6.pühapäev pärast ilmumispüha

6.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine kolmandast Moosese raamatust:
Issand rääkis Moosese ja Aaroniga ning ütles: “Kui inimese ihunahal on muhk,
lööve või valge laik ja tekib kahtlus, et see on pidalitõbi, siis tuleb see
inimene viia preester Aaroni või mõne tema preestrist poja juurde. Ja
pidalitõbine, kelle haigus on nähtavaks saanud, kandku lõhkirebitud rõivaid,
tema juuksed olgu lahti ja nägu kuni silmini kaetud. Ja tema peab kogu aeg
hüüdma: “Roojane! Roojane!”. Niikaua kui tema keha katab lööve jääb ta
roojaseks. Ja kuni ta on roojane, peab ta elama väljaspool leeri üksinda.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sina oled mu pelgupaik!
Õnnis on see, kelle ülekohus on andeks antud
ja kelle süü kinni kaetud.
Õnnis on inimene, kelle pattu Issand ei arva süüks
ja kelle südames ei ole kavalust.
Ma tunnistasin Sulle üles oma patu,
ega varjanud Sinu eest oma süüd.
Ja ma ütlesin: “Issandale ma tunnistan oma üleastumised!”
Aga Sina andsid mulle andeks mu süü.
Kes loodab Issanda peale,
seda ümbritseb heldus
Rõõmustage ja rõkake Issandas, teie, õiged!
Kõik, kes te olete siirad südamelt, hõisake!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sina oled mu pelgupaik!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui te sööte, joote või teete midagi muud, siis tehke seda Jumala auks.
Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kirikule. Ka mina
püüan alati kõigile vastu tulla, otsimata omakasu, vaid kõikide kasu, et nemadki
võiksid pääseda. Võtke siis minust eeskuju, nii nagu mina olen Kristusest
eeskuju võtnud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, Sinu Sõna on tõde.
Pühitse meid oma tõe läbi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal tuli Jeesuse juurde üks pidalitõbine. Ja pidalitõbine heitis maha tema
ette ja palus: “Kui sa vaid tahaksid, saaksin mina pidalitõvest lahti!” Ja
Jeesusel hakkast temast hale ja ta sirutas oma käe, puudutas teda ning ütles:
“Mina tahan, saa puhtaks!” Ja sedamaid lahkus temast pidalitõbi ja ta sai
puhtaks. Aga Jeesus saatis ta kohe minema ning pani talle südamele: “Vaata, et
sa ei räägi sellelest kellelegi, vaid mine, näita ennast preestritele ja too
ohver oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on oma käsuga neile tunnistuseks
seadnud!” Aga tema läks ja kuulutas sellest igal pool nii, et Jeesus ei saanud
enam minna ühtegi linna, vaid pidi jääma inimtühja paika. Ometi tuldi kõikjalt
tema juurde. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kõigi nende jõud, kes usaldavad Sind:
võta meie palved armulikult vastu; ja kuna me oma nõrkuses ei saa ilma
Sinuta teha midagi head, siis anna meile oma armu abi, et Su käske
pidades võiksime olla Sulle meelepärased nii tahtes kui teos;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, Kes elab ja
valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal,
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 19; Ps 23; 5Ms 10:12-15,17-11:1; 1Jh 2:1-17

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 139; Js 51:1-8; Mk 9:14-32

Mõtisklus
Kirikukalendri järgi on täna viimane pühapäev enne paastuaega. 11. veebruaril
tähistatakse traditsiooniliselt ka Lourdes’i Jumalaema püha, Jumalaema ilmumist
1858 aastal, ja see paik on tuntud imeliste tervenemiste poolest. Selle pärast
on täna ka ülemaailmne haigete eest palvetamise päev. Jeesus, kuuldud EV
tekstist, parandas pidalitõbise. Igal korral, kui loeme pühakirjast mõne haiguse
kohta avaneb meile pilt palju enamast kui ühest tõvest. See pole mitte ainult
füüsiline vaid ka vaimne ja sügavalt isiklik kogemus. Pidalitõbi oli selles
mõttes üks hullemaid, nagu kuulsime esimesest lugemisest. Lisaks haigusele oli
ette nähtud ka eraldatus. Inimene oli ebapuhas ja ei saanud enam osa võtta
ühestki rituaalsest toimingust, rääkimata inimestevahelisest suhtlusest.
Ometi on Jeesus võtnud nõuks ravida pidalitõbist ja ütles mõneti kummalise
lause: “Vaata, et sa ei räägi sellelest kellelegi..” Jeesus avaldab Markuse
evangeeliumis ennast tasapisi, ei ütle kohe, et Tema on oodatud Messias,
vaid laseb seda ise avastada. Kuid mida see kõik tähendab meie jaoks? Jeesuse
poolt pidalitõbise ravimine tähendab Tema soovi tervendada kõiki meie elu olukordi.
Jumal on alati meiega, isegi kui Ta võib mõnikord tunduda kauge või eemalolevana.
Jumal räägib meiega erinevate vahendite kaudu, nagu püha Armulaud, Oma Sõna ja
meie südametunnistuse läbi. Just siis, kui lõpetame lootmise omaenese tarkusele
ja jõule, kui me lõpetame Jumala usaldamise kartmise, saame kasvada kokku
Kristusega, saame olla usu nähtavad tõeks elajad. Meie omakasupüüdmatu soov jagada
kõike head, millest oleme usu läbi osa saanud, see julgustab inimesi, kellega
kohtume, usaldama Jumalat ja Talle järgnema. Me usume, et see, mida meilt
oodatakse, teeb meid tõeliselt õnnelikuks, et oleme kutsutud ja oodatud Jumala
lapsed ja näitame oma rõõmu välja läbi Tema püha Kiriku.
Armas taevane Isa, palun, kingi meile rõõmu kogeda Sinu Poja armastavat
puudutust, et kandes oma risti võiksime kindlas usus Sulle järgneda.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga