ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA III PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Issanda Vaim on minu üle, sest Issand on mind salvinud. Tema on mind läkitanud
viima vaestele rõõmusõnumit ja parandama neid, kes on murtud südamelt, kuulutama
vangidele vabaksaamist ja avama pimedate silmi, teatama Issandale meelepärasest
aastast. Ma rõõmustan väga Issandas ja mu hing hõiskab Jumalas, sest tema on
mind riietanud lunastuserüüga ja katnud mind õiglusekuuega, nagu peigmeest
pannakse pulmariidesse, nõnda kui ehitakse pruuti. Sest nii, nagu maa annab
saaki ja aed laseb külvil võrsuda, nõnda laseb Issand õiglusel ja kirkusel
kasvada kõigi rahvaste ees. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing hõiskab Jumalas, mu Õnnistegijas!
Minu hing ülistab Issanda suurust
ja mu vaim rõõmustab Jumalas, minu Õnnistegijas,
sest ta on vaadanud oma teenija alanduse peale.
Vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
Sest tema, kes ta on vägev, on mind suuremeelselt kohelnud
ja tema nimi on püha.
Tema halastab põlvest põlve nende peale,
kes teda kardavad.
Näljasolijad on saanud temalt häid ande,
rikkad on ta tühjalt minema saatnud.
Ta on vastu võtnud oma sulase Iisraeli,
tuletanud meelde oma halastust
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing hõiskab Jumalas, mu Õnnistegijas!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, olge alati rõõmsad, palvetage lakkamata ja tänage kõige eest – seda
tahab Jumal teie käest, kes te olete Jeesuse Kristuse omad. Ärge kustutage
Vaimu, ärge põlake prohveti viisil kuulutamist, katsuge kõik läbi – see, mis on
hea, pange tallele, kuid hoiduge kõiksuguse kurja eest. Aga rahu Jumal ise
pühitsegu teid kõigiti, et teie vaim, hing ja ihu säiliksid laitmatuina meie
Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseni. Jumala peale, kes teid kutsub, saab loota –
küll tema viib kõik täide. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand on mind läkitanud
kuulutama vaestele õndsusesõnumit!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jumal läkitas mehe, kelle nimi oli Johannes. Tema tuli valgusest tunnistust
andma, et kõik hakkaksid uskuma tema läbi. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta
pidi tunnistama valgusest, sest tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli
tulemas maailma.
Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemmast preestreid ja
leviite tema käest küsima: “Kes sa oled?”. Ja tema tunnistas ega salanud mitte:
“Mina ei ole Messias.” Aga nemad küsisid: “Kes sa siis oled? Kas sa oled
Eelija?” Ja tema vastas: “Ei, ma ei ole.” – “Kas sa oled prohvet?” aga tema
vastas: “Ei”. Siis küsisid nad tema käest: “Kes sa siis oled? Sest meie peama
andma vastuse neile, kes meid on läkitanud. Mida sa ise enda kohta ütled?” Ja
tema vastas: “Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke sirgeks Issanda tee – nõnda
nagu on öelnud prohvet Jesaja”. Aga mõned nende seast olid variseride hulgast,
ja nemad küsisid Johanneselt: “Kui sa ei ole ei Messias, Eelija ega prohvet,
miks sa siis ristid?” – “Mina ristin veega, aga teie keskel seisab juba see
mees, keda teie ei tunne. Tema tuleb pärast mind, ja mina ei ole väärt tema
sandaalirihma lahti päästma.” See sündis Betaanias, idapool Jordanit, kus
Johannes oli ristimas. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Ärata oma vägi, Issand, ja tule suure vägevusega meie sekka;
ja kuna meie patud takistavad meid tõsiselt,
lase oma külluslikul armul ja halastusel kiiresti aidata ja toimetada
meiega; meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, Kellele, koos Sinu ja
Püha Vaimuga, olgu au ja kiitus, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 85; Ps 107:1-16; Js 35; 1Ts 5:12-22

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 130; Js 26:1-11; Mt 9:35-10:15

Mõtisklus

Täna tähistame pühas Kirikus Gaudete pühapäeva, Rõõmustage pühapäeva. See päev on
meile sellel advendi paastuajal kinnitamas, et Jumal kes sünnib jõulupühal on armastuse,
lootuse ja hea tahte Jumal. Maailm on täis jutluseid sellest kuidas maailma algained
laostuvad ja kuidas me peaksime valmistuma maailma lõpuks. Ometi toonitab püha Kirik
meile, et rõõmustage Issandas. Hirm ja kõik sellega seonduv ei ole Looja pärusmaa.
Rõõmustage, see ei ole hetk anektoodi kuulamise ajal, see on juskui kristlase “püha”
kohustus, igal ajal ja igas paigas rõõmustada Issandast, Issandas ja Issandaga.
Kristlase rõõm ei ole ainult emotsioon, vaid vastus Jumala armule. See rõõm tuleb
hinge ja südame sügavustest. Mille üle me siis rõõmustame? Me tunneme rõõmu sellest,
et meile on kingitud võimalus tunda Jumalat Tema töödes ja tões. Apostel Paulus
tuletab meile meelde: olge alati rõõmsad, palvetage lakkamata… Kas see tähendab
ihulikust elust irdumist? Ei. See tähendab kõikides eluolukordades Kristuse ülimuslikkuse
tunnistamist ja Temale kuuletumist. Kogu advendiajal on kaks inimest meile selles
eriliseks eeskujuks. Esimene on Ristija Johannes, kes tunnistas Jeesust juba emaihus.
Tema tunnistas nii sõna kui teoga, jutlustas ja ristis. Teine isik, kes eriti advendiaja
lugemistes esile kerkib on Jumalaema. Tema kiituslaul Piiblis on täiuslik tunnistus:
„Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast…”
See ongi meie rõõmu allikas, et Jumal on juba tulnud ja tuleb taas, et välja tuua
meid patust ja meeleheitest, kurbusest ja vaevadest. Kristus elab meie keskel. Tema on
juba nüüd oma Kirikus kohal. Kuidas leida rõõmu ajal mil tundub kõik justkui lootusetu?
Selle leiame usust, et kõigel elus, nii heal kui halval, on eesmärk ja seda eesmärki
kasutatakse selleks, et aidata meil kasvada vooruslikkuses ja pühaduses. Usk juhib
ka meie suhtumist ühte või teistpidi. Olgem oma eeskujuga “hüüdja hääl kõrbes”,
näidakem rahu ja rõõmu mis meis anglokatoliiklasena on. Ükskõik milline katsumus
meile osaks saab, teame, et Kristus on kohal ja pakub meile oma rahu ja rõõmu
armulauas, oma tõelise Ihu ja Verena, saades meiega üheks. Kristus on meis kõigis
kohal. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga