõistma nii elavate kui ka
surnute üle, võiksime tõusta surematusse ellu; Tema läbi, kes elab
ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, nüüd ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 46; Ps 97; Js 28:14-22; Hb 12:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 18:1-20; Js 13:6-13; 1Ts 5:1-11

Mõtisklus
Head uut kiriku aastat! Oleme taas ootamas Jeesuse tulemist. Meid manitsetakse
tänases EV`s valvama. Valvamine paastu ja palvega on iga ristiinimese rõõmuaeg.
See on parim võimalus ja kingitus meile, et võime oodata Jeesuse tulemist.
Kristlikud müstikud ütlevad, et minevik, olevik ja tulevik on Jumala jaoks “igavesti
praegu”. Seega ootame me Kristuse kolme tulemist, esimene tulemine on inimesena
kaks tuhat aastat tagasi, nagu prohvet Jesaja esimeses lugemises kuulutas:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”;
Prohvet jätkab: Pöördu tagasi oma sulaste,… pärast. Kärista lõhki taevas ja tule…
Meie ootame ka Kristuse teist tulemist aegade lõpus. Aga, me ootame Kristuse
tulekut sammuti olevikus, siin ja kohe, palves, pühakirjas, armulauas. Tema loodu
teenimises. Tema kolm tulekut on suur jumalik kingitus kogu olevale.
Advendiaeg tuletab meile meelde igatsust selle rõõmu järgi, mida toob meile Jumala
Poeg, kui oleme Tema täielikult võtnud vastu oma ellu! Just ootusaeg on parim
aeg taaselustada see usk mis võib uinuda, kui läheme maailma murede ja tahtmistega
kaasa. Issanda ootamine ei tähenda ainult advenditulede süütamist, kontserte ja
üritusi, advendikalendri avamist. Mida see siis tähendab? See tähendab, et
välispidine ettevalmistus on hea sissejuhatus vaimseks Kristuse tulemiseks
valmistumine. See tähendab meile kõikide kristlike vaimsete võimaluste vastu
võtmist ja kasutamist. Eritliselt oleme Issanda läheduses palve, sakramentide ja
oma lähedaste teenimises, meie võimaluste ja parima äranägemise piires.
Kui me võtame nõnda elamise oma sihiks, on see parim advendiaeg meie hinge jaoks.
Armas Taevane Isa, palun, kasvata meis usku, lootust ja armastust, kinnita, et
mitte keegi ei ole Sinu armastavast ettehooldusest ilma jäetud. Võta meid
õnnistada sellel advendiajal. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Anglokatoliku Kiriku Päev 2023 AD

Anglokatoliku Kiriku Päev

Kui Jumal tahab ja lubab, toimub Anglokatoliku Kiriku päev
advendiaja esimesel laupäeval, 9.detsembril 2023 AD
algusega kell 11.00
Kavas:
11.00 palvus
11.45 loeng: anglokatoliiklus, ajalugu ja õpetus
12.20 vestlus
12.30 loeng: kadunud aare, “Ember Days”
Väike paus või külalisesineja
13.00 püha Missa

NB. KÕIK AJAD ON LIGIKAUDSED!

Oodatud on kõik hea tahtega inimesed!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Lugemine prohvet Heseekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest.
Nii nagu karjane on mures oma karja lammaste pärast, kui ta seisab keset oma
laialipillatud karja, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan
nad kõigist paigust, kuhu nad on eksinud pilvisel ja hämaral päeval. Mina
ise hoian oma lambaid ja lasen neil hinge tõmmata, ütleb Issand. Ma otsin
üles selle, kes on kadunud, ja toon eksinu tagasi, ma seon haavatu haavad
ja kinnitan nõtra, aga lihavale ja tugevale ma panen päitsed pähe. Mina
hoian oma lambaid nii nagu peab. Aga teie, mu lambad – nii ütleb Issand –
vaadake: mina olen see, kes ma mõistan kohut lamba ja lamba vahel, jäärade
ja sikkude vahel. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua, minu vaenlaste nähes,
sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad,
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, Kristus on surnuist üles äratatud ja saanud esimeseks nende seast, kes
on läinud hingama. Sest kui surm on tulnud ühe inimese kaudu, siis tuleb ka
surnute ülestõusmine ühe inimese kaudu. Kui kõik surevad Aadamas, saavad nad
Kristuses kõik elavaks. Aga igaüks omas järjekorras: esimesena Kristus, ja siis,
kui tema jälle tuleb, kõik need, kes on tema omad. Selle järel tuleb lõpp,
kui ta hävitab iga võimuse, meelevalla ja väe ning annab valitsuse Jumala, oma
Isa kätte. Sest tema peab valitsema, kuni Jumal on pannud kõik ta vaenlased tema
jalge alla. Viimne vaenlane, kellele lõpp tehakse, on surm – muidu ei saaks öelda,
et kõik on pandud tema jalge alla. Aga kui kõik on alistatud, siis alistub ka
Poeg Temale, kes ta on alistanud kõik, et Jumal oleks kõik kõiges.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issanda sõna jääb igavesti, ja see on sõna,
mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
ühes temaga, siis istub ta aujärjele, ja tema ette kogutakse kõik rahvad, ja ta
eraldab inimesed üksteisest otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta kogub
lambad oma paremale käele ja sikud vasakule. Siis ütleb Kuningas neile, kes on tema
paremal käel: “Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma algusest alates. Sest minul oli nälg ja teie andsite mulle süüa,
mul oli janu ja teie andsite mulle juua, ma olin kodutu ja teie andsite mulle
peavarju, ma olin alasti ja teie andsite mulle kehakatet, ma olin haige ja teie
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja teie tulite minu juurde.” Aga õiged vastavad
talle: “Issand, millal me nägime sind näljasena ja andsime sulle süüa, või janusena
ja andsime sulle juua? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sind vastu? Millal
me nägime sind alasti ja andsime sulle kehakatet? Millal me nägime sind haigena või
vangis ja tulime sinu juurde?” Ja kuningas vastab neile: “Tõesti ma ütlen teile: kõik,
mis te olete teinud minu vähematele vendadele, seda te olete minule teinud.”
Aga siis ütleb ta nendele, kes on tema vasakul käel: “Minge ära minu juurest, teie
äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele! Sest mul
oli nälg ja teie ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja teie ei andnud mulle juua. Ma
olin kodutu ja teie ei andnud mulle peavarju. Ma olin alasti ja teie ei andnud mulle
kehakatet, ma olin haige ja vangis, aga teie ei tulnud mind vaatama!” Siis vastavad
ka nemad: “Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena, kodutuna või alasti,
haigena või vangis, ega ole sind teeninud?” Ja tema vastab neile: “Tõesti ma ütlen
teile, mida te iganes olete jätnud tegemata ükskõik kellele mu vähemate vendade seast,
seda te olete minulegi tegemata jätnud!” Ja nemad lähevad igavesse karistusse, aga
õiged igavesse ellu!” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas igavene Jumal, kes Sa oma Poja,
kogu loodu Kuninga läbi kõik oled korraldanud,
luba armulikult, et kõik loodu võiks orjusest vabaneda,
teenida Sinu ülevust ja Sind igavesti kiita
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses,
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jr 3:14-18; 1Kr 11:17-32

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 90; Kg 11:9-12:8; Kg 12:13-14; Hb 13:1-21

Online Piibel on siin.

Mõtisklus
Maailma ajaloos riigid tulevad ja lähevad, valitsused muutuvad ja
ei ole justkui midagi jäävat. Kuid Jeesuse Kristuse Kuningriik oli,
on ja jääb. Juba nüüd on Tema koos meiega, meie Isand ja Issand,
alandlik ja tasane, midagi palju enamat kui oskame oodata ja arvata.
Kui maailma riike kannustab vara ja võim, siis meie Issanda Kuningriigi
rõõm toetub armastusele, andestusele, halastusele ja lunastusele.
Mõnedes kogudustes kutsutakse pühapäevast kogunemist Jumalateenistuseks.
Jumal Ise teenib meid. Samamoodi on iga väikseimgi hea tegu mida
igaüks meist teeb ülisuure väärtusega. Võiks koguni ütelda, et
igavikulise väärtusega. Keegi ei oota meilt võimatut, kui eksime
tõuseme taas Jumala käsul ja inglite abil. See rõõm, olla Jumala
laps, Tema Kuningriigis, Tema pühade osaduses, st. Kirikus ja meie
seisus justkui printsi või printsessina saab olla täielik vaid
siis, kui Issand Jeesus Kristus on ka tõeliselt meie Kuningas, igal
ajal, kui me tõesti võtame Tema elu eeskujuks ja igatseme Tema
juhatust teekonnal igavikku. Igasugune rõõm kaob meist kui ootame
Kristust meie maise elu parandajana. Tema tuli teenima, mitte
teenindatud saama. Nõnda on sama kohustus ka Tema Kuningriigi
alamatel, st. meil. Teenigem Tema Kuningriigi auks üksteist ja
lähedasi, aga eriti neid kes Jumala armu kõige enam vajavad, nii
tihti kui võimalik palve, armastustegude ja Jumala armulättele
suunamisega. See mis maailma jaoks on teisejärguline, on Jumala
Kuningriigis ülimalt oluline, Jumal Ise kinnitas oma Kuningriigi
teenima loodut. Täna tulles armulauale, hoidkem meeles, et taeva
ja maa Kuningas Ise tuleb meie sisse, lubagem Temal, läbi meie
kogu olevat teenida. Ainult nii saab Tema olla meie Karjane ja
meie Tema kari.
Armas taevane Isa, palun, ole meile Kuningaks ja Karjaseks, juhata
meid elama nõnda, et võiksime kord kuulda kutset: “Tulge siia,
minu Isa õnnistatud…” Aamen.

Inimkonna pühendamise akt Kuningas Jeesus Kristusele

Täisindulgents antakse kristlasele, kes Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga
suurpühal loeb avalikult inimkonna pühendamise akti Kuningas Jeesusele Kristusele (Iesu
dulcissime, Redemptor); selle palve lugemisel teistel asjaoludel on indulgents osaline.

Magusaim Jeesus, inimkonna Lunastaja, vaata meie, alandlikult Sinu altari ette heitnute
peale. Me kuulume Sulle ja tahame olla Sinu omandus; et aga olla Sinuga kindlamalt
ühendatud, vaata, pühendab igaüks meist täna end vabalt Sinu Pühimale Südamele. Paljud
ei ole Sind kunagi tundnud; samuti on paljud, põlates Su käske, Sind ära tõuganud.
Halasta nende kõikide peale, halastavaim Jeesus, ja tõmba nad oma Pühimasse Südamesse.
Ole Kuningas, oo Issand, mitte ainult ustavatele, kes pole Sind kunagi hüljanud, vaid ka
kadunud lastele, kes on Su maha jätnud; anna, et nad naaseksid kiiresti oma Isakoju, et
mitte surra armetusest ja näljast. Ole Kuningas neile, kes on petetud ekslikest
arvamustest või keda lahkmeel eelmal hoiab ning kutsu nad tagasi tõe ja usu ühtsuse
sadamasse, nii et peagi võiks olla vaid üks kari ja üks Karjane. Ole Sina Kuningaks
kõigile neile, kes on siiani ebajumalakummardamise või islami pimeduses ja ära keeldu
tõmbamast neid kõiki Jumala valgusse ja kuningriiki. Pööra oma halastuse silmad selle
rahva laste poole, kes kord oli Sinu valitud rahvas: ammu kutsusid nad eneste peale
Päästja Vere; laskugu See nüüd nende peale, kui lunastuse ja elu allikas. Anna, oo
Issand, oma Kirikule kindlust vabaduses ja kaitses kahju eest; anna rahu ja korda
kõigile rahvastele ning kaikugu maa poolusest pooluseni ühest hüüust: “Kiitus olgu
Jumalikule Südamele, mis tõi meile pääste; temale olgu au ja austus igavesti.” Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Lugemine Õpetussõnade raamatust:
Kui sa leiad hea naise, siis tea, et leidsid aarde, mis on enam väärt kui kõik
pärlid. Tema peale võid loota, ja ta hoiab puuduse sinust eemal. Tema teeb oma
mehele head ja mitte halba kõik oma elupäevad. Tema kannab hoolt villa ja linade
eest, ning töötab virkade kätega. Tema paneb oma käed koonlapuu külge, ja tema
pihud hoiavad kedervart; tema avab oma käe hädalisele, ja vaestele oma mõlemad
pihud. Võlu on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Jumalat kardab, on
kiiduväärt. Kiitke teda tema hea töö eest, ülistage teda kõikide kuuldes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!
Õnnis on inimene, kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, mina ei pea teile enam rääkima aegadest ega tunnist, sest te teate väga
hästi, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Siis, kui inimesed ütlevad:
“Maailmas on rahu ja kõik on hästi”, just siis tabab neid hukatus äkitselt, nagu
sünnitusvalud käimapeal olevat naist, ja nemad ei pääse pakku. Aga teie, vennad,
ei ela pimeduses, nõnda et see päev saaks teid tabada ootamatult nagu varas
öösel. Sest teie kõik olete valguse lapsed ja päeva pojad. Meie ei kuulu ei ööle
ega pimedusele. Ärgem siis magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Olge ärkvel ja valvake,
sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on mehe sarnane, kes
seadis end reisile võõrale maale, ja kutsus enne oma sulased enda juurde ning
usaldas nende kätte oma vara. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja
kolmandale ühe – igaühele tema võimete järgi – ning läks ära võõrsile. See tema
sulane, kes oli saanud viis talenti, läks otsekohe, kauples nendega ja sai
kasuks veel viis talenti. Nõndasamuti tegi see, kes oli saanud kaks talenti,
teenis nendega kaks talenti juurde. Aga see, kes oli saanud ühe talendi, kaevas
maasse augu ja peitis sinna oma isanda raha.
Pika aja pärast tuli isand tagasi ja nõudis oma sulastelt aru. Siis astus esile
see sulane, kes oli saanud viis talenti ja ütles: “Isand, sina andsid mulle viis
talenti – vaata siin on teist viis talenti, mida ma olen nendega juurde
kaubelnud!” Ja isand lausus talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled sa
olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma isanda
rõõmupeole!” Ka see, kes oli saanud kaks talenti, astus ette ja sõnas: “Isand,
sina andsid mulle kaks talenti – vaata, siin on veel kaks talenti, mille ma olen
lisaks teeninud!” Ja isand ütles talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled
sa olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma
isanda rõõmupeole!”
Siis aga tuli ette see sulane, kes oli saanud ühe talendi ja ütles: “Isand, ma
tean, et sa oled kalk mees – sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud
sealt, kuhu ei ole tallele pannud. Ja ma läksin hirmuga ja peitsin sinu talendi
maa sisse. Vaata, siin see on!” Aga tema isand vastas talle: “Sina halb ja laisk
sulane. Kui sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun
sealt, kuhu pole tallele pannud, siis oleksid sa pidanud andma mu raha panka, et
ma tulles oleksin saanud oma talendi kasuga tagasi. Seepärast võtke nüüd talent
tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele, kellel
on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, selle
käest võetakse ära seegi, mis tal on. Heitke nüüd see kõlbmatu sulane välja
pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Õnnistatud Issand, kes Sa lasid kirjutada kogu pühakirja
meile õppimiseks: anna meile seda kuulata, lugeda, meelde jätta, õppida
ja mõtiskleda, et saaksime omaks võtta ja alati
kinni hoida igavese elu õnnistatud lootusest, mida Sina oled
meile andnud meie Päästjas Jeesuses Kristuses; kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 75 ; Ps 138; Js 2:6-19; Mt 25:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 9; 1Ms 19:1-3,12-17,24-28; Lk 17:20-37

Mõtisklus
On lähenemas kirikuaasta lõpp. Ainult ükas pühapäev veel. Taas hakkame ootama
Jeesuse erilist kohalolu ja Tema tunnetamist meie elus Jõulupühade ajal. Jeesus
tuleb. Aga mis veelgi olulisem – Olge ärkvel ja valvake, sest Inimese Poeg tuleb
tunnil, mil te teda ei oota! Kas ka tegelikult oleme valmis, kui Ta tuleb?
Tänane Ev´s Jeesus ütleb meile, et Jumal on usaldanud meile nii palju andeid,
oskusi, armusid, õnnistusi ja kingitusi. See võib olla materiaalne rikkus või
eriline anne või oskus. Jumal ootab, et me kasutame seda kõike täiel määral.
Pangem tähele, et Jumal armastab meid kõiki võrdselt, kuigi meil ei ole samad
anded või kutsumused. Jumalal on meie kõigi jaoks ülesanne ja kutse.
Me võime ütelda: küll oskan seda ja teist, aga kus on tulemused?
Saame ka öelda: ma ei tea endal olevat ühtegi andi. Aga siiski, kas on nii?
Jumal ei valeta meile. Kui sul pole enda teada muud andi kui usu and, kasuta seda.
Kui sul on mistahes kutsumus, kasuta seda Jumalariigi ülesehituseks, oma
kodukoguduse hüvanguks, oma perekonna hüvanguks, kõigi lähedaste hüvanguks.
Sest igaühele, kellel on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt –
ütleb pühakiri. Tänases EV`s on ka kolmas sulane, aus ja aukartlik mees.
Justkui suurepärane kristlane. Aga Jumal ootab midagi enamat, kui peidetud
anded, Ta ootab, et neid kasutaksid. Kuid tänased kirjakohad toovad meieni veel
ühe olulise teadmise. Hea ja töökas naine esimeses lugemises, Jumalakartlik
inimene psalmis, kaine ja valvav usklik Pauluse kirjas, ja teenija kes kaupleb
isanda rikkusega näitab meile selgelt, et kõik mida võtame nagu enda oma on
tegelikult meie isanda, ehk Jumala omand, millega meil tuleb väärikalt ümber
käija. Seega Jumal on meile usaldanud suured väärtused ja ka meie peame Teda
jäägitult usaldama, kasutades endale usaldatut aukartuse ja väärikusega
seda kasvatades ja kasutades.
Armas taevane Isa, Sina oled meisse isutanud oma annid, palun, õpeta meid
neid kasutama ja hindama Sinu antu väärtust. Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Tarkus on närtsimatu ja helge, kergesti leitav neile, kes teda armastavad.
Igaüks, kes teda otsib, leiab tema. Ootamatult ilmub tarkus tema ette.
Enne kui ta oskab ihaldada, leiab ta tarkuse oma ukselävelt. Juba tarkusest
mõtleminegi on mõistmise tipp – see, kes tema pärast valvab, saab muredest
vabaks. Sest tarkus ise käib ringi ja otsib neid, kes on teda väärt.
Lahkesti ilmub ta nende teele, iga kord kui nad temale mõtlevad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole,
et näha sinu vägevust ja kirkust,
sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata nende saatus, kes on vajunud
surmaunne, et te ei oleks kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Sest kui
me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume samuti, et Jumal
äratab Jeesuse kaudu üles ka need, kes on surmaunes. Ja me anname teile teada:
seda on Issand öelnud, et meie, kes me jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua
surmaunes olijatest põrmugi ette. Sest Issand ise laskub taevast alla peaingli
hääle ja Jumala pasuna kaikudes. Ning kõigepealt tõusevad üles surnud, kes on
Kristuses uinunud. Pärast tõmmatakse koos nendega üles, pilvedesse, ka meid,
kes me oleme siin elus, ja nõnda saame meiegi olla ühes Issandaga. Julgustage
üksteist nende sõnadega. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valvake ja olge valmis,
sest Inimese Poeg tuleb siis, kui te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis tähendamissõna: “Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid
oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad, aga viis arukad.
Rumalad võtsid küll lambid, kuid ei võtnud lambiõli varuks. Arukad aga võtsid
lisaks lampidele ühes ka õlianumad.
Ja kui peigmees jäi kauaks, väsisid kõik ja uinusid magama. Aga keskööl kostis
hüüdmine: “Vaata, peigmees tuleb! Minge temale vastu!” Siis ärkasid kõik neitsid
ja seadsid korda oma lambid, aga rumalad ütlesid arukatele: “Andke meile veidi
õli, või muidu meie lambid kustuvad!” Arukad kostsid vastuseks: “Meie ei saa
mitte kuidagi, sest muidu ei jätku seda ei meile ega teile! Minge pigem
kaupmeeste juurde ja ostke.”
Aga kui nad läksid, siis tuli peigmees, ja need, kes olid valmis, läksid ühes
temaga pulma ning uks pandi lukku. Hiljem tulevad ka teised neitsid ja ütlevad:
“Issand, issand, ava meile!” Aga tema vastab: “Tõesti ma ütlen teile, mina ei
tunne teid!”. Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega tundi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kelle õnnistatud Poeg tuli maailma, et Ta hävitaks
kuradi teod ja teeks meist Jumala lapsed ja igavese elu pärijad.
Palun, anna, et me seda lootust omades puhastaksime end nii,
nagu Tema on puhas; et kui Ta tuleb tagasi taevaväe hulkade
ja suure auhiilgusega, saaksime Tema sarnaseks Tema
igaveses ja hiilgavas Kuningriigis; kus Ta elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 15 ; Ps 85; Rt 1:1-7; Kl 3:5-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 21; Ps 22:23-32; Jl 3:9-17; Mt 13:36-52

Mõtisklus
Üsna mitmel õhtul oleme lugenud palvuse ajal Koguja raamatut. Koguja autor toob meieni
pildi sellest, kuidas looduse elukuklg jätkab oma tegevust, ilma et teda vähimalgi
määral puudutaks iga üksiku inimese siirdumine tema igavesse elupaika. Juudi
traditsioonis leidis usk surmajärgsesse ellu tunnustust alles esimesel sajandil enne
Kristust. Sinnani usuti lahkunute silmale nähtamatut eksistentsi kohas nimega Sheol,
kus nad ei saanud Jumalat tunda ega Teda kiita. Suurim muutus surmajärgse elu
tunnistamises tuli alles Jeesuse ülestõusmisega. Apostel paulus kirjutab: Aga meie
kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust (Fl 3:20)
Hingedekuu on alati parim aeg mõtelda sellistel teemadel. Meie, kristlased, usume,
et meil on osa Jeesuse Kristuse surmas ja ülestõusmises. Kuigi on meilgi raske ja
oleme leinas kui keegi lähedastest lahkub, on meis siiki ka lootus igavesele elule,
erinevalt uskmatusest tulenevast lõputust kurbusest. See on just see, mida toovad
meieni tänased lugemised. Tarkuseraamatust läbikumavat optimismi kannab edasi Ap Paulus,
kinnitades meile Jeesuse saabumist omade juurde suure väe ja auhiilgusega, siiski
kutsub meid EV üles valmisolekusse: Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega
tundi. Mida saame meie teha, et võiksime olla “alati valmis”? Põhimõtteliselt on
selleks palve, olgu siis Kiriku palve, südamest tulev igatsus, või mistahes
vormis palve. Palve kõikide oma koguduse liikmete eest, oma lähedaste eest, iseenda
eest ja ka juba lahkunute eest, eriti aga nende eest, kes Jumala armu kõige enam
vajavad. Palvetamine tähendab ärgata Issandale, kes on alati meiega. Palves otsime
Issandat, ihaldame Teda, järgime Teda ja mõtleme Tema peale. Jumala põhimõtted erinevad
maailma arusaamistest. Jumala põhimõte ütleb: “Mida rohkem annate, seda rohkem saate.”
“Mida rohkem sa andestad, seda rohkem sulle andeks antakse.” “Mida rohkem rahu tood,
seda rahulikum oled.” “Mida rohkem te palvetate, seda õnnelikum olete.”
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu sellest tarkusest osa saada ja juhata
meid, et võiksime elada sarnaselt arukatele neitsitele. Aamen.

Mingem alati kaugemale ja olgem tunnistajaks Jumala õnnistustele, mida meie elus on külluses!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kinnitamise sakrament 05.11.2023 AD

Kuningriigiaja XXXI pühapäeval, Jumala tahtel ja loal, sai Tallinna Püha
Kolmainsuse Koguduses kinnitamise sakramendi Anglokatoliku Kiriku
värskeim täieõiguslik liige. Olgu Issand kiidetud ja õnnistagu tema valitud
teed igavese rõõmu poole!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Kuningriigiaja XXXI pühapäev

Lugemine prohvet Malakia raamatust:
“Mina olen suur kuningas,” ütleb vägede Issand, “ja rahvad
kardavad minu nime. Aga kui teie ei kuula ega võta seda oma
südamesse, et minu nimele tuleb anda au,” ütleb Issand, “siis ma
lasen needusel tulla teie peale ja ma muudan teie õnnistused
needuseks, sest teie ei ole seda võtnud oma südamesse. Jah,
õnnistuse asemel ma saadan needuse – teile, kes te olete lahkunud
minu teedelt ja õpetanud paljusid langema; teile, kes te olete
murdnud lepingu, mille ma Leeviga tegin,” ütleb vägede Issand.
“Sellepärast ma lasen teid põlata ja saadan teid häbisse kõikide
rahvaste juures, sest teie olete jäänud kõrvale mu teest ja
õpetanud iseeneste tarkust!” Kas pole meil siis kõigil üks isa?
Kas pole meid kõiki loonud üks Jumal? Miks me siis petame üksteist
ja teotame seda lepingut, mille Jumal teigi meie esiisadega?
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, hoia minu hinge!
Issand, minu süda ei ole kõrk
ega ole uhked mu silmad.
Mina ei haara suure järele,
mis on minu jaoks liiga imeline ja kõrge.
Ma olen otsinud rahu oma hingele
ja selle leidnud nagu võõrutatud laps oma ema juures.
Mu hing minu sees on nagu võõrutatud laps.
Iisrael, oota Issandat, nüüd ja igavesti!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, hoia minu hinge!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, me olime teie keskel täis armastust, nagu ema, kes oma
lapsi hoiab. Armastusest teie vastu oleksime meie andnud teile
heameelega mitte ainult Jumala evangeeliumi, vaid ka oma elu, sest
nii südamelähedaseks olite te meile saanud. Te ju mäletate,
vennad, meie muret ja vaeva, kui me töötasime nii ööl kui päeval,
et teile mitte koormaks olla ja kuulutada teile Jumala
evangeeliumi. Just sellepärast me täname Jumalat üha, et kui te
meie läbi Jumala sõna kuulda saite, siis ei võtnud te seda vastu
inimeste sõnana, vaid nagu see tõesti on – Jumala sõnana, kes on
teie, usklike sees tegev. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ainult üks on teie isa – Tema, kes ta on taevas.
Üks on teie õpetaja – Kristus!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus rahvale ja oma jüngritele: “Moosese aujärg
on kirjatundjate ja variseride käes. Kõike, mida nad teile
ütlevad, seda nõudke taga ja pidage, kuid ärge käige nende tegude
järgi, sest nad räägivad küll, aga ise ei tee. Nad seovad kokku
ränkraskeid koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, kuid ise
ei taha nad neid sõrmeotsagagi liigutada. Kõike, mida nad teevad,
teevad nad ainult selleks, et inimesed neid imetleksid.
Sellepärast teevad nad oma palvelindid laiad ja oma rüüde tupsud
suured. Nad armastavad ülemaid kohti söömaaegadel ja esimesi pinke
sünagoogides, teretamisi turgude peal ja seda, et inimesed neid
hüüaksid rabideks.
Teid aga ärgu hüütagu rabideks, sest ainult üks on teie õpetaja,
aga teie kõik olete vennad. Ning ärge hüüdke kedagi maa peal oma
isaks, sest ainult üks on teie isa – tema, kes ta on taevas. Ärge
laske end hüüda ka isandateks, sest üks on teie Issand – Kristus.
Kes aga teie seast tahab olla kõige suurem, see olgu teie teenija.
Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ja kes ennast ise
alandab, seda ülendatakse”. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 76; Ps 121; Js 59:15-21; 2Kr 10:1-7,17-18

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 25; 1Ms 15:1-6; Rm 4:1-8

Tallinna Püha Kolmainsuse Koguduses:

Liturgiline värv: punane

Hs 36:24-28; Ps 145:2-5,8-11,15-16,21; 1Kr 12:4-13; Jh 14:15–17

Ps: Ma õnnistan Sinu nime igavesti, Issand.

Halleluuja: Tule, Püha Vaim, täida usklike südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli.

Mõtisklus
Jumala riik on avatud neile, kes usuvad. Täna anname kinnituse oma usust Jumalasse.
Kolmainu Jumalasse: Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse; Ristimine, kinnitamine
ja püha armulaud. Need on samamoodi seotud. Kui meid ristitakse, saame Jumala
lasteks. Kui meid kinnitatakse, saame võitud Püha Vaimuga. Kui me läheme missale,
tuleme kokku Kristuses Isa ees. Ja nii jõuab meie kristlik elu täiuseni. See loob
ühtsuse. Oleme seotud Jumala siseelu ja armastusega. See valatakse meie südamesse.
Oleme ühendatud Kristuse ja üksteisega kõige täiuslikumal viisil. Usklikud on
Kinnitamise sakramenti vastu võtnud peaaegu 2000 a Isegi Piiblis on selle kohta
näiteid! Apostlite tegude 19. peatükis paneb apostel Paulus oma käed (täpselt nagu
piiskop täna konfirmatsiooni ajal) usklike peale ja Püha Vaim laskub nende peale.
Niisiis, kui kedagi kinnitatakse, jagatakse iidset traditsiooni, millest on ajaloo
jooksul osa saanud väga paljud inimesed. Meile antakse Püha Vaimu annid: tarkus, mõistmine,
teadmine, kindlus, vagadus, nõuande ja Issanda kartus. Need Püha Vaimu annid annavad
meile ka ülesande. Püha Kirik õpetab, et „kinnitamise sakrament suurendab ja süvendab
ristimise armu”. See hõlmab „sügavamat läheduse taset Jumal Isaga; täielikumat
ühinemist Jeesusega; Püha Vaimu andide rohkust; täiuslikumat sidet Kirikuga;
ja Püha Vaimu eriline jõud aitab levitada ja kaitsta usku sõnade ja tegudega,
nõnda kui teevad tõelised Kristuse tunnistajad, tunnistades julgelt Kristuse nime
ja mitte kunagi häbenedes Püha Risti”.Kui suur armastus on Jumalal meie vastu.
Kui tänulikud me võime olla Jumalale. Milliseid imelisi asju on Jumal meie heaks
teinud. Me võime palvetada psalmi 18 sõnu, pakkudes seda Jumala, meie Isa, Jeesuse,
Jumala Poja ja Püha Vaimu kiituseks, kes valab meisse Jumala eluhõngu:
„Ma armastan sind, Jumal, mu tugevus, mu kalju, mu varjupaik, mu mäelinnus.” Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Püha Missa kõigi surnud usklike mälestuspäeval (Hingedepäeval) 2023 AD

Neljapäeval, 2.novembril 2023 toimus EAKK Tallinna Püha Kolmainsuse
koguduse kabelis (Müürivahe 33) KÕIGI SURNUD USKLIKE MÄLESTUSPÄEVA (HINGEDEPÄEVA) MISSA.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Kuningriigiaja XXX pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Nii ütleb Issand: “Ära rõhu võõrast, kes sinu keskel elab, ja ära tee temale
liiga, sest ka teie ise olete olnud võõraina Egiptusemaal. Ära kohtle halvasti
ühtki lesknaist ega vaeslast, sest kui sa neid halvasti kohtled ja nemad mind
appi hüüavad, siis ma kuulen nende hüüdu ja mu viha süttib põlema teie vastu
nõnda, et ma lasen teil mõõga läbi langeda. Siis jätan ma teie naised leskedeks
ja lapsed orbudeks. Kui sa kellelegi, kes on vaene minu rahva hulgast, laenad
raha, siis ära ole liigkasuvõtja – ära nõua tagasi rohkem kui sa laenuks andsid.
Ja kui sa oled võtnud pandiks oma ligimese üliriide, siis anna see temale tagasi
enne kui päike loojub, sest see on tema ainus ihukate. Millega ta end muidu
kataks, kui ta magama heidab? Mina võtan ju kuulda tema appihüüdu, sest mina
olen halastaja.” See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus!
Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus.
Issand on mu kalju, minu kindlus ja mu päästja.
Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja pääsemine, minu kõrge varjupaik.
Kiidetud olgu Issand, nõnda ma hüüan.
Nii pääsen oma vaenlaste käest.
Issand elab! Mu kalju olgu kiidetud!
Ülistatud olgu Jumal, mu lunastaja!
Sinu abi oma kuningale on suur,
oma salvitule Taavetile ja tema järelpõlvele osutad sa heldust.
Seepärast tänan ma Sind rahvaste seas,
laulan ja mängin kiitust su nimele.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma armastan Sind, Issand, mu tugevus!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, te teate, kuidas me käitusime teie juures, teie hüvangut silmas pidades.
Ja kuidas te meie tegusid mööda Issandast eeskuju võtsite. Hoolimata rohkest
ahistusest võtsite te Sõna Püha Vaimu rõõmus vastu. Nii olete teie saanud nüüd
eeskujuks kõigile, kes Makedoonias ja Ahhaias on uskuma jäänud, sest sõna pole
levinud teie kaudu üksnes Makedoonias ja Ahhaias, vaid teie usust teatakse
kõigis paigus, ilma et meie peaksime sellest midagi rääkima. Igal pool kuuleme
kõneldavat sellest, kuidas teie meid vastu võtsite ning kuidast te olete
pöördunud ära ebajumalatest, teenima elavat ja tõelist Jumalat; ootama taevast
tema Poega, kelle tema on surnuist üles äratanud – Jeesust, kes päästab meid
tulevase viha eest. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kui keegi armastab mind, siis ta kuulab minu sõna,
minu Isa armastab teda ja me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli saduseridel suu kinni pannud, tulid ka
nemad Jeesuse juurde. Ja üks nende seast küsis tema käest teda proovile pannes:
“Õpetaja, milline käsk on Seaduses kõige suurem?” Aga tema vastas talle:
“Armasta Issandat oma Jumalat kõigest südamest, kõigest hingest ja kogu
mõistusega. See on kõige suurem ja kõige esimene käsk. Aga teine on selle
sarnane. Armasta ligimest nagu iseennast. Nendes käskudes on kogu seadus ja kõik
prohvetid.”See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas ja igavene Jumal, suurenda meis usu, lootuse ja ligimesearmastuse kingitust;
et me saaksime osa kõigest heast, suuna meid armastama seda,
keda Sa käsid; Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 11; Ps 12; Ml 2:14-17; Mt 19:3-9,13-15

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 145; Jr 31:31-37; Jh 13:31-35

Mõtisklus
Tänapäevases maailmas on igal momendil kusagil keegi kes räägib, et erinevus rikastab,
et armastus on oluliseim ja annetused ning heategevus peaks olema meie elu osa.
Kogu see ilus mõtterännak on muutumas oma ego õigustamiseks, või koguni taustamüraks.
Pangem tähele, et küsimus “milline käsk on Seaduses kõige suurem?” ei olnud siiras
huvi, vaid variseeride püüe Jeesust lõksu meelitada. VT-ist loeme kokku “kõigest”
613 käsku ja keeldu. Milline on suurim? Jeesus räägib millestki palju enamast, kui
kohusetundlikust käsutäitmisest. Armasta kogu südamest – kas see on üldse võimalik?
Nii mõnigi võib eeldada, et armastus peab lihtsalt tulema, et see kasvab loomulikult
ja et seda ei saa sundida. See on armumine, mitte tõeline armastus. Igasugune armastus
jõuab kord punktini, milles tuleb meil iseennast käsile võtta, iseendast üle olla ja
nõuab meiepoolset pühendumist. Armastamine ei ole lihtsalt tunne või idee vaid tegevus.
Kuidas meie elame tõeks armastust Jumala vastu? Läbi palve ja siira usalduse, kuid
meie armastus Tema vastu on võtnud reaalse kuju: me tuleme Missale; me loeme
igapäevaseid lugemisi; palvetame, kui vähegi võimalik, kindlatel aegadel. Armastus
on tegevus siiras usus. Armastus Jumala vastu on ju näiliselt lihtne. Tema on nähtamatu,
ja nii mõnegi jaoks kauge. Kuid mida teha kaaslooduga, eeskätt inimestega? Kaasaja
ühiskonnas on suurenemas armastus looduse ja loomade vastu, olulised enda väljaelamise
kohad on kõiksugused varjupaigad ja vähemuste kogukonnad. Mida ütleb Jeesus? Armasta
ligimest nagu iseennast. See kõlab nii ohtlikult, isegi hirmutavalt. Mis saab siis,
kui see, kellele jagame oma armastust, ei vasta samaga või veab meid lihtsalt alt?
Samas ootame armastust ja tunnustamist iseenda suhtes. Mida siis tähendab kristlik
armastus? See tähendab täielikku Jumala usaldamist, omaenese kasu saamisest loobumist,
omaenese heaolu asemel otsime ligimese heaolu. Nõnda elades saame tunda, kuidas
Jumala käsi meid juhib ja armus läbi elu kannab. Tõeline armastus ootab meilt
kasvu ja muutumist ja ennastsalgavat tänu ning kiituse ja au toomist Jumalale.
Armas taevane Isa, palun, anna meile jõudu andestada ja armastada kõiki, keda Oled
meie eluteele juhtinud. Luba meil osa saada Sinu armurohkusest, et võiksime seda
kogeda ja tunnistada oma elus.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Kuningriigiaja XXIX pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand oma salvitule Küürosele, kelle paremast käest ma olen kinni
haaranud, et alistada tema ees rahvad ja teha relvituks kuningad; avada temale
kõik uksed, nii et ükski neist ei jääks tema ees suletuks: “Oma sulase Jaakobi
ja oma äravalitu Iisraeli pärast ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle
aunime, ilma et sa oleksid mind tundnud. Mina olen Issand ja kedagi teist ei
ole, ei ole ühtki Jumalat peale minu. Mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei
tundnud, et oleks teada hommikumaalt kuni õhtumaani, et ei ole teist peale minu,
mina olen Issand ja kedagi teist ei ole!”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tunnistagem Issanda au ja väge!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalatest.
Sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
Tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tunnistagem Issanda au ja väge!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Paulus, Silvanus ja Timoteus – tessalooniklaste kogudusele Jumalas, meie Isas ja
Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu! Vennad, me täname Jumalat teie
eest, nii sageli kui me palves teie peale mõtleme. Ja peame aina meeles, kuidas
usk teid on õhutanud tegudele ja armastus sundinud nägema vaeva, ning et teie
olete pannud oma lootuse Issanda peale. Me teame, et teie, Jumalale armsad
vennad, olete äravalitud, sest kui me kuulutasime teie juures evangeeliumi, siis
mitte tühja sõnaga, vaid täie kindlusega väes ja Pühas Vaimus.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Andke keisrile, mis temale kuulub,
Ja Jumalale see, mis on Jumala oma!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal pidasid variserid nõu, kuidas saaksid nemad Jeesust tema sõnadest lõksu
püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid, ühes Heroodese
poolehoidjatega, et need ütleks: “Õpetaja, me teame, et sa räägid tõtt ja õpetad
Jumala teed tões, ega sõltu kellestki, sest sina ei vaata inimese peale. Ütle
nüüd meile, mida arvad sina: kas keisrile tuleb maksu maksta või ei?” Aga Jeesus
nägi läbi nende kurja kavatsuse ning ütles: “Teie silmakirjatsejad! Miks te mind
kiusate? Näidake mulle seda raha, millega te maksu maksate!” Ja nemad andsid
tema kätte teenari. Jeesus küsis: “Kelle pilt ja nimi sellel on?” Ja nemad
vastasid: “Keisri.” Aga tema ütles neile: “Andke siis keisrile, mis temale
kuulub, ja Jumalale see, mis on Jumala oma.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Sa oled ilmutanud Kristuses
oma auhiilguse rahvaste seas: hoia oma halastus
meiega, et Sinu püha kirik kogu maailmas saaks
püsida vankumatus usus ja Sinu tunnistamises;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesti ja igavesti.
Aamen.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 72; Ii 24:1-17; Tt 2

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 80; Jr 5:7-19; 2Kr 13

Mõtisklus
Au olgu Jumalale kõrges ja rahu hea tahtega inimestele. Pea iga hommik algab
kristlase elus Jumala austamise ja ristimärgiga. Märgiga mis on ihuline
usutunnistus. Ristimärk on igapäevane meeldetuletus, et me peame andma Jumalale
seda, mis on Jumala oma. Aga mis siis kuulub Jumalale? Lugedes pühakirja –
Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Kui nüüd
kujutada end mündina, siis kelle “pilt”on meis? Jumala – on see ju ainuõige
vastus. See tähendab, et kõik mis meil on, on Jumala and meile kasutamiseks.
Paljudele meeldib täna kantslist kuulutada, et elame kahes maailmas korraga.
Vaimses mõttes taevases, igavesti jäävas Kuningriigis, ja siin, kaduvas maailmas.
Kumba me siis teenime, või valime kolmanda võimaluse: teenime iseend?
Jeesuse ülempreesterlik palve Isale annab kristlase olemuse edasi nõnda: Nemad ei
ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast.Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!
Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma.(Jh 17:16-18)
Me oleme Jumala Kuningriigi lahutamatud kodanikud. Ainult meie ise võime sellest
lahti ütelda. Kuid mida see tähendab meie jaoks? Teenida kahte isandat?
Meie osa ei ole ennast lõhustada taevase ja maise vahel, andes
osa enda varast, ajast ja muudest hüvedest maisele ja osa taevasele riigile.
Kumb saab siis rohkem, kus on meie usk tegudega ja millele oma lootuse paneme?
Me peame mõistma, et kõik olev ja kindlasti ka see mis veel olevaks saab ON
Jumala omand. Ka see riik milles me hetkel elame, mistahes maailmajaos elame –
kõik kuulub Jumalale. Jeesus ei tulnud maailma näitama mis on oluline maksta
ühele või teisele, vaid selleks, et meil oleks täielik võimalus elada taevase
Isa Kuningriigi kodanikena, praeguses aeg-ruumis, siin maa peal, väärikalt au
tuues taeva ja maa Loojale. Taevase kuningriigi lastena anname au Jumalale
kõrges, ja soovime rahu hea tahtega inimestele. See teine pool tähendab muuhulgas
seda, et me täidame enda osa ka kaasloodu hüvanguks, siiski alludes Jumala
riigi seadustele. Selle maailma kohustused on just need seadmised mis aitavad
meid jõudmaks täielikku osadusse Jumalga, läbi katsudes, kasvatades ja
pühaduse poole püüeldes, püha Kiriku ühtsuses, õpetuses ja sõnakuulmises.
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu näha kõiges Sinu armurikast tööd
ja luba meil mõista, et oleme Sinu Kuningriigi lapsed.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar