PAASTUAJA III PÜHAPÄEV

PAASTUAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine teisest Moosese raamatust
Neil päevil rääkis Issand Siinai mäel ja ütles: Mina olen Issand, sinu Jumal,
kes tõi sind välja Egiptuse orjusekojast. Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu
kõrval. Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata tarvitada, sest Issand ei
jäta seda karistamata, kui sa tema nime asjata tarvitad. Sa pead hingamispäeva
meeles pidama ja seda pühitsema. Austa oma isa ja ema, et sa kaua elaksid maa
peal, mille Issand, sinu Jumal, sulle annab. Ära tapa, ära riku abielu, ära
varasta, ära tunnista valet oma ligimese vastu. Ära himusta oma ligimese kodu.
Ära himusta oma ligimese naist ega tema sulast või teenijatüdrukut, härga või
eeslit ega midagi, mis su ligimesele kuulub.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sinu Sõnades, Issand, on igavene elu!
Issanda seadus on laitmatu, see kosutab hinge.
Issanda tunnistus on uskumist väärt, see teeb kohtlase targaks.
Issanda otsused on õiged, need rõõmustavad südant.
Issanda käsk on selge, see valgustab silmi.
Issanda kartmine on puhas,
see kestab igavesti.
Issanda kohtuotsused on õiglased,
need teevad õigust.
Ihaldusväärsemad kui kuld,
kui puhtaim kuld;
magusamad kui mesi,
kui kärjemesi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sinu Sõnades, Issand, on igavene elu!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, aga meie
kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahanduseks ja paganaile
rumaluseks. Ometi nendele, kes on kutsutud – nii juutidele kui kreeklastele –
kuulutame meie Kristust, kelles on Jumala vägi ja tarkus. Sest see, mis Jumalale
oleks rumalus, on siiski targem kui inimesed, ja mis Jumalale oleks nõtrus, on
vägevam kui inimesed. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Au Sulle, Jumala Sõna!
Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud Poja, et
sellel, kes Temasse usub, oleks igavene elu!
Au Sulle, Jumala Sõna!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Kui juutide paasapühad olid lähedal, läks Jeesus üles Jeruusalemma. Seal leidis
ta pühakojas kaupmehi, kes müüsid härgi, lambaid ja tuvisid; ning rahavahetajaid
istumas. Ja Jeesus tegi omale nöörist piitsa ning ajas kõik pühakojast välja –
nii lambad kui härjad; rahavahetajate raha puistas ta laiali ja pööras kummuli
nende lauad ning ütles tuvimüüjatele: “Viige need siit minema ja ärge tehke minu
Isa koda kaubakojaks”. Siis meenus tema jüngritele, et on kirjutatud: “Püha viha
Sinu koja pärast neelab mind”.
Seda nähes küsisid juudid tema käest: “Millise tunnustähe Sa meile näitad, et
sul on õigus nõnda teha?” Jeesus kostis vastuseks: “Lammutage see tempel ja ma
püstitan selle uuesti kolme päevaga.” Juudid ütlesid: “Seda templit on ehitatud
nelikümmend kuus aastat, aga sina tahad selle püstitada kolme päevaga?” Tema aga
rääkis oma ihu templist, ja kui ta surnuist oli üles tõusnud, meenus tema
jüngritele, et ta oli seda öelnud ning nad uskusid Kirja ja Sõna, mida Jeesus
oli rääkinud.
Ja kui Jeesus oli Jeruusalemmas paasapühal, uskusid paljud temasse, nähes
imetegusid, mida ta tegi. Jeesus aga ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta
tundis neid kõiki ja tal polnud tarvis, et keegi annaks talle tunnistust inimese
kohta, vaid ta teadis ise, mis on inimestes.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, Sa tead, et meil endal ei ole jõudu end aidata:
hoia meid nii väliselt meie kehas kui ka seesmiselt meie hinges,
et oleksime kaitstud kõigi hädade ja kõigi kurjade mõtete eest,
mis võivad hinge rünnata ja haiget teha;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos Sinu
ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 34; Sk 1:1-6,12-17; Mk 8:27-9:1

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 27; Õp 4:7-18; Lk 11:29-36

Mõtisklus

Jumalast arusaamine on igas aegruumis veidi erinev, ometi on Tema seesama alati.
Juutlidele on Jumal tuttav kui Egiptuse vangipõlvest vabastaja, just see mille
kaudu Teda mõisteti. Kristlastele on Jumal tuttav Paasatallena, Kes ostab meid
välja patust ja on koos meiega aegade lõpuni Armulauas. Esimeses lugemises
paneme tähele Jumala ootust inimese suhtes üsnagi ajatul viisil. Hommikupalvuse
ajal kuuldud EV-s Jeesus küsis: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus
kostis: „Sina oled Messias!”. Miks on need lugemised eriti olulised täna, siin
ja praegu? Kas oleme seadnud enda elus midagi kõrgemale kui Jumala? Jeesus puhastab
templi kaupmeestest ja rahavahetajatest. Inimesed palusid märki Jeesuse volitusest
nii jultunud teoks. Vastuseks ennustas Jeesus oma surma ja ülestõusmist. Ühe tõelise
tunnustähe. Ap. Pauluse kirjast korintlastele loeme: Eks te tea, et te olete
Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?(1Kr 3:16). Psalmikirjutaja ülistus
Jumala Sõnale: Sinu Sõnades, Issand, on igavene elu! – on meile tugevaks
meeldetuletuseks, kas ka meie jaoks on see nii? Sageli loeme Jumala Sõna, vahel
koguni võime palvetada ja jumalateenistuses osaleda justkui ise kohalolemata.
Nii lihtne on endale maha müüa nagu see mida teeme on oluline. Jah, ongi, kui
teenime elavat Jumalat, Kes on meie Isand ja Issand. Alanud nädalal mõtisklegem
selle üle, kui oluline on Jumal meie igapäevases elus. Sageli Jumal on väga
erinev sellest kuidas Teda mõistame. Ap Paulus teises lugemises kuuldud tekstis
kuulutab ristilöödud Kristust. Paulus teadis hästi, kui kummaline tundus jutlustada
ristilöödud Messiast. Juutidele oli see vastuvõetamatu, sest surma ristipuu otsas
peeti needuseks ja ohverdussurm ei olnud üldse see, mida nad Messialt ootasid.
See näitab selgelt, et inimeste tarkusest ja arusaamadest on palju suurem Jumala
vägi ja arm. Püüdkem, ka siis, kui me ei mõista, miks on kuidas on, alati panna
oma lootus Jumalale, tõstkem Tema kõigest mööduvat üle ja tulgem ise ja toogem
kõik lähedased Tema armu rüppe. Vahel võime olla eemal pühakojast, aga loeme
palveid ja lugemisi, ometi oleme Jumala armastatud lapsed. Mõni päev ei saa
olla koos teiste Jumala pühadega ihuliselt, kuid hoidkem meeles, et kus kaks
või kolm on koos Tema nimel,(isegi kui me ei näe neid), on Tema koos meiega ja
meie Temaga. Au ja kiitus olgu Jumalale!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga