Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Neil päevil valmistab vägede Issand sellel mäel kõigile rahvastele võõruspeo
hõrgutavate roogade ja kangete veinidega,võõruspeo üdirasvaste roogade ja
selitatud veinidega. Ning tema hävitab sellel mäel loori, mis looritab
kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid. Tema neelab surma igaveseks
ajaks, ning Issand pühib ära pisarad kõikide palgeilt,kaotab ära oma rahva
teotuse kogu maalt. Jah, Issand on rääkinud. Sellel päeval öeldakse: Vaata,
see on meie Jumal,kelle peale me lootsime, et tema päästab meid. See on
Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema lunastusest, sest
Issanda käsi on kaitsmas selle mäe üle.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind.
Seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma oskan elada puuduses ja külluses. Mõlemad on mulle tuttavad: nii täis
kõht kui nälg, nii küllus kui puudus. Ja seda kõike suudan ma tema läbi, kes ta
mind vägevaks teeb. Ometi te tegite hästi, kui aitasite mind minu ahistuses.
Küllap annab minu Jumal teilegi oma au rikkusest Jeesuses Kristuses kõik, mida
te vajate. Aga Jumalale, meie Isale, olgu au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa avab meie vaimusilmad
nägema seda lootust, mille Tema on meile valmistanud!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna: “Taevariik on kuninga sarnane, kes
tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased pulma külalisi kutsuma. Aga kutsutud
ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulased ja käskis neid: “Öelge kutsutuile:
Vaata, ma olen söömaaja valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud, kõik on
valmis, tulge pulma!” Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära – kes oma põllule
ja kes oma kaubale. Mõned võtsid koguni sulased kinni,npeksid neid ja tapsid nad ära.
Siis kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, ta hukkas mõrtsukad ja süütas põlema
nende linna, ning ütles oma sulastele: “Pulmad on küll valmis, aga kutsutud polnud
seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma keda iganes leiate.” Ning sulased
läksid ja kutsusid pulma kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda
sai rahvast täis.
Aga kui kuningas sisse astus pidulisi üle vaatama, nägi ta seal üht meest, kellel polnud
pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud, ilma et sul
oleks pulmarõivast?” Aga mees ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles sulastele:
“Siduge ta kinni nii käsist kui jalust ja heitke ta välja pimedusse! Seal on ulumine ja
hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed ära valitud”.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 48; Ps 112; Õp 2:1-9; 1Tm 3:14-4:16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 147; 5Ms 11:18-21,26-28,32; Gl 1:1-12

Issand, me palume, et Sinu arm alati eelneks ja
järgneks meile, et meid antaks alati headuse rüppe;
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, nüüd ja igavesti. Aamen.

Mõtisklus
Prohvet Jesaja kuulutus Jumala poolt korraldatavast peost on Jeesuses kuulajatele
teada ja pikalt oodatud. Ja seda räägib oodatud Messias Ise. Kutse pulmapeole
on ka igaleühele meist, täna ja igal järgneval päeval, Jumal ootab meid, Ta tahab
meiega jagada oma rõõmu. Kirikuaastas on hetkel aeg mida nimetame kuningriigiajaks.
Kuningas, kellest räägib Jeesus on selge viide taevasele Isale. „Kuningriik”, täpsemalt
Kristuse Kirik, ongi kauaoodatud Messia kuningriik, milles Ta valitseb inglite ja
inimeste üle. Tänane Ev ei viita pulmadele mitte kui abielule, vaid pulmapeole
( Mt 22:4 jj ), st. armudele, Kiriku sakramentidele; ennekõike jumalikule Armulaua
sakramendile; Jumala Sõnale, millega hinge toidetakse, mis kõik kannab nende rõõmudeni,
mis saavad osaks Jumala kutsutuile. Jumal kutsus juute prohvetite kaudu, kuid nad
põlgasid kutse, pangem tähele – nad kuulsid kutset, kuid jätkasid igapäevaste
toimetustega. Täna kutsub Jumal meid läbi Kiriku. Sulased läksid ja kutsusid pulma
kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda sai rahvast täis.
Meie oleme vastnud kutsele, tulnud pulmapeole. Mida siis meie peame tähele panema,
et me osutuksime ka valituks? Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud,
ilma et sul oleks pulmarõivast?” “Pulmariietus” ei saa viidata usule; sest ilma selleta
ei oleks keegi Kirikus. Usu ja sakramentide kaudu astus peokülaline Kirikusse.
Pidupäevale tulemine tähendab usku, erinevalt neist, kes ei tulnud, sest nad ei uskunud.
Erinevad kommenteerijad mõistavad selle all puhast, püha elu, vaba rasketest pattudest,
kaunistatud kõigi vooruste ja heade tegudega. See on see, mis kujutab endast Kristusega
riietumist ( Rm 13:14 ; Kl 3:12 ); uut elu( Rm 6:4 ); uut loodut ( Gal 6:15 ).
See näitab, et ainult usus elamisest, ilma usu tõekselamiseta ei piisa päästmiseks.
Vaadake neid, kes nimetavad end endiselt kristlasteks, kuid kes on teinud järeleandmisi
Kiriku tõekspidamistes või maha jätnud ebamugavad või ebapopulaarsed usu tõsiasjad.
Jumal on armastus. Kui meis pole armastust; või kui me teadlikult välistame Tema
armastuse, ei saa me Temaga elust ega rõõmust osa. On meie enda valik, kas tahame
näha suurt rõõmupidu koos Jumala pühadega või väljaarvatutega.
Armas taevane Isa, kasvata meis, palun, igatsust ja tahet saada osa Sinu Sõna
ja Sakramentide läbi osa kõige suurepärasemast peost – Sinu armu rohkusest.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Kuningriigiaja XXVII pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Ma tahan laulda oma sõbrast, mu armsama laulu tema viinamäest. Mu armsamal on
viinamägi viljakal nõlvakul. Ta kaevas seal maad ja puhastas selle kividest,
istutas häid viinapuid ja ehitas torni viinamäe keskele ning raius sinna ka
surutõrre. Ta ootas, et viinamägi kasvataks häid kobaraid, kuid hapud olid need
kobarad, mida see andis. Aga nüüd, Jeruusalemma elanikud ja juuda mehed, mõistke
ometi kohut minu ja mu viinamäe vahel! Kas oleks pidanud tegema viinamäega veel
midagi, mis mul jäi tegemata? Kui ma kord tahtsin, et see kasvataks häid
kobaraid, aga see andis hapusid. Ometi tahan ma nüüd teile teada anda, mida ma
teen oma viinamäega: ma kisun maha tema piirdeaia ning annan ta metsloomade
laastada, ma lammutan müüri tema ümbert ja jätan ta kõikide tallata. Ning ma
teen ta kõnnumaaks – teda ei kärbita ega rohita ja ta kasvatab kibuvitsu ja
ohakaid, ning ma keelan pilvedel talle vihma andmast. Issanda viinamägi on
Iisraeli sugu ja Juuda mehed tema lemmik-istandus. Tema ootas õiguse võitu, aga
vaata, tuli ülekohus. Tema lootis õigluse peale, kuid sai kuulda üksnes
hädakisa. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda viinamägi on Iisraeli rahvas!
Sina võtsid viinapuu Egiptusemaalt,
kihutasid rahvad tema teelt ja panid ta kasvama.
Tema väädid ulatuvad mereni,
ja võrsed Eufrati jõeni.
Miks sa lõhkusid müüri tema ümbert,
miks jätsid sa tema kobarad möödakäijaile kiskuda?
Metssiga tuhnib teda
ja väljaloomad söövad ta paljaks.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud
ja seda viinamäge, mille sinu parem käsi on istutanud.
Hoia meid elus, ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Jumal, Vägede Issand, pööra meie olukord endiseks,
lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda viinamägi on Iisraeli rahvas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ärge olge mures, vaid tooge iga oma vajadus tänamise ja anumisega palves
Jumala ette. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistus, hoiab teie meeli ja
mõtteid Kristuses Jeesuses. Lõpuks, vennad, mõelge kõigele sellele, mis on tõsi,
auväärne, iganes õige, armastust väärt, puhas ja ülendav. Pidage silmas seda,
mis on vooruslik ja kiiduväärt. Kõike, mida te olete minult õppinud, saanud,
kuulnud või näinud, selle järgi elage, ja siis on rahu Jumal teiega.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen teid ära valinud,
et te läheksite ja kannaksite vilja, mis jääb püsima!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles ülempreestritele ja rahvavanemaile: “Kuulake teist tähendamissõna:
Elas kord isand, kes istutas viinamäe, piiras selle aiaga, tegi kaljusse
surutõrre ning ehitas valvetorni. Siis andis ta viinamäe rentnike kätte ja
reisis ise võõrale maale. Ning kui saagi koristamise aeg kätte jõudis, saatis ta
oma sulased rentnike juurde, oma vilja vastu võtma. Aga rentnikud võtsid tema
sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid niisama, mõne viskasid kividega
surnuks. Taas saatis viinamäe isand teisi sulaseid, seekord rohkem kui esimesi,
kuid nendega tegid rentnikud nõndasamuti. Lõpuks läkitas ta nende juurde oma
poja, sest ta mõtles: “Ei nad julge ometi panna oma kätt minu poja külge!” Aga
rentnikud ütlesid poega nähes isekeskis: “Vaata, tema on ju pärija, mingem,
tapkem ta ära, siis saame tema päranduse endale!” Ja nad võtsid ta kinni,
tõukasid viinamäelt välja ning tapsid ära. Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida
teeb ta nende rentnikega?”
Aga nemad vastasid talle: “Ta laseb kurjad kurjal kombel hukata ning annab
viinamäe teiste rentnike kätte, kes toovad talle tema vilja õigel ajal.” Jeesus
ütles neile: “Kas te pole kunagi lugenud pühakirjast: Kivi, mille hooneehitajad
kõrvale heitsid, on nurgakiviks saanud. Issanda käest on see tulnud ja see on
imeasi meie silmade jaoks? Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse ära
teie käest ning antakse sellele rahvale, kes kannab vilja.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 25; Jr 13:15-21; Mk 10:35-45

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 36:6-13; Ps 130; Ml 2:1-10; Lk 13:10-17

Mõtisklus
Jeesuse kaks tähendamissõna ülempreestritele ja rahvavanemaile, eelmisel pühapäeval
loetud teks kahest pojast ja tänane sõna viinamarjaistanduse rentnikest, võib
tunduda meist kauge teemana. Olid ju need lood mõeldud tolleaegsetele usujuhtidele.
Meil on mugav näha neid kõnesid VT valguses. Iisreaalased ei võtnud vastu oma
kohustusi Jumala ees, seepeale saadeti prohvetid ja koguni Poeg. Kõik lükati tagasi.
Täna oleme Issanda viinamäe rentnikud meie, st. püha Kirik. Kas meie oleme paremad
üürilised? Viinamarjaistandus, mida me kohtleme kui oma, kuulub Issandale, Kes ootab,
et meile usaldatuga õiglaselt käitume. Oleme ainult teenijad, mitte isandad. Jumal ei
võlgne meile midagi; vastupidi, meie oleme need, kes võlgneme Jumalale aruandmise oma
tegemiste eest. Nii sageli ootame Jumalalt midagi, nagu Tema oleks meile võlgu, aga
ei ole. Tema ei pea meile midagi andma, isegi meie palvetele vastama. Seda mõistes
suudame näha suurimat kingitust oma elus. Jeesus Kristus on nurgakiviks saanud,
Jumala arm on meiega ja Jumal ei hoia tagasi head, mida Tema saab meile anda ja meie
oleme valmis vastu võtma, kuid iga armuga kaasneb ka vastutus. Jeesus Kristus on
nurgakivi mis hoiab koos kogu püha Kirikut, patuseid ja pühakuid, Tema kogub ja
hoiab oma lunastuse väes. Meie kohus on seda vastu võtta ja edasi jagada vastavalt
Jumala seatud korrale. Meil on valida millise rentnikuna käitume.
Armas taevane Isa, juhata ja hoia meid, et oleksime väärilised rentnikud Sinu viinamäel.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Teie ütlete: “Issanda tee ei ole õige!” Kuulake ometi, Iisraeli sugu! Minu tee
ei olevat õige? Kas pole see pigem nõnda: teie eneste teed ei ole õiged?
Kui õige pöördub ära oma vagadusest ja teeb ülekohut ning sureb selle tõttu,
siis sureb ta oma ülekohtu pärast, mis ta on teinud. Aga kui ülekohtutegija
pöördub oma paganlusest ning teeb nii, nagu on õige ja kohus, siis jääb ta elama
ega sure. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mõtle minu peale, sest Sina, mu Issand, oled armuline!
Issand, anna oma teed mulle teada
ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sind ma ootan kogu aja.
Mõtle, Issand, oma halastusele ja heldusele,
sest need on igavesest ajast.
Ära tuleta meelde mu noore ea patte,
ja mu üleastumisi ära meenuta.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mõtle minu peale, sest Sina, mu Issand, oled armuline!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, kui ühendus Kristuses annab meile julgust ja tema armastus toob
lohutust, Vaimu osadust, südamlikkust ja kaastunnet teiste vastu, siis tehke mu
rõõm täiuslikuks selles, et te olete üksmeelsed. Armastus ühendagu teid olema
sarnased oma eesmärkide ja ühtekuuluvuse tundmise poolest. Ärge tehke midagi
isekusest ega tülitsedes, vaid pidage oma alandlikkuses üksteist ülemaks kui
iseennast. Igaüks otsigu seda, mis on kasuks teisele ja mitte iseendale, et
teiegi elaksite sarnastena Jeesusele Kristusele.
Jeesus Kristus oli oma olemuselt Jumal, kuid ei hoidnud sellest kinni, et
Jumalaga võrdne olla, vaid loobus sellest ja võttis sulase näo ning sai inimese
sarnaseks. Ta nägi välja nagu inimene ja alandas iseennast; sai kuulekaks kuni
surmani, pealegi ristisurmani. Sellepärast on Jumal tõstnud ta kõrgeks üle kõige
ja andnud talle nime üle kõikide nimede, et Jeesuse nime ees painduksid kõik
põlved – nii taevaste, maapealsete kui allilmsete omad – ja iga keel tunnistaks
Jumala Isa auks, et Jeesus Kristus on Issand.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Minu lambad kuulevad mu häält, ütleb Issand,
mina tunnen neid, ja nemad käivad minu järel.
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis ülempreestritele ja rahvavanematele tähendamissõna:
“Kuidas te sellest aru saate? Ühel mehel oli kaks poega, ja ta läks ühe juurde
nendest ning ütles: “Mu poeg, mine ja tööta täna minu viinamäel!” Aga poeg
kostis vastuseks: “Ma ei taha!”, kuid hiljem mõtles ümber ja läks siiski. Samas
astus isa teise poja juurde ning ütles nõndasamuti. Poeg aga vastas: “Küll ma
lähen, isa,” kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist?” Ja nemad vastasid:
“Esimene.” Jeesus ütles neile: “Tõesti ma ütlen teile: tölnerid ja hoorad saavad
enne teid Jumala riiki! Sest kui Johannes tuli teie juurde, õiget teed näitama,
siis te ei uskunud teda, kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda, kuid
ka tagant järele te ei parandanud meelt ega jäänud uskuma”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 116; Js 12; Jh 11:21-44

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 90; Hs 33:1-9; Mt 24:37-51

Mõtisklus
Oleme kirikuaastas jõudnud sellesse aega, kus juba kolmandat pühapäeva
Jeesus toob meieni kristlasena elamise põhimõtted. Vahel võib justkui
tunduda, et meie, kristlased, saame Jumala tahtest paremini aru, või
koguni usume end “veidi” väiksem täiuslikust jüngrist olevat. Kuid see on ainult
pettekujutlus. Hoides ennast õigema ja pühamana, tahaks endast erinevaid
inimesi kutsuda tõe tundmisele. Ometi Jeesus istub lauda patustega.
Tänane EV toob esile karmid sõnad:”Tõesti ma ütlen teile: tölnerid ja
hoorad saavad enne teid Jumala riiki!” Jeesus kutsub meid mõtlema enda
valikute ja otsuste üle. Meie headest kavatsustest ei piisa ja meie
lubadused ei lähe arvesse kui me neid tõeks ei ela. Sisemine ja väljanähtav
kristlane peavad saama üheks inimeseks. See ei ole mitte moraali, vaid
elu ja usu kokkukasvamine. Jumal on meid püha Kiriku läbi üles kutsunud
olema kuulekad Tema tahtele usu tõekselamise kaudu. See tähendab, meie
ei tegele ainult heade ideedega või ei otsi Kirikust sügavaid meeleliigutusi,
vaid valmistume tulevikuks siin maa peal ja veelgi enam, tulevikuks Tema
taevases Kuningriigis. Meile on antud võimalus näidata austust Jumala
vastu üles oma sõnade ja tegude kokkukasvatamisega. Pangem siiski tähele,
tänases EVs kirjeldatud pojad olid mõlemad patused. “Ma ei taha!” ja
“Küll ma lähen, isa,” kuid ei läinud, on nii inimlikud vastused meie ette
seatud läbikatsumistele. Ometi on võimalus järgi mõtelda ja asuda täitma
Isa tahet. Õnnistagu selles meid Kõikvõimas taevane Isa.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Otsige Issandat, kuni ta on veel leitav, hüüdke teda, kuni ta on
lähedal. Jumalatu jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted, ning
pöördugu Issanda poole, siis tema halastab; ja meie Jumala poole,
siis tema annab paljugi andeks. “Sest minu mõtted ei ole teie
mõtted, ja minu teed ei ole teie teed”, ütleb Issand. “Nii kui
taevad on kõrgel üle maa, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie
teed, ja minu mõtted kõrgemal kui teie mõtted.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on suur ja kõrgekskiidetav,
uurimatu on tema suurus.
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
Issand on õige kõigil oma teedel
ja helde kõigis oma tegudes.
Issand on ligi neile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tõemeeles appi hüüavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!

(Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma ootan ja loodan pikisilmi, et ma ei jää milleski
häbisse. Nagu alati, nii ka nüüd on Kristus minu ihus ülistatud,
ükskõik, kas ma elan või suren. Jah, elu on mulle Kristus ja surm
on võit. Kui ma aga peaksin edasi elama, tähendab see mulle
viljakandvat tööd. Mille ma peaksin valima? Ma ei tea. Ma olen
aina kahevahel: ma igatsen siit lahkuda ja olla Kristuse juures,
sest seal on võrratult parem. Teie jaoks oleks ometi parem, kui ma
jääksin siia. Aga teie elage Kristuse evangeeliumi vääriliselt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, ava meie süda
kuulama kõike, mida Sinu Poeg meile räägib!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on
majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama
päevatöölisi oma viinamäele. Ja kui ta oli töölistega päevapalga
kokku leppinud, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks
välja kolmandal tunnil, nägi ta teisi turul jõude seismas, ning ta
ütles neilegi: “Minge mu viinamäele, ja ma maksan teile palga, mis
iganes seda väärt on.” Ja nemad läksid. Samamoodi läks ta välja ka
kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti. Aga kui ta
üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis veel mõned, kes seisid
ja ütles neilegi: “Miks te seisate siin kogu päeva jõude?” Nemad
vastasid talle: “Meid ei ole keegi palganud.” Ja tema ütles neile:
“Minge teiegi mu viinamäele.”
Aga kui õhtu kätte jõudis, ütles viinamäe isand oma valitsejale:
“Kutsu töölised ja maksa välja nende palk, viimastest kuni
esimesteni välja”. Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ja
said igaüks ühe teenari. Kui järg jõudis esimeste kätte, arvasid
nemad, et neile makstakse rohkem, aga nemadki sai igaüks ühe
teenari. Ja kui nad olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda
vastu: “Need, viimased, tegid ainult ühe tunni tööd, aga sina
maksad neile sama palga kui meile, kes me oleme talunud päeva
koormat ja lõõska?” Aga isand vastas neile ja ütles: “Sõber, ma ei
tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud siis minuga kokku ühe
teenari peale päevapalgaks? Võta oma palk ja mine oma teed, aga
sellele, viimasele, tahan mina anda nõnda kui sinulegi! Kas ma ei
tohi siis enese omaga teha seda, mida ma tahan? Või on sinu silm
sellepärast kade, et ma hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks
ja esimesed viimasteks.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 49; Srk 5:1-10; Lk 12:13-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 26; Ps 128; Kg 5:8-19; 1Tm 6:1-10

Mõtisklus
Jumal teed on nii erinevad meie arusaamadest. Täna puudutatakse näiliselt
meie õiglustunnet. Miks teenivad arstid ja õpetajad tunduvalt rohkem kui
päästjad? Nad ei riski igal päeval ju oma eluga teiste hüvanguks. Miks
juristid küsivad kordades enam plaka kui poemüüjale makstakse? Kas nende
elu on väärtuslikum? Mida me peaksime peale hakkama Jeesuse öeldud sõnadega:
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks? Tänane Ev on jätk
hiljuti loetud lõigule kus rikas noormees küsis mis peab tegema, et saada
taevariiki ja Jeesus vastas pea käske, müü oma vara ja järgne mulle.
Sageli üritatakse võrdsustada uskliku maist heaolu Jumala ligioluga tema elus.
Tänane hommikupalve lugemine (Srk 5:1-10) ütleb meile: Ära looda oma varanduse
peale, ja ära ütle: „Minul on küllalt!” Ära järgi oma hinge ja oma jõudu, nii
et käid oma südame himude järele! Ära ütle: „Kes on minu käskija?”…
Prohvet Jesaja kutsub meid Issandat otsima, kuni see võimalik on. Kutsu Jumal
appi oma ellu. Ap Paulus näitab meile tõelist kristlikku eeskuju, igatsedes
Kristuse juurde, ometi on tema maine töö väärtuslik ja tarviline. Ev toob
selgelt esile meie loomuse osa, soovida endale justkui väärilist tasu.
Selles tuleb esile Jumala ja inimese eelduste, loogika ja arusaamade erinevus.
Meie elu ja töö Jumala viinamäel on ennastsalgav osadus Jumalaga kõikide
hea tahtega inimeste hüvanguks. Meie usu reaalseks elamine ilmneb neljas
asjas: usk ja usaldus, Jumala tahte tunnustamine ja sellele alistumine.
Psalmikirjutaja toob esile Jumala erilise armu meie suhtes: Ka kui ma kõnniksin
surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;(Ps 23:4)
See tundub olevat tunduvalt parem kui Saatana esitletud näiline turvalisus
milles muutume tuimaks ja ükskõikseks, veelgi enam – uinuvaks – Jumala
halasuse suhtes. Maine heaolu pakuks justkui kaitset, kuid selle asemel
mässib endasse ja neelab neid kes ahvatlusele vastu ei pea.
Armas taevane Isa, Sina oled meie tugi ja varjupaik. Halasta meie peale ja
luba meil näha kaugemale maisest ahvatlusest. Tänu ja kiitus olgu alati Sulle!
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Rõõmuga usuteel

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust! (Mt 6:33)
Kirikus käimine ei ole ainult anglokatoliiklik õpetus, see on meie jaoks viis vaimselt kasvada.
Kirikusse kuulumine tähendab kuulumist Jumala perekonda.
Iga inimene oma koguduses on osa Kirikust ja ainult teiste usklikega koos saame palvetada üksteise eest. Meie vaimne teekond on kindlasti rikastavam, mõistvam ja armurohkem,
olles osa pühast Kirikust. Piibel sisaldab mitmeid kirjakohti, mis käsitlevad kristlikku Kirikut
ja selle tähtsust iga uskliku elus. Kirjast heebrealastele loeme: Ja mõtelgem üksteisele, kuidas
üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist… (Hb 10:24-25); kirjast efeslastele loeme: Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse..(Ef 4:11-13); Need kirjakohad rõhutavad kristlaste ühtsust ja Kiriku tähtsust vaimse perekonnana, kus usklikud kogunevad, teenivad Jumalat ja üksteist ja kasvavad usus. “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16) Mida siis tehakse Kirikus? Püha Kiriku kaudu saame täieliku ühtsuse
Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Ühtsuse üksteisega ja ühtsuse kõikide pühade ning taevaväehulkadega. Kui anglokatoliiklased lähevad pühapäeval kirikusse, lähevad nad liturgilisele jumalateenistusele, mida kutsutakse pühaks Missaks. Missa ehk armulauasakramendi pühitsemine on Kiriku kõige väärtuslikum kingitus. See sakrament, kus me võtame vastu Jeesuse Kristuse Ihu ja Vere, on meie usu allikas ja tipp. Püha Augustinus kirjutas: “Kõik, kes jäävad Kristuse ihust välja, ei saa osa Tema armust. On vältimatult vajalik kuuluda Tema ihu liikmeks ja osa saada Tema lunastustööst.” Sama kinnitab ka püha Cyprianus: “Ei saa olla Jumala Isa lapsi, kui ei ole ka Jumala Kiriku lapsi. Kes ei ole Kirikus, on väljaspool päästet, sest Taevane Isa on koguduse Isa.” Meie, anglokatoliiklastena, usume, et Jumala arm tegutseb palju laiemalt kui suudame hoomata, samas on siiski vajalik Kiriku osadus meie enda ja meie lähedaste pärast. Miks valida Anglokatoliku Kirik?
Anglokatoliku Kirik on ülemaailmne konservatiivne kõrganglikaanliku ja vanakatoliikliku tagapõhjaga, sakramentaalne ja liturgiline kristlik kirik. Kirik püüdleb olemaks südamlik kogukond, mis toetab oma liikmeid nende vaimses kasvus ja isiklikus usuelus. Kiriku sõnum rõhutab usaldust ja usku Jumalasse ning julgustab inimesi osalema koguduse elus ja teenistustes. Olete oodatud avastama armurohke Jumala tööd Anglokatolikus Kirikus!
Olgu Issand kiidetud!

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust:
Vihkamine ja viha – needki on jälkused, ainult patune hoiab neist kinni.
Kättemaksjaile maksab Jumal kätte, ega unusta tema patte. Anna andeks oma
ligimesele, kes on sulle liiga teinud, siis kustutab Issand sinu patud su palve
peale. Sest inimene peab viha teise peale, aga Issandalt anub pääsemist. Ta on
halastamatu inimese vastu, kes on tema sarnane, kuid palub oma pattude pärast.
Kui tema, kes ta on ihulik, on täis vihkamist, kes küll annaks andeks tema patud?
Mõtle lõpule ja lakka vaenutsemast, pea meeles kaduvikku ja surma ning pea käske.
Pea käske ja ära vihka oma ligimest, meenuta Kõigekõrgema lepingut ja andesta
süüteod. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on armuline ja halastaja!
Kiida, mu hing, Issandat
ja kõik, mis minu sees on, tema püha nime.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta kõiki tema heategusid.
Tema annab sulle andeks kogu su ülekohtu,
teeb sind terveks kõikidest haigustest.
Ta päästab sinu elu hukatusest,
kroonib sind helduse ja halastusega.
Tema ei riidle lõputa,
tema viha ei kesta igavesti.
Tema ei tee meile meie pattude järgi
ega tasu meile kätte meie ülekohut mööda.
Nii kõrgel kui taevas on maa kohal,
nõnda suur on Issanda heldus neile, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui koit on loojangust,
nii kaugele viib ta meist meie patud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on armuline ja halastaja!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, keegi ei ela meist iseendale ja keegi ei sure iseendale, sest kui me elame,
siis me elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame
või sureme – oleme ikka Issanda päralt. Sest Issand on surnud ja ellu ärganud, ning
saanud Issandaks nii elavate kui surnute üle.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Uue käsu ma annan teile, ütleb Issand,
et te armastaksite mind, nõnda nagu mina teid olen armastanud!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal astus Peetrus Jeesuse juurde ning ütles: “Issand, kui mitu korda võib minu
vend eksida minu vastu, nii et mina peaksin temale andeks andma? Kas on küllalt
seitsmest korrast?” Jeesus ütles talle: “Ei, mitte seitse korda, vaid seitsekümmend
seitse korda. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes nõudis oma sulastelt selgust
nende arvepidamise kohta. Ja kui ta hakkas aru pärima,toodi tema ette üks sulane, kes
oli talle kümme tuhat talenti võlgu. Ja kui temal ei olnud tagasi maksta, käskis tema
isand müüa tema ja ta naise, tema lapsed ja kõik, mis tal oli, ning maksta. Siis heitis
sulane maha tema jalgade ette, palus teda ning ütles: “Ole ometi minuga kannatalik ja
ma maksan sulle kõik tagasi!” Ja isandal läks meel haledaks oma sulase pärast, ning ta
laskis tal minna ja kustutas tema võla.
Aga kui see sulane oli välja läinud, leidis ta ühe teise sulase, kes oli talle võlgu
sada teenarit. Ja ta haaras temast kinni, kägistas teda ning ütles: “Maksa mulle oma
võlg ära!” Aga teine sulane heitis maha ja palus teda: “Kannata veel, küll ma tasun
sulle oma võla!” Kuid tema ei tahtnud ning laskis teise sulase vangi heita, kuni tema
kõik ära maksab. Kui nüüd teised sulased nägid, mis juhtus, panid nad seda väga pahaks
ja nad tulid ning rääkisid oma isandale kõigest, mis oli sündinud. Siis kutsus isand
selle sulase enda juurde ning ütles talle: “Sina halb sulane! Kogu sinu võla ma andsin
sulle andeks, sellepärast et sa mind palusid. Eks pidanud siis sinagi halastama oma
kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale halastasin.” Ja isand laskis tema oma vihas
vangi heita, kuni ta maksab ära kogu oma võla. Nii teeb minu taevane
Isa ka teile, kui te ei anna kogu südamest andeks oma vennale.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänased kirjakohad toovad meieni kaks teed. Inimliku tee ja Jumala tee. Andestamatuse tee
ja andestuse tee. Meie valik: kas tahame olla omaenese teel koos elust põgenemise tahtega,
kättemaksu tahtega, allaandmise tahtega või tahame olla Jumala teel täites Tema tahtmist.
Ma usun, et andestamise idee on meil igalühel olemas, vähemalt seni kuni soov andestada
pannakse proovile. Meie tee tulevikku on kaheldamatult täis õppetunde ja läbikatsumisi,
kas tahame neisse kinni jääda? Või jätta negatiivse selja taha ja edasi elada? Andestamine
on ainus tee, kättemaksu tahtest lahti laskmine ON Jumala tee. See ei tähenda et peaksime
eksimusi õigustama, veel vähem heaks kiitma, me peame lahti laskma, Jumala ette asetama ja
omaenese eluga Jumala armu tõeks elama. Jeesus ei oota, et peaksime ilma Tema abita
hakkama saama. Tema Ise on kõiges ja alati koos meiega, kui seda palume. Tema annab
jõudu lahti siduda ja andestada, siiski peame selles protsessis olema kannatlikud ja
võtma vastu kogu hea, mida see meile õpetab, tänutunde ja vaga meelega. Mida annab meile
teistele andestamine? Ühtepidi seda, et võime uskuda Jumala armulisust meiegi suhtes,
teistpidi seda, et andestades teistele andestame ka iseendale omaenese puudujäägid.
Veelgi enam. Kui palju kordi oleme justkui süüdistanud Jumalat ebameeldivatesse olukordadesse
sattumise eest? Ligimesele andestamine annab meile meeleparanuse tee, Jumalaga taasühinemise
tee, Jumala Enese tee. Meie saame andestada, sest meilegi on Jumal andeks andnud.
Jõuame selleni, et tegelikult andestmine on Jumala töö meie läbi. Meie osaks jääb
ainult valida kas tahame andestada. Kas valime nagu Kristus?
Armas taevane Isa, toome Sinu ette enda vaeva, valu ja viha, palun andesta meile, et võiksime
teistelegi andestada ja rõõmu tunda Sinu armu rohkusest meie eludes.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Ja sina, inimesepoeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa
kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen
õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma
tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin
sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks,
tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled
päästnud oma hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:
Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist
armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. Sest käsk: “Sa ei tohi
rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”,
ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: “Armasta oma ligimest nagu
iseennast!” Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal oli see, kes Kristuses maailma endaga ära lepitas, ega
arvanud inimestele süüks nende eksimusi.
Meie läbi on ta andnud neile ka lepitusesõna!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Kui su vend teeb pattu, siis mine ja noomi
teda nelja silma all! Kui ta sind kuulda võtab, siis oled sa oma venna tagasi
võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest
kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kohtuasi kindel. Kui ta neidki ei kuula,
siis ütle kogudusele! Ja kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle
nagu pagan ja tölner! Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa
peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti
päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui kaks teie seast on siin
maa peal ühel meelel mingi asja suhtes, siis mida nad iganes paluvad, selle nad
ka saavad minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel
koos, seal olen mina nende keskel. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 104; Srk 17:1-15; Mk 3:20-21,31-35

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 5Ms 15:7-15; Mt 26:6-13

Mõtisklus
Täna, kuningriigiaja 23. pühapäeval mõtleme selle peale millise kustsumusega
oleme kutsutud Jumalt kummardama ja Temale au tooma. Kui meie tuleme kokku
Tema Nimel on Tema ise meiega – kogu püha Kirikuga. Kristlik kogukond e. püha
Kirik on ainulaadne oma müstilises ühtsuses koos Kristuse ja üksteisega.
Kirik ei eksisteeri nagu klubi – kindlate hobide ja eesmärkide elluviimise
kohana. Kristust ei saa järgida väljaspool pühade osaduskonda, e. Kirikut.
Kristuse jüngrid olid kogukonnana ja sellelsamal apostlite alusel oleme
ka meie siin toetumas tõelisele elavale Jumalale, mitte minu või sinu
jumalale mille oleme endale ise loonud. Kuid mida see tähendab meie jaoks?
Meie igaühe eludes on palju erinevaid väljakutseid ja ülesandeid, sageli
nõnda palju, et unustame kõige olulisema. Omaenese ja teiste toomise
igavese õndsuse allikale. Meie esmane ülesanne on kutsuda inimesi tagasi
osadusse Jumalaga, näidata omaenese eluga Isa armastust ja teed igavesse
rõõmu. Seda koos kõikide Jumala lastega. Koos kõige erinevamate inimestega.
Me peame sellel teekonnal olema üksteisele toeks ja eeskujuks, läbi armastuse,
andestuse ja usu. Vahel võime pettuda, et pühas Kirikus on nii palju
inimlikkust ja näilist maisust – teel olemist ja õppimist. Me peame vaatama
kaugemale omaenese ettekujutusest ja soovunelmatest ning nägema kristlikku
kogukonda kui üheskoos püüdlemist Jumaliku kirkuse poole, meile jõukohaste
sammude, oskuste ja kutsumustega. Meist keegi pole täiuslik, ometi on meile
kingitud arm olla osa pühas Kirikus, Jumala laste ühenduses. Püha Cyprianus
kirjutas: „Kristus tõestas, et ühtsust ega rahu ei ole võimalik säilitada,
kui vennad ei kohtle üksteist vastastikuse kannatlikkusega ega säilita
kannatlikkuse kaudu üksmeelsuse sidet.” Hoidkem seda üksmeelsust.
Armas taevane Isa, meil on rõõm olla Sinu poolt kutsutud, Sinu Kiriku juhitud
ja vendade ja õdede eestpalves. Palun kingi üha enam igatsust ja julgust
Sinule au tuua eeskuju, palve ja andestamise läbi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXII pühapäev

Lugemine prohvet Jeremia raamatust:
Issand, sina oled mind alla surunud ja ma olen alla surutud, sina olid tugevam,
sina võitsid! Ja ma olen olnud naeruks igal päeval. Kõik pilkavad mind,
sest iga kord, kui ma räägin, pean ma karjuma, kuulutama vägivalda ja
rõhumist. Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks.
Aga kui ma mõtlesin: ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida
tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli ja mu luudes hõõgumine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole
et näha sinu vägevust ja kirkust.
Sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ma manitsen teid Jumala armu pärast, et te tooksite iseendid elavaks,
pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See ongi mõistlik jumalateenimine.
Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge ja saage uueks oma südame
mõtlemiste poolest, et te võiksite veenduda selles, mis on Jumala tahtmine – mis
on hea, Jumalale meele järgi ja täiuslik.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie vaimusilmi,
et me tunneksime ära oma lootuse ja kutsumuse!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sellest ajast peale rääkis Jeesus tihti oma jüngritele, et tema peab minema
Jeruusalemma, seal palju kannatama vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate
läbi; ära tapetama, kuid kolmandal päeval üles tõusma. Seepeale kutsus Peetrus
Jeesuse kõrvale ja hakkas teda manitsema: “Hoidku Jumal, mu Issand, ärgu seda
sinuga sündigu!” Aga tema pöördus ümber ja ütles Peetrusele: “Tagane minust,
saatan; sa kiusad mind, sest sinu mõtted ei ole Jumalast, vaid inimesest!” Siis
ütles Jeesus oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta unustagu
ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel. Sest kes iganes tahab oma elu
päästa, see kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, see leiab selle.
Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks kogu maailma, aga kaotaks oma elu,
või mille eest võiks inimene osta tagasi oma hinge. Sest Inimese Poeg tuleb oma
Isa kirkuses ühes inglitega ning tasub igaühele tema tegude järgi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV on jätk eelmisel pühapäeval kuuldule. Jeesus ütles: “Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku…” Nüüd, kui jüngrid on tunnistanud, et Jeesus on Messias, usaldab
Jeesus neile oma teenimise eesmärgi: ta peab minema Jeruusalemma,
kannatama ja surema, et kolmandal päeval üles tõusta. Peetruse vastus
Jeesusele on inimliku mõtlemise tulemus millele Jeesus vastab:”Tagane minust,
saatan.” Selle peale Jeesus õpetab meile jüngriks olemise teed:”Kui keegi tahab
käia minu järel, siis ta unustagu ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel.”
Tõeline usuelu on rõõm käia koos Jumalaga, aga meile ei lubata, et see oleks
lihtne. Esimesest lugemisest kuulsime prohvet Jeremija kurvastust selle kohta
mida ta pidi kuulutama rahvale ja kuidas teda ei võetud tõsiselt,
kuid ta ei saanud jätta Jumala tahte täitmist.
Apostel Paulus kutsub meid üles tooma iseendid elavaks, pühaks ja Jumalale
meelepäraseks ohvriks. Enda Jumalale ohvriks toomine ei pea tähendama
ainult usu pärast kannatamist või märtrikrooni pälvimist, vaid eelkõige seda
mida ütles Jeesus: “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.” (Mt 7:21)
Mis on siis see mida Jumal meilt ootab? Jumal ootab, et me kasvades usus,
elaksime tõeks Kiriku usku pühakute eestkostel inglite abiga. Jeesus ütles:
“Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde
ja ema.” (Mt 12:50) Hoidkem sellest kinni mida Jumal on meile andnud tõeks
elada ja tundkem rõõmu et Tema on meiega.
Armas taevane Isa, sageli mõtleme mis on õige, hea ja kohus teha või tegemata
jätta, saame ehk aru inimlikust seisukohast, palun kingi meile rõõmu mõista
seda mida meilt ootad, et suudaksime teha Sinu tahtmist.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XXI pühapäev

Kuningriigiaja XXI pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand Sebnale, kuninga kojaülemale ja õukonnapealikule:
Ma tõukan sind alla su ametist, ja su kõrgest seisusest paiskan ma
su põrmu. Ning sellel päeval ma kutsun oma sulase Eljakimi, Hilkja
poja. Ma panen talle selga sinu kuue ja vöötan tema niuded sinu
vööga. Ja ma annan sinu ameti tema kätte ning tõstan ta isandaks
Jeruusalemma elanike ja juuda koja üle. Ja ma panen Taaveti
koja võtme tema õlale, nii et kui tema avab, siis keegi ei sule, ja kui
tema suleb, siis keegi ei ava! Mina löön tema nagu varna seina –
kindlasse kohta, ning tema saab aujärjeks oma isa soole.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu heldus kestab igavesti!
Ma tänan sind kogu südamest,
inglite ees ma laulan ja mängin sinule.
Sinu templi poole ma langen silmili
ja kiidan kõrgeks su nime
sinu helduse ja ustavuse pärast.
Sest kõrgeks üle kõige
oled sa tõstnud oma nime ja tõotuse.
Kui ma sinu poole hüüdsin,
sa võtsid mind kuulda,
ja rohkendasid mu hingejõu.
Tõesti, Issand on kõrge ja näeb madalat,
aga kõrgi ta tunneb ära juba kaugelt.
Issand, sinu heldus kestab igavesti,
ära jäta oma kätetööd.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu heldus kestab igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kui suur on küll Jumala rikkuse sügavus, kui ääretu tema tarkus.
Kui uurimatud on tema kohtumõistmised ja äramõistetamatud tema teed!
Jah, kes küll on lugenud Issanda mõtteid, ja kes suudaks olla tema
nõuandja? Või kes on talle midagi enne andnud, et tema peaks tagasi
maksma? Jah. Temast ja tema läbi ja temas on kõik loodu. Temale olgu
au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Sina oled Peetrus, ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku,
ning surmavalla väravad ei võida seda ära!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: “Kelleks
inimesed mind, Inimesepoega, peavad?” Ja nemad vastasid: “Mõned
peavad sind Ristijaks Johanneseks, teised Eelijaks, mõned aga Jeremiaks
või mõneks teiseks prohvetiks.” Siis küsis ta nende käest: “Aga teie, kelleks
teie mind peate?” Siimon Peetrus vastas: “Sina oled Messias, elava Jumala
Poeg.” Jeesus kostis talle: “Õnnis oled sina, Siimon Joona poeg, sest seda
pole sulle ilmutanud ei liha ega veri, vaid minu Isa, kes on Taevas! Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku, ja surmavalla väravad ei võida seda ära. Mina annan sulle taevariigi
võtmed, ja mis sa iganes maa peal seod, see on taevas seotud, ja mis sa
maa peal lahti päästad, see on taevas lahti päästetud”. Siis keelas ta oma
jüngreid kellelegi rääkimast, et tema ongi Messias.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesus küsis oma jüngritelt: “Kelleks inimesed mind peavad?” Kellena meie
Teda tunneme? Paljud end usklikuks pidavad inimesed kummardavad oma
kujutlusvõime ja ootuste segu Tegeliku Jumala asemel. Me peame mõistma,
et Jumal ON rippumatu meie vaadetest ja arusaamadest. Just selline Kes
Tema On.Sellest annab tunnistust tänane lõik pühakirjast. Jesaja raamatust
kuulsime kuidas Issand kuninga kojaülema ja õukonnapealiku Sebna kukutas
ametikohalt oma uhkuse ja Jumala korraldustele allumatuse tõttu. Tema
asemele tõsteti Eljakim, kui alandlik sulane. Jeesusele on antud kõik meelevald
nii taevas kui ka maa peal. Issanda plaanid on sama imelised ja täielikud
nagu ka Tema tarkus, teod ja õiglus. Apostel Paulus näitab meile selgelt
Loojat, keda pole loodud ja kellele keegi pole nõu andnud, Tema plaanid
ja teostused on palju suuremad kui meie arusaam hoomata võimaldab.
Jumal on Kuningas kogu oleva üle. Meie kinnitame oma usku Jeesusesse
ap. Peetruse sõnadega: “Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.” Kuigi
meie seda siiralt usume on meil tarvis ikka ja jälle paluda Püha Vaimu abi
ja Jumala valgustust, et näha Pojas Lunastajat omaenese jumala pildi asemel.
Jeesus läheb veelgi kaugemale. Temale ei piisa minu või sinu arusaamisest
ja isiklikust kogemusest. Jeesus rajab Kiriku. “Sina oled Peetrus (see on
Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma kiriku.” Jeesus asutas Kiriku selleks
et usk vajab kasvamiseks, tõeks elamiseks ja laienemiseks kogukonda. Usus
edasijõudnud on sõltuvuses värskelt usule tulnutest ja vastupidi. Kristlane ei
saa olla ilma usu ja veendumuste, jumalateenituse ja tegutsemise
vastastikusest sõltuvusest. Me kõik oleme õed ja vennad Jumala palge ees.
Armas taevane Isa, hoia ja juhata meid jätkuvalt, kinnita usku ja õpeta
alandlikkust.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar

Kuningriigiaja XX pühapäev

Kuningriigiaja XX pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nõnda ütleb Issand: Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu
pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas! Võõrad, kes on liitunud
Issandaga,teenivad teda ja armastavad Issanda nime, et saada
tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja
kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele
ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja
tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu
koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid;
ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks sinu teed,
kõigi rahvaste seas sinu lunastust!
Rõõmustagu rahvad
ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvale kohut õigluses
ja juhatad rahvahõime maa peal!
Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal õnnistagu meid
ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen paganate apostel,
austan ma oma ametit – ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid,
kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa.
Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis
nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Sest otsekui
teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale
nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, nõnda on nüüd ka
nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse
pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed
kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jeesus kuulutas head sõnumit Jumalariigist
ja parandas rahvast kõiksugu haigustest ja hädadest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal jõudis Jeesus Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist
paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: “Issand, Taaveti Poeg,
halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” Ent Jeesus ei
vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda:
“Saada ta minema, sest ta ei lakka appi hüüdmast meie taga!” Tema vastas:
“Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.”
Aga naine tuli, heitis ta ette maha ja ütles: “Issand, aita mind!” Jeesus
vastas: “Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” Ent tema
ütles: “Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende
isandate laualt pudenevad.” Siis Jeesus vastas talle: “Oh naine, sinu usk
on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna toob püha Kirik meieni tõelise rõõmusõnumi. Kõik kes Jumalat
usuvad ja Teda armastavad, ning peavad Tema käske saavad osa
Tema halastusest ja päästest. Ükskõik kui väärtuslikuks meie ise,
või ka teised meid peavad, oleme osa Jumala armu väljavalamises.
Prohvet Jesaja kinnitab meile, et Jumal on kogu loodu Isa ja Tema
võtab vastu kõik kes Teda igatsevad. Tänases EVis Jeesus katsub
läbi Kaanani naise usu. Meiegi palume Jumalalt kordaminekuid ja
õnne, vahel võime isegi kurvastada vastuse viibimise peale. Meie
usk on ainus asi, mis teeb meid Jumaliku armu sekkumise vääriliseks.
Ometi tuleb meil mõista seda mida Jumal ei ole kunagi lubanud.
Tema ei ole meile lubanud: probleemideta elu, tagajärgedeta elu,
jõukat elu, usku proovilepanemata elu, ega ka lihtsat elu. Mida on
meil vaja, et Jumalik halastus saaks ilmsik meie elu läbi? Esmalt
julgust avada ennast Jumalale, teiseks usku mis peab katsumustes
vastu, ja püsivust kui kogeme viivitust või seisakut elus. Ainult nii
saame kogeda Jumala armu suurust. Meile ei anta kanda rohkem,
kui suudame kanda. Jeesus ütleb: minu ike on hea ja minu koorem
on kerge! Vahetevahel ootame enamat kui oleme välja teeninud,
ajame segamini Jumala lubadused omaenese ootusega, vahest
jätame oma kohustused unarusse, kuid kristlasena ei saa miski meid
eemale hoida Jumala armastusest ( Rm 8:38-39 ) ning rahust ja
trööstist, mida Tema toob. Pühakiri ütleb: Looda Issanda peale kõigest
südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil
oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! (Õp 3:5-6)
Armas taevane Isa, palun kasvata meie usku ja kinnita meie lootust,
et võiksime kogu maailma rahvastega Sinu Nimele au tuua.
Aamen.

Rubriigid: EAKK | Lisa kommentaar