ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA II PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
“Lohutage, lohutage minu rahvast”, ütleb teie Jumal. Rääkige Jeruusalemma
südamele ja kuulutage temale, et tema vaev on lõppenud ja tema süü lepitatud.
Kuulutage temale, et ta on saanud oma pattude eest karistada, kahekordselt kõigi
oma pattude eest.
Hääl hüüab: “Valmistage kõrbes Issandale tee, tehke kõnnumaal tasaseks Jumala
rada. Kõik orud tõusku ja mäed vajugu, kõver tee saagu sirgeks ja konarlik
siledaks. Siis ilmub Issanda au ja kogu loodu saab seda näha. Astu kõrgele
mäele, sina kes sa Siionile rõõmusõnumi tood, tõsta valjusti oma häält,
Jeruusalemma rõõmukuulutaja! Tõsta häält, ära karda. Ütle juuda linnadele:
“Vaata, teie Jumal! Vaata, Issand tuleb väes ja tema käsivars valitseb! Vaata,
tema käes on palk töö eest ja tema autasu on ta ees! Tema hoiab oma karja nagu
karjane, kogub kõik lambad oma käsivarrega, kannab tallesid süles ja talutab
imetajaid lambaid. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!
Ma tahan kuulda, mida Issand Jumal räägib,
tõesti, ta kuulutab rahu oma rahvale ja oma vagadele.
Tema abi on ligi neile, kes teda kardavad,
tema kirkus elab meie maal.
Heldus ja tõde saavad kokku,
õigus ja rahu annavad teineteisele suud,
maa seest võrsub tõde,
õigus vaatab alla taevast.
Jah, Issand annab meile kõik hea,
meie maa kannab vilja,
Õiglus kõnnib tema ees
ja käib tema jälgedes.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, osuta meile oma heldust ja lunasta meid!

Teine lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Mu armsad, ärgu see olgu teil teadmata, et Issanda juures on üks päev nagu tuhat
aastat ja tuhat aastat nagu üks päev. Issand ei viivita täitmast oma tõotust,
nagu arvavad mõned, vaid tema on teiega kannatlik. Tema ei taha ju, et keegi
hukkuks, vaid et kõik parandaksid meelt. Sest Issanda päev tuleb nagu varas.
Siis saab taevas mürinal otsa ja maailma algained lagunevad tulelõõmas, ja maad
ning kõike, mis inimene on seal loonud, ei leita enam. Aga kui see kõik on nõnda
hukkumisele määratud – missugused peate siis olema teie oma püha eluviisi ja
vagaduse poolest, et te võiksite Issanda päeva tulemist kiirustada ja ära
oodata. Selle päeva tulemist, mil süüdatud taevad saavad kuumuses otsa ja
algained tulelõõmas lagunevad. Kuid meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid
ja uut maad, kus õiglus elab. Sellepärast, mu armsad, oodake, et tema leiaks
teid rahu sees – rikkumatutena ja laitmatuina.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valmistage Issandale teed, õgvendage tema rajad,
kogu maailm saab meie Jumala lunastust näha!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Jeesuse Kristuse rõõmusõnumi algus. Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja
raamatus: “Vaata, ma läkitan oma saadiku sinu palge eele, kes valmistab sulle
tee”. Hüüdja hääl on kõrbes: “Valmistage Issandale tee, õgvendage tema rajad!”
Sel ajal oli Johannes kõrbes ja kuulutas meeleparanduse ristimist pattude
andeksandmiseks. Ja tema juurde tulid kokku kogu Juudamaa rahvas ja kõik
Jeruusalemma elanikud, ning kui nemad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
Johannes nad Jordani jões. Aga Johannese rõivad olid kaamelivillast, ja tema
niuete ümber oli nahkvöö; tema toiduks olid rohutirtsud ja metsmesi, ning ta
kuulutas: “Pärast mind on tulemas keegi, kes on vägevam kui mina, kellel ma ei
ole väärt kummardades sandaalirihma lahti päästma. Mina ristin veega, aga tema
ristib teid Püha Vaimuga.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Armuline Jumal, Sa saatsid oma käskjalad, prohvetid,
jutlustama meeleparandust ja valmistama teed meie päästmiseks:
Anna meile armu, et võtaksime kuulda nende hoiatusi ja jätaksime
maha oma patud, et saaksime rõõmuga tervitada oma
Lunastaja Jeesuse Kristuse tulekut; Kes elab ja valitseb koos Sinu
ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 119:1-16 Js 55; 2Tm 3

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 67; Ps 111; Js 11:1-10; Jh 5:30-40

Mõtisklus

Täna kutsub meid püha Kirik vastu võtma jõuluootust kui võimalust
kasvatada igatsust elava Jumala järele. Prohvet Jesaja paneb meid
mõistma, et Jumal ise tahab meid lohutada, kuid Ta saab seda teha
vaid seni, kuni meie süda on avatud ja ootab Teda. Jumal kutsub
meid olema kannatlikud ja püha Peetrus tuletab meile meelde:
oodake, et tema leiaks teid rahu sees – rikkumatutena ja laitmatuina.
Ristija Johannese üleskutse on lohutav sõna, sest Issand, kelle
poole Ristija Johannes kutsub meid südameid pöörama, ei ole siin, et
meie üle kohut mõista. Pigem on Ta see, kes on tulnud meid tervendama
ja uuendama. Hüüdja hääl on kõrbes – see on lohutuse hääl.
Kui oleme tõrjunud Jumala oma teelt, kui oleme Talle öelnud, et meil
pole Tema jaoks tegelikult aega, siis nüüd on aeg oma prioriteedid
paika panna. Hinge vaenlane tahab hoida meid igavese pettumuse, kibeduse
ja viha lõksus. Ta tahab, et meie hing ja vaimne side jumalateenistusega
katkeks. Ta tahab meid näha valus. Ta tahab, et me pööraksime Jumalale
selja – sest ta teab, et Jumal on meie ainus lootus ja hinge vaenlane
soovib, et meil poleks lootust. Jumal tahab meid vabastada. On
oluline meeles hoida, et meie side Jumalaga jumalateenistusel põhineb
usul, mitte tunnetel. Iiob avastas lõpuks, et inimese mured ei ole seotud
Jumala headusega ega saa kindlasti Tema suurust vähendada. Ärgem otsigem
“vastuseid” – valagem oma südamed palves välja, julgustagem ennast
Jumala Sõnaga ja otsigem palves Tema lähedust. Toogem oma elu välja
pettumustest ja omaenese tee otsimisest, palugem igatsusega rõõmu
käija Jumala teel – ainult nii saame südamesse rahu – õppigem
Ristija Johanneselt, lubagem omaenese elul tunnistada Jumala armastusest,
näidakem, et ka katsumustes jääme kindlaks oma usule ja Jumala halastus
paistab meist välja. Nagu Ristija Johannes, oleme ka meie sõnumitoojad.
Armas taevane Isa, palun kasvata usku,lootust ja armastust, kõrvalda
kõik kahtlused ja luba meil Sinu abiga tuua kõiki armastuse ja halastuse
tõelisele Allikale, osadusse Sinuga püha Kiriku läbi. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga