Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Kuningriigiaja XXXII pühapäev

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Tarkus on närtsimatu ja helge, kergesti leitav neile, kes teda armastavad.
Igaüks, kes teda otsib, leiab tema. Ootamatult ilmub tarkus tema ette.
Enne kui ta oskab ihaldada, leiab ta tarkuse oma ukselävelt. Juba tarkusest
mõtleminegi on mõistmise tipp – see, kes tema pärast valvab, saab muredest
vabaks. Sest tarkus ise käib ringi ja otsib neid, kes on teda väärt.
Lahkesti ilmub ta nende teele, iga kord kui nad temale mõtlevad.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole,
et näha sinu vägevust ja kirkust,
sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Ma ei taha, vennad, et teil oleks teadmata nende saatus, kes on vajunud
surmaunne, et te ei oleks kurvad nagu need, kellel ei ole lootust. Sest kui
me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis me usume samuti, et Jumal
äratab Jeesuse kaudu üles ka need, kes on surmaunes. Ja me anname teile teada:
seda on Issand öelnud, et meie, kes me jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua
surmaunes olijatest põrmugi ette. Sest Issand ise laskub taevast alla peaingli
hääle ja Jumala pasuna kaikudes. Ning kõigepealt tõusevad üles surnud, kes on
Kristuses uinunud. Pärast tõmmatakse koos nendega üles, pilvedesse, ka meid,
kes me oleme siin elus, ja nõnda saame meiegi olla ühes Issandaga. Julgustage
üksteist nende sõnadega. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Valvake ja olge valmis,
sest Inimese Poeg tuleb siis, kui te teda ei oota!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis tähendamissõna: “Taevariik on kümne neitsi sarnane, kes võtsid
oma lambid ja läksid peigmehele vastu. Viis neist olid rumalad, aga viis arukad.
Rumalad võtsid küll lambid, kuid ei võtnud lambiõli varuks. Arukad aga võtsid
lisaks lampidele ühes ka õlianumad.
Ja kui peigmees jäi kauaks, väsisid kõik ja uinusid magama. Aga keskööl kostis
hüüdmine: “Vaata, peigmees tuleb! Minge temale vastu!” Siis ärkasid kõik neitsid
ja seadsid korda oma lambid, aga rumalad ütlesid arukatele: “Andke meile veidi
õli, või muidu meie lambid kustuvad!” Arukad kostsid vastuseks: “Meie ei saa
mitte kuidagi, sest muidu ei jätku seda ei meile ega teile! Minge pigem
kaupmeeste juurde ja ostke.”
Aga kui nad läksid, siis tuli peigmees, ja need, kes olid valmis, läksid ühes
temaga pulma ning uks pandi lukku. Hiljem tulevad ka teised neitsid ja ütlevad:
“Issand, issand, ava meile!” Aga tema vastab: “Tõesti ma ütlen teile, mina ei
tunne teid!”. Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega tundi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Oo Jumal, kelle õnnistatud Poeg tuli maailma, et Ta hävitaks
kuradi teod ja teeks meist Jumala lapsed ja igavese elu pärijad.
Palun, anna, et me seda lootust omades puhastaksime end nii,
nagu Tema on puhas; et kui Ta tuleb tagasi taevaväe hulkade
ja suure auhiilgusega, saaksime Tema sarnaseks Tema
igaveses ja hiilgavas Kuningriigis; kus Ta elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 15 ; Ps 85; Rt 1:1-7; Kl 3:5-11

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 21; Ps 22:23-32; Jl 3:9-17; Mt 13:36-52

Mõtisklus
Üsna mitmel õhtul oleme lugenud palvuse ajal Koguja raamatut. Koguja autor toob meieni
pildi sellest, kuidas looduse elukuklg jätkab oma tegevust, ilma et teda vähimalgi
määral puudutaks iga üksiku inimese siirdumine tema igavesse elupaika. Juudi
traditsioonis leidis usk surmajärgsesse ellu tunnustust alles esimesel sajandil enne
Kristust. Sinnani usuti lahkunute silmale nähtamatut eksistentsi kohas nimega Sheol,
kus nad ei saanud Jumalat tunda ega Teda kiita. Suurim muutus surmajärgse elu
tunnistamises tuli alles Jeesuse ülestõusmisega. Apostel paulus kirjutab: Aga meie
kodupaik asub taevas, kust me ka ootame Päästjat – Issandat Jeesust Kristust (Fl 3:20)
Hingedekuu on alati parim aeg mõtelda sellistel teemadel. Meie, kristlased, usume,
et meil on osa Jeesuse Kristuse surmas ja ülestõusmises. Kuigi on meilgi raske ja
oleme leinas kui keegi lähedastest lahkub, on meis siiki ka lootus igavesele elule,
erinevalt uskmatusest tulenevast lõputust kurbusest. See on just see, mida toovad
meieni tänased lugemised. Tarkuseraamatust läbikumavat optimismi kannab edasi Ap Paulus,
kinnitades meile Jeesuse saabumist omade juurde suure väe ja auhiilgusega, siiski
kutsub meid EV üles valmisolekusse: Olge siis valvel, sest teie ei tea seda päeva ega
tundi. Mida saame meie teha, et võiksime olla “alati valmis”? Põhimõtteliselt on
selleks palve, olgu siis Kiriku palve, südamest tulev igatsus, või mistahes
vormis palve. Palve kõikide oma koguduse liikmete eest, oma lähedaste eest, iseenda
eest ja ka juba lahkunute eest, eriti aga nende eest, kes Jumala armu kõige enam
vajavad. Palvetamine tähendab ärgata Issandale, kes on alati meiega. Palves otsime
Issandat, ihaldame Teda, järgime Teda ja mõtleme Tema peale. Jumala põhimõtted erinevad
maailma arusaamistest. Jumala põhimõte ütleb: “Mida rohkem annate, seda rohkem saate.”
“Mida rohkem sa andestad, seda rohkem sulle andeks antakse.” “Mida rohkem rahu tood,
seda rahulikum oled.” “Mida rohkem te palvetate, seda õnnelikum olete.”
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu sellest tarkusest osa saada ja juhata
meid, et võiksime elada sarnaselt arukatele neitsitele. Aamen.

Mingem alati kaugemale ja olgem tunnistajaks Jumala õnnistustele, mida meie elus on külluses!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga