PAASTUAJA II PÜHAPÄEV

PAASTUAJA II PÜHAPÄEV B AASTAL

Esimene lugemine 1. Moosese raamatust:
Pärast neid sündmusi pani Jumal Aabrahami proovile ning ütles temale:
“Aabraham!” Ja ta vastas: “Siin ma olen!” Ja tema ütles: “Võta nüüd Iisak, oma
ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Morijamaale ning ohverda ta seal
põletusohvriks ühel neist mägedest, mis ma sulle
nimetan!” Ja Aabraham tõusis hommikul vara, saduldas oma eesli, võttis enesega
kaasa kaks noort meest ja oma poja Iisaki, lõhkus põletusohvri puud ja läks
paika, millest Jumal temale oli rääkinud. Kolmandal päeval tõstis Aabraham oma
silmad üles ja nägi seda paika kaugelt. Ja Aabraham ütles oma noortele meestele:
“Jääge teie eesliga siia! Mina ja poiss läheme sinna, kummardame ja tuleme siis
tagasi teie juurde.” Ja Aabraham võttis põletusohvri puud, pani need oma pojale
Iisakile õlale, võttis enda kätte tule ja noa ning mõlemad läksid üheskoos.
Ja Iisak rääkis oma isa Aabrahamiga ning ütles: “Isa!” Ja tema vastas: “Siin ma
olen, mu poeg!” Siis ta ütles: “Näe, siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall?”
Ja Aabraham vastas: “Küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg!”
Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Ja kui nad jõudsid paika, millest Jumal temale
oli rääkinud, ehitas Aabraham sinna altari, ladus puud, sidus kinni oma poja
Iisaki ja pani ta altarile puude peale. Ja Aabraham sirutas käe ja võttis noa,
et tappa oma poeg. Aga Issanda ingel hüüdis teda taevast ja ütles: “Aabraham,
Aabraham!” Ja tema vastas: “Siin ma olen!” Siis ta ütles: “Ära pane kätt poisi
külge ja ära tee temale midagi, sest nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega
keela mulle oma ainsat poega!”
Ja Aabraham tõstis oma silmad üles, vaatas, ja ennäe, üks jäär oli rägastikus
sarvipidi kinni. Ja Aabraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle
põletusohvriks oma poja asemel. Ja Aabraham pani sellele paigale nimeks “Issand
näeb”. Seepärast öeldakse tänapäevalgi: “Issanda mäel ta näitab end.”
Ja Issanda ingel hüüdis Aabrahami teist korda taevast ning ütles temale: “Ma
tõotan iseenese juures, ütleb Issand: sellepärast et sa seda tegid ega keelanud
mulle oma ainsat poega, ma õnnistan sind tõesti ja teen su soo väga paljuks –
nagu tähti taevas ja nagu liiva mere ääres – ja su sugu vallutab oma vaenlaste
väravad! Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et
sa võtsid kuulda mu häält!”.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma tõstan üles lunastuse karika ja hüüan appi Issanda nime!
Kuidas ma tasuksin Issandale
selle eest, mis ta minule on teinud.
Ma tõstan üles lunastuse karika
ja hüüan appi Issanda nime.
Kallis on Issanda meelest tema vagade surm.
Issand, ma olen su sulane,
sinu sulane, su teenija poeg,
sina oled mu köidikud lahti päästnud.
Sinule ma toon oma tänuohvri
ja hüüan appi Issanda nime.
Ma pean oma tõotusi Issandale
kogu tema rahva nähes.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma tõstan üles lunastuse karika ja hüüan appi Issanda nime!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast Roomlastele:
Vennad, mis on meil öelda? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu?
Tema, kes ta oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest,
kuidas ei peaks ta siis koos Pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib
süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka
mõista? Kristus Jeesus on see, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes
on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Ja pilvest kostis hääl: “See on mu armas Poeg, teda kuulake!”
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Ja kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning
viis nad omaette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees, ta rõivad hakkasid
erevalgena hiilgama, nagu ükski maapealne vanutaja neid valgeks teha ei suuda.
Ja Eelija koos Moosesega näitas ennast neile, ja need kõnelesid Jeesusega.
Peetrus ütles: «Rabi, meil on siin hea olla, teeme siia kolm lehtmaja: ühe
sinule, ühe Moosesele ja ühe Eelijale. Aga tema ei teadnud, mida öelda, sest
neid valdas suur hirm.
Siis tõusis pilv ja varjas neid, ning pilvest kostis hääl: «See on mu armas
Poeg, teda kuulake!» Ja kui nad ringi vaatasid, ei näinud nad äkki enam kedagi
muud kui Jeesust üksi endi juures. Ja kui nad mäelt lahkusid, keelas Jeesus
neid, et nad kellelegi ei jutustaks, mida nad olid näinud, enne kui Inimese Poeg
on üles tõusnud surnuist. Ja nemad pidasid tema sõnu meeles, ent arutasid
omavahel : «Mida tähendab surnuist üles tõusma?»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Oo Jumal, Kelle au on alati halastada: ole armuline
kõigile, kes on Sinu teedelt eksinud, ja too nad
tagasi kahetseva südame ja vankumatu usuga, et nad võtaksid omaks ja
hoiaksid kinni Sinu Sõnast, Jeesusest Kristusest,
Sinu Poja muutumatust tõest; Kes elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga,
üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 30; Ps 32; Hs 18:1-4,25-32; Mt 5:27-37

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 31; Srk 51:1-12; Lk 18:1-8

Mõtisklus
Tänased lugemised võivad tunduda meile esialgu hirmutavad. Kas selline
ootus Jumala poolt, nagu Aabrahami proovilepanek, on iga kristlase
läbikatsumise tee ja meie vastus Jumalale? Tegelikult oleme sellel
paastuajal vaimsel teekonnal koos Jeesusega Jeruusalemma poole ja tänased
lugemised toovad meieni lootuse ja päästesõnumi. Vaatame veidi lähemalt
mida kuuldud kirjakohad meile tahavad meelde tuletada. Aabrahamile anti
käsk minna ohverdama Morijamaale ühele neist mägedest, mis Jumal temale
nimetas(1Ms 22:2). 2.Ajaraamatust loeme: Ja Saalomon hakkas Issanda koda
ehitama Jeruusalemma Morija mäele. Aabrahami ohverdus ja Jumala Poja,
lunastusohver samas paigas on selge viide sellele, et Jumal päästab meid,
oma Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Apostel Pauluse kirjast
roomlastele kuulsime, et Kristus, Jumala Poeg, on meid kõiki lunastanud.
EV-st kuulsime hetkest, mil Issand ilmutati oma jumalikus auhiilguses.
Sellega näidati jüngritele, ja nende läbi ka meile, et Jeesus on tõesti
Jumala Poeg, ihusse saanud Jumala Sõna. Seega – tänased lugemised toovad
meieni uue lootuse ja uue elu, igavese elu koos Jumala endaga. Kuid
mida ootab Jumal meilt? Ja pilvest kostis hääl: “See on mu armas Poeg,
teda kuulake!” See tähendab meie elu muutmist ja eluviiside muutmist.
See tähendab elamist igal päeval loetud Jumala Sõna järgi. Jeesuse kuulamine
tähendab Tema tahtele allumist ja tähelepanu pööramist olulisele, st.
igavikulisele, see on täpselt see mida püha Kirik meile iga päev õpetab.
Seetõttu kasutagem kõik hästi ära see paastuaega, mis meile on antud,
et saaksime oma elutee ümber hinnata, vaadata mis on tõesti oluline ja
katsugem seda siis ka tõeks elada läbi usu, lootuse ja armastuse.
Armas taevane Isa, palun valgusta meie südame silmi, et võiksime
näha oma igapäevaste talitamiste keskel Sinu Poja au ja Sinu muutumatu
armastuse eest tänutoomise tarvidust. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga