ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”. Miks
lased sina, Issand, meil eksida sinu teedelt, teha kõvaks oma südame, nõnda et
me sind enam ei karda. Pöördu tagasi oma sulaste, oma pärisosa rahva pärast.
Kärista lõhki taevas ja tule, nii et mäed värisevad su palge ees. Ükski kõrv
pole kuulnud ega ükski silm näinud teist Jumalat peale sinu, kes aitab tema
peale lootjat. Sina tuled ju vastu sellele, kes rõõmsasti õigluses elab, neile,
kes mõtlevad sinu teedest. Vaata, sa vihastusid, et meie tegime pattu, elasime
kaua oma pattudes ja hakkasime sinu vastu mässama. Me kõik oleme saanud
roojaseks ja meie õiglus on nagu määrdunud riie. Me oleme nagu närtsinud lehed
ja meie süü kannab meid tuulena minema. Ei ole kedagi, kes hüüaks appi sinu
nime, keegi ei õhuta end sinust kinni haarama, sest sina oled peitnud oma palge
meie eest ja andnud meid meie süütegude meelevalda. Aga nüüd, Issand, oled sina
meie Isa. Meie oleme savi ja sina oled meid vorminud – meie kõik oleme sinu
kätetöö. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!
Sina, Iisraeli karjane, kuulata,
kes sa troonid keerubite üle.
Ärata oma vägevus
ja tule meile appi.
Taevavägede Jumal, pööra end jälle meie poole!
Vaata taevast alla ja näe!
Külasta seda viinapuud
ja seda viinamäge, mille sinu parem käsi on istutanud.
Sinu käsi kaitsku meest su paremal käel,
inimesepoega, kelle sa oled teinud tugevaks sind teenima.
Hoia meid elus, ja me hüüame appi sinu nime,
me ei pöördu sinust enam kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, lase oma pale paista meie üle, siis oleme päästetud!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! Ma
tänan alati oma Jumalat teie pärast, selle armu eest, mis teile on Kristuses
Jeesuses antud. Temas te ju oletegi rikkaks saanud kõigi õpetusesõnade ja kõige
tunnetuse poolest, ning tunnistus Kristusest on teisse kinnitatud.
Nii ei ole teil puudu ühestki Jumala annist, kui te ootate meie Issanda Jeesuse
Kristuse ilmumist, kes kinnitab teid kuni lõpuni, et te oleksite laitmatult
puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Sest ustav on Jumal, kes on teid
kutsunud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, osuta meile oma armu,
ja lase meil osa saada igavesest õndsusest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Neil päevil, pärast suurt ahistust,
pimeneb päike ja kuu ei anna enam oma valgust, tähed langevad taevast alla ja
taevavägesid kõigutatakse. Siis nähakse Inimese Poega tulevat pilve sees suure
väe ja auhiilgusega. Ning tema läkitab oma inglid ja kogub kokku oma äravalitud
kõigi nelja tuule poolt, maa äärest taeva ääreni. Pange tähele võrdpilti
viigipuust: kui selle oksad ajavad uusi võrseid ja lähevad lehte, siis te teate,
et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, siis
teadke, et lõpp on ukse ees.
Tõesti ma ütlen teile: see sugupõlv ei kao enne ära, kui see kõik sünnib. Aga
kui taevas ja maa hävinevad, siis minu sõnad ometi ei kao. Kuid sellest tunnist
ja päevast ei tea keegi – ei inglid taevas ega Poeg – ainult Isa ainuüksi.
Vaadake ette ja valvake, sest teie ei tea, millal on aeg kätte jõudnud. Sellega
on nii nagu mehega, kes läks teele võõrale maale ja jättis oma sulastele
ülesande – igaühele tema töö, aga uksehoidjal ta käskis valvata. Nõnda tuleb ka
teil ärkvel olla, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või
keskkööl, kukelaulu ajal või varahommikul, et kui ta äkki on kohal, siis ta ei
leiaks teid magamas. Aga mida ma ütlen, ütlen kõigile: Valvake!”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: lilla

Kõikvõimas Jumal, anna meile armu heita kõrvale pimeduse teod
ja riietuda valguse varustusse, nüüd, millal Sinu Poeg Jeesus Kristus tuli meie
juurde suure alandlikkusega; et viimsel päeval, kui Ta tuleb
taas oma hiilgavas majesteetlikkuses kohut mõistma nii elavate kui ka
surnute üle, võiksime tõusta surematusse ellu; Tema läbi, kes elab
ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, ühe Jumalana, nüüd ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 46; Ps 97; Js 28:14-22; Hb 12:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 18:1-20; Js 13:6-13; 1Ts 5:1-11

Mõtisklus
Head uut kiriku aastat! Oleme taas ootamas Jeesuse tulemist. Meid manitsetakse
tänases EV`s valvama. Valvamine paastu ja palvega on iga ristiinimese rõõmuaeg.
See on parim võimalus ja kingitus meile, et võime oodata Jeesuse tulemist.
Kristlikud müstikud ütlevad, et minevik, olevik ja tulevik on Jumala jaoks “igavesti
praegu”. Seega ootame me Kristuse kolme tulemist, esimene tulemine on inimesena
kaks tuhat aastat tagasi, nagu prohvet Jesaja esimeses lugemises kuulutas:
Sina, Issand, oled meie Isa, muistsest ajast on sinu nimi “Meie lunastaja”;
Prohvet jätkab: Pöördu tagasi oma sulaste,… pärast. Kärista lõhki taevas ja tule…
Meie ootame ka Kristuse teist tulemist aegade lõpus. Aga, me ootame Kristuse
tulekut sammuti olevikus, siin ja kohe, palves, pühakirjas, armulauas. Tema loodu
teenimises. Tema kolm tulekut on suur jumalik kingitus kogu olevale.
Advendiaeg tuletab meile meelde igatsust selle rõõmu järgi, mida toob meile Jumala
Poeg, kui oleme Tema täielikult võtnud vastu oma ellu! Just ootusaeg on parim
aeg taaselustada see usk mis võib uinuda, kui läheme maailma murede ja tahtmistega
kaasa. Issanda ootamine ei tähenda ainult advenditulede süütamist, kontserte ja
üritusi, advendikalendri avamist. Mida see siis tähendab? See tähendab, et
välispidine ettevalmistus on hea sissejuhatus vaimseks Kristuse tulemiseks
valmistumine. See tähendab meile kõikide kristlike vaimsete võimaluste vastu
võtmist ja kasutamist. Eritliselt oleme Issanda läheduses palve, sakramentide ja
oma lähedaste teenimises, meie võimaluste ja parima äranägemise piires.
Kui me võtame nõnda elamise oma sihiks, on see parim advendiaeg meie hinge jaoks.
Armas Taevane Isa, palun, kasvata meis usku, lootust ja armastust, kinnita, et
mitte keegi ei ole Sinu armastavast ettehooldusest ilma jäetud. Võta meid
õnnistada sellel advendiajal. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga