5. pühapäev pärast ilmumispüha

5. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine Hiiobi raamatust:
Hiiob avas oma suu ja ütles: Kas pole inimese elu maa peal nagu
sõjaväeteenistus, ja tema päevad nagu palgalise päevad. Nagu sulane igatseb
varjulist kohta, või palgaline ootab oma tasu, nii olen mina saanud pärisosaks
pettumusekuud ja vaevaööd. Kui ma magama heidan, siis ma mõtlen: millal võiksin
tõusta? Kui olen üles tõusnud, täidab mind rahutus ja ma küsin: “Millal tuleb
õhtu?”, kuni taevas hämaraks muutub. Minu päevad on kärmemad kui kuduja värten
ja kaovad, kui nad on möödunud. Mõtle sellele, et minu elu on otsekui
tuulepuhang, ja minu silm ei saa enam nägema õnne.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand teeb terveks need, kelle süda on murdunud!
Hea on meie Jumalale laulda,
teda kaunis on kiita.
Issand ehitab Jeruusalemma jälle üles,
tema kogub kokku Iisraeli rahva pagulased.
Tema teeb terveks need, kelle süda on murtud,
seob kinni valutavad haavad.
Tema määrab tähtede arvu,
nimetab neid kõiki nimepidi.
Meie Issand on suur ja tema võim on väes,
tema tarkus on määratu.
Issand aitab üles need, kes on küüru vajunud,
aga õelaid ta alandab maani.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand teeb terveks need, kelle süda on murdunud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, kui ma armuõpetust kuulutan, ei saa ma sellest kiidelda, sest see on
mulle peale pandud sunniviisil. Ja häda mulle, kui ma armuõpetust ei kuuluta.
Oleks see minu vabast tahtest, siis saaksin ma tasu, kui aga armuõpetuse
kuulutamine ei sünni minu tahte järgi, on see siiski ülesanne, mis on usaldatud
minu kätte. Mis on siis nüüd mulle palgaks? See, et ma kuulutan evangeeliumi
tasuta ega kasuta õigust, mis mulle on lubatud. Kuigi ma pole kellestki
sõltunud, olen ometi saanud kõikide orjaks, et võimalikult paljusid võita
armuõpetuse tundmisele. Nii olen ma saanud nõtrade jaoks nõdraks, et olla neile
kasuks. Kõigile olen saanud kõigeks, et kasvõi mõnedki ära päästa. Kõike seda
teen ma evangeeliumi pärast, et ka mina ise võiksin sellest osa saada.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus võttis enda peale meie vaevad
ja sai osa meie nõtrusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal läks Jeesus koos Jaakobuse ja Johannesega Siimoni ja Andrease kotta.
Aga seal lamas Siimoni ämm palavikuga voodis ja peagi räägiti sellest ka
Jeesusele. Ja Jeesus läks Siimoni ämma juurde, võttis tal käest kinni ja aitas
tal tõusta. Ja palavik lahkus temast ja ta teenis neid.
Kui õhtu tuli ja päike looja läks, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja
seestunud, ja kogu linn oli kokku tulnud maja ukse ette. Ja Jeesus tegi terveks
paljusid, kes kannatasid mitmesuguste haiguste käes, ning ajas välja palju kurje
vaime. Ja ta keelas kurjadel vaimudel rääkida, sest nad teadsid, kes ta oli.
Vara hommikul, enne kui valgeks läks, tõusis Jeesus üles ja läks inimtühja paika
palvetama. Siimon ja tema kaaslased ruttasid talle järele ja kui nad ta leidsid,
siis nad ütlesid: “Kõik otsivad sind!” Aga tema vastas: “Mingem teisale,
ümberkaudseisse küladesse, et ma sealgi võiksin kuulutada, sest selleks ma ju
olengi tulnud.” Ja ta käis läbi kogu Galilea ning kuulutas nende sünagoogides ja
ajas välja kurje vaime. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Vabasta meid, Jumal, meie pattude orjusest ja anna meile
osadus sellest külluslikust elust, mille Sa oled
meile teatavaks teinud Oma Pojas, meie Päästjas Jeesuses Kristuses;
kes elab ja valitseb koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses, üks Jumal,
nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 112; Ps 113; Ha 1:12-2:4; Ha 2:9-14; Lk 12:35-48

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 7; Am 5:14-24; Kl 6:1-10

Mõtisklus
Jeesus parandab nii palju tõbiseid, et Ta pidi minema ise inimtühja paika palvetama.
Inimeste igatsus saada osa Jumala avalikust armust ime läbi on nii suur, et sunnib
neid otsima imetegijat, sunnib otsima midagi suuremat kui meie ise. Kuid Jeesus ei
tahtnud, et Teda peetaks austatud imetegijaks. Jeesuse tegevust tuli mõista kui
midagi palju sügavamat. Tema imede mõte on pastoraalne ja messialik. Tema on Karjane
ja Lunastaja ühes isikus. Jeesus teeb tervendavaid imesid tänini. Tema tervendab
meid selle maailma peibutavast hüvest, ja suunab meid töötama Tema Kuningriigi
ülesehitamisel. Siimoni ämm tõusis teenima, Ap. Paulus ütleb oma evangeliseeriva
töö kohta: see on ülesanne, mis on usaldatud minu kätte. Meie kristlik usk seisneb
kuulumises Kristusele igal ajal, õnnistatuna ja kartuseta, isegi meie katsumustes ja
tagasilöökides. Kristus võiks teha kõik hetkega täiuslikuks, aga see ei ole Jumala
tee. Meie tee ei ole selle maailma näiv hea ja muretu elu, vaid vabadus olla koos
Kristusega. Jumal ei ole sauaga võlur, kuigi nii oleks hea evangeeliumi levitada.
Meie teeme seda evangeeliumi kuulutamise tööd oma sõnade ja tegudega. See evangeelium
on ilmutus rahvastele Jumala päästetöödest inimeste heaks, mis on teoks saanud
Kristuses, Tema Kirikus, Püha Vaimu väega. Sedasi elades peame vaatama esimese
lugemise eeskuju Iiobi poole, kui vankumatu usu tõeks elamise eeskuju peale.
Püha Benedictus soovitas: “dei misericordia numquam desperare” (Püha Benedictuse reegel,
peatükk 4:74); see tähendab: “Ärge kunagi heitke meelt Jumala halastuse pärast.”
Tema halastus saab ilmsiks omal ajal ja kombel. Igal armulaual palume Kristust, et
Ta aitaks meil üha enam mõista Püha Vaimu püsivat kohalolekut ja meile pakutavat
kingitust – Kristuse Ihu ja Verd. Selles abis saame loota mitte tulemustele või edule,
nii nagu maailm seda mõistab: tervisele, rikkusele ja ilule, vaid tõelisele
kuulumisele Kristusele, kes meid vabastab ja soovib meile õnne asjades, mis on
tõeliselt olulised: osadust Jumalaga, rahu, ja rõõmu teekonnal igavesse õnne.
Armas taevane Isa, luba oma armus, et meie teod ja sõnad peegeldaksid Sinu armastust.
Palun luba meil käia usuteed nõnda nagu Sina soovid näha meid käimas ja luba
meil tunda sellel teekonnal rõõmu Sinu kohalolust. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga