Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXXIII pühapäev

Lugemine Õpetussõnade raamatust:
Kui sa leiad hea naise, siis tea, et leidsid aarde, mis on enam väärt kui kõik
pärlid. Tema peale võid loota, ja ta hoiab puuduse sinust eemal. Tema teeb oma
mehele head ja mitte halba kõik oma elupäevad. Tema kannab hoolt villa ja linade
eest, ning töötab virkade kätega. Tema paneb oma käed koonlapuu külge, ja tema
pihud hoiavad kedervart; tema avab oma käe hädalisele, ja vaestele oma mõlemad
pihud. Võlu on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes Jumalat kardab, on
kiiduväärt. Kiitke teda tema hea töö eest, ülistage teda kõikide kuuldes.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!
Õnnis on inimene, kel on aukartust Issanda vastu,
kes käib Issanda teedel.
Su oma kätetöö toidab sind,
sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Sinu naine on nagu viljakas viinapuu,
su kodutares,
Sinu lapsed on nagu õlipuu võsud
ümber su laua.
Jah, nii õnnistatakse inimest,
kel on aukartust Issanda vastu.
Issand õnnistagu sind Siionist
ja sa näed Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Õnnis on inimene, kes kardab Jumalat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, mina ei pea teile enam rääkima aegadest ega tunnist, sest te teate väga
hästi, et Issanda päev tuleb nagu varas öösel. Siis, kui inimesed ütlevad:
“Maailmas on rahu ja kõik on hästi”, just siis tabab neid hukatus äkitselt, nagu
sünnitusvalud käimapeal olevat naist, ja nemad ei pääse pakku. Aga teie, vennad,
ei ela pimeduses, nõnda et see päev saaks teid tabada ootamatult nagu varas
öösel. Sest teie kõik olete valguse lapsed ja päeva pojad. Meie ei kuulu ei ööle
ega pimedusele. Ärgem siis magagem nagu teised, vaid olgem ärkvel ja kained.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Olge ärkvel ja valvake,
sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on mehe sarnane, kes
seadis end reisile võõrale maale, ja kutsus enne oma sulased enda juurde ning
usaldas nende kätte oma vara. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja
kolmandale ühe – igaühele tema võimete järgi – ning läks ära võõrsile. See tema
sulane, kes oli saanud viis talenti, läks otsekohe, kauples nendega ja sai
kasuks veel viis talenti. Nõndasamuti tegi see, kes oli saanud kaks talenti,
teenis nendega kaks talenti juurde. Aga see, kes oli saanud ühe talendi, kaevas
maasse augu ja peitis sinna oma isanda raha.
Pika aja pärast tuli isand tagasi ja nõudis oma sulastelt aru. Siis astus esile
see sulane, kes oli saanud viis talenti ja ütles: “Isand, sina andsid mulle viis
talenti – vaata siin on teist viis talenti, mida ma olen nendega juurde
kaubelnud!” Ja isand lausus talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled sa
olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma isanda
rõõmupeole!” Ka see, kes oli saanud kaks talenti, astus ette ja sõnas: “Isand,
sina andsid mulle kaks talenti – vaata, siin on veel kaks talenti, mille ma olen
lisaks teeninud!” Ja isand ütles talle: “Sina hea ja ustav sulane, väheses oled
sa olnud mu usaldust väärt, nüüd võin ma palju sinu kätte usaldada. Tule oma
isanda rõõmupeole!”
Siis aga tuli ette see sulane, kes oli saanud ühe talendi ja ütles: “Isand, ma
tean, et sa oled kalk mees – sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud, ja kogud
sealt, kuhu ei ole tallele pannud. Ja ma läksin hirmuga ja peitsin sinu talendi
maa sisse. Vaata, siin see on!” Aga tema isand vastas talle: “Sina halb ja laisk
sulane. Kui sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun
sealt, kuhu pole tallele pannud, siis oleksid sa pidanud andma mu raha panka, et
ma tulles oleksin saanud oma talendi kasuga tagasi. Seepärast võtke nüüd talent
tema käest ära ja andke sellele, kellel on kümme talenti. Sest igaühele, kellel
on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, selle
käest võetakse ära seegi, mis tal on. Heitke nüüd see kõlbmatu sulane välja
pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Õnnistatud Issand, kes Sa lasid kirjutada kogu pühakirja
meile õppimiseks: anna meile seda kuulata, lugeda, meelde jätta, õppida
ja mõtiskleda, et saaksime omaks võtta ja alati
kinni hoida igavese elu õnnistatud lootusest, mida Sina oled
meile andnud meie Päästjas Jeesuses Kristuses; kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 75 ; Ps 138; Js 2:6-19; Mt 25:14-29

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 9; 1Ms 19:1-3,12-17,24-28; Lk 17:20-37

Mõtisklus
On lähenemas kirikuaasta lõpp. Ainult ükas pühapäev veel. Taas hakkame ootama
Jeesuse erilist kohalolu ja Tema tunnetamist meie elus Jõulupühade ajal. Jeesus
tuleb. Aga mis veelgi olulisem – Olge ärkvel ja valvake, sest Inimese Poeg tuleb
tunnil, mil te teda ei oota! Kas ka tegelikult oleme valmis, kui Ta tuleb?
Tänane Ev´s Jeesus ütleb meile, et Jumal on usaldanud meile nii palju andeid,
oskusi, armusid, õnnistusi ja kingitusi. See võib olla materiaalne rikkus või
eriline anne või oskus. Jumal ootab, et me kasutame seda kõike täiel määral.
Pangem tähele, et Jumal armastab meid kõiki võrdselt, kuigi meil ei ole samad
anded või kutsumused. Jumalal on meie kõigi jaoks ülesanne ja kutse.
Me võime ütelda: küll oskan seda ja teist, aga kus on tulemused?
Saame ka öelda: ma ei tea endal olevat ühtegi andi. Aga siiski, kas on nii?
Jumal ei valeta meile. Kui sul pole enda teada muud andi kui usu and, kasuta seda.
Kui sul on mistahes kutsumus, kasuta seda Jumalariigi ülesehituseks, oma
kodukoguduse hüvanguks, oma perekonna hüvanguks, kõigi lähedaste hüvanguks.
Sest igaühele, kellel on, sellele antakse, ja temal on rohkem kui küllalt –
ütleb pühakiri. Tänases EV`s on ka kolmas sulane, aus ja aukartlik mees.
Justkui suurepärane kristlane. Aga Jumal ootab midagi enamat, kui peidetud
anded, Ta ootab, et neid kasutaksid. Kuid tänased kirjakohad toovad meieni veel
ühe olulise teadmise. Hea ja töökas naine esimeses lugemises, Jumalakartlik
inimene psalmis, kaine ja valvav usklik Pauluse kirjas, ja teenija kes kaupleb
isanda rikkusega näitab meile selgelt, et kõik mida võtame nagu enda oma on
tegelikult meie isanda, ehk Jumala omand, millega meil tuleb väärikalt ümber
käija. Seega Jumal on meile usaldanud suured väärtused ja ka meie peame Teda
jäägitult usaldama, kasutades endale usaldatut aukartuse ja väärikusega
seda kasvatades ja kasutades.
Armas taevane Isa, Sina oled meisse isutanud oma annid, palun, õpeta meid
neid kasutama ja hindama Sinu antu väärtust. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga