PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV

PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV

Lugemine esimesest Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Jumal Noa ja tema poegadega, kes olid ühes temaga:
“Vaata, ma teen lepingu teiega ja teie järglastega, kes tulevad pärast
teid – iga elava hingega, kes teie juures on; lindude, koduloomade ja
metsloomadega, kes on teie juures; kõigi maa loomadega, kes laevast
välja tulid. Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävita ma kõike elavat
uputuse voogudega, ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.” Ja Jumal
ütles: “Lepingu märgiks, mille ma teen teie eneste ja iga teie juures
oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, olgu see: ma panen
pilvedesse vikerkaare ja see on lepingu märgiks minu ja maa vahel. Kui
ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, siis mõtlen ma
oma lepingule, mille olen teinud enda ja teie ning iga elava hinge vahel,
kellel on ihu, et vesi ei kogune enam uputuseks ega hävita kõike elavat.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda teedel on heldus ja ustavus neile, kes peavad tema lepingut!
Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest sina oled Jumal, mu Lunastaja,
sind ma ootan kogu aja.
Mõtle, Issand oma halastusele ja heldusele,
sest need on igavesest ajast.
Ära tuleta meelde mu noore ea patte,
ja mu üleastumisi ära meenuta.
Mõtle minu peale, sest sina, mu Issand, oled armuline.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda teedel on heldus ja ustavus neile, kes peavad tema lepingut!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Armsad vennad, Kristus on pattude pärast surnud ühel ainsal korral, õige
patuste eest, et meid Jumala juurde juhtida. Ehkki ta surmati ihus, on
ta vaimus elavaks saanud. Nii on ta läinud ka vaimude juurde, kes
vangipõlves olid, ja toonud neile vabakssaamise sõnumi.Sest kord, Noa
päevil, olid nad sõnakuulmatud, ajal, mil Jumal ootas kannatlikult nii
kaua kui Noalaeva ehitas; kuid ainult vähesed, üksnes kaheksa hinge,
leidsid laevas pääsemist uputuse vetevoo eest. Selle võrdkuju sarnaselt
päästab teid nüüd ristimisvesi, mitte et see peseks maha teie mustuse,
vaid see on justkui palve Jumala poole, et ta teeks puhtaks meie
südametunnistuse Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu, sest Jeesus on
läinud taevasse, kus ta istub Jumala paremal käel ning kus temale alluvad
inglid, võimud ja väed. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal viis Püha Vaim Jeesuse kõrbesse. Ja Jeesus jäi sinna neljakümneks
päevaks, ning seal püüdis saatan teda kiusatusse viia. Jeesus elas
metsloomade seas, aga inglid tulid ja teenisid teda. Pärast seda, kui
Johannes oli vangi pandud, tuli Jeesus jälle Galileamaale. Ta kuulutas
Jumala evangeeliumi ning ütles: “Parandage meelt ja uskuge evangeeliumi!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, kelle õnnistatud Poja juhtis Püha Vaim kõrbesse
Saatana kiusatusele vastu seisma:
tule ruttu aitama meid, keda on rünnanud paljud kiusatused;
ja nagu Sa tead meie igaühe nõrkusi, leidku igaüks Sind võimsa Päästjana;
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 3; Ps 62; Srk 2; Rm 7:14-25

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 69:1-19,30-37; Tn 9:3-10; Lk 5:33-6:10

Mõtisklus
Tänased lugemised maalivad meie ette kaks justkui vastandlikku
pilti, Noa ehitab laeva, pääseb uputusest ja Jumal teeb temaga
lepingu, Jeesus on kõrbes küllaldase vee ja toiduta. Ometi on
need nii lähedalt seotud tekstid. Ap Pauluse kirjast kuulsime:
Selle võrdkuju sarnaselt päästab teid nüüd ristimisvesi, mitte
et see peseks maha teie mustuse, vaid see on justkui palve Jumala
poole, et ta teeks puhtaks meie südametunnistuse Jeesuse Kristuse
ülestõusmise kaudu. Alanud paastuaeg on Jumala kingitus meile.
See aitab meil taas avastada kristlaseks olemise väärikuse, see
avaldab meile Jumala majesteetlikuse ja armastuse. EV-s näeme
Jeesuse eeskuju, kus Ta näitas, et kiusatusi saab võita Jumala abiga.
Jeesuse läbikatsumine kõrbes järgneb koheselt ristimisvette kastmisele.
Kõrb sümboliseerib sageli vaimset proovilepanekut, eraldatust ja
loobumist maailma materiaalsetest asjadest. Jeesus veetis
nelikümmend päeva ja ööd kõrbes, valmistudes oma teenistuseks
ning kogedes isiklikku proovilepanekut. Paastuaeg esindab ka meie
vaimset teekonda ja läbikatsumist, et saaksime üha enam süveneda
palvesse ja enesevaatlusesse ning selle läbi vaimselt kasvada.
Tänane pühapäev kutsub meid rõõmustama, sest koos Jeesusega võidame,
kui seda tõesti tahame, kõik kiusatused ja alustame teekonda
ülestõusmispühade kirkuse poole. Hommikupalve lugemistes kinnitati
meid nende sõnadega: Poeg, kui tuled Issandat teenima, siis valmista
oma hing kiusatuse vastu! Juhi oma südant ja pea vastu ja ahvatluse
ajal ära tegutse ülepeakaela! Jää Issanda juurde ja ära tagane, et
sa lõpuks saaksid suureks! Kõik, mis sulle juhtub, võta vastu ja
ole kannatlik alanduse ajal! Sest kulda katsutakse läbi tules ja
(Jumalale) armsaid inimesi alanduseahjus.(Srk 2:1-5)
Armas taevane Isa, Sina toidad meid taevase Leivaga armulauas, palun
kingi meile tõelist igatsust Kristuse, ainsa Tõelise ja elava Leiva
järgi, et võiksime rõõmuga hüüda: Inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga