Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga suurpüha

Lugemine prohvet Heseekieli raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, mina ise otsin oma lambaid ja hoolitsen nende eest.
Nii nagu karjane on mures oma karja lammaste pärast, kui ta seisab keset oma
laialipillatud karja, nõnda tunnen mina muret oma lammaste pärast ja päästan
nad kõigist paigust, kuhu nad on eksinud pilvisel ja hämaral päeval. Mina
ise hoian oma lambaid ja lasen neil hinge tõmmata, ütleb Issand. Ma otsin
üles selle, kes on kadunud, ja toon eksinu tagasi, ma seon haavatu haavad
ja kinnitan nõtra, aga lihavale ja tugevale ma panen päitsed pähe. Mina
hoian oma lambaid nii nagu peab. Aga teie, mu lambad – nii ütleb Issand –
vaadake: mina olen see, kes ma mõistan kohut lamba ja lamba vahel, jäärade
ja sikkude vahel. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua, minu vaenlaste nähes,
sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad,
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millesti puudust!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, Kristus on surnuist üles äratatud ja saanud esimeseks nende seast, kes
on läinud hingama. Sest kui surm on tulnud ühe inimese kaudu, siis tuleb ka
surnute ülestõusmine ühe inimese kaudu. Kui kõik surevad Aadamas, saavad nad
Kristuses kõik elavaks. Aga igaüks omas järjekorras: esimesena Kristus, ja siis,
kui tema jälle tuleb, kõik need, kes on tema omad. Selle järel tuleb lõpp,
kui ta hävitab iga võimuse, meelevalla ja väe ning annab valitsuse Jumala, oma
Isa kätte. Sest tema peab valitsema, kuni Jumal on pannud kõik ta vaenlased tema
jalge alla. Viimne vaenlane, kellele lõpp tehakse, on surm – muidu ei saaks öelda,
et kõik on pandud tema jalge alla. Aga kui kõik on alistatud, siis alistub ka
Poeg Temale, kes ta on alistanud kõik, et Jumal oleks kõik kõiges.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issanda sõna jääb igavesti, ja see on sõna,
mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid
ühes temaga, siis istub ta aujärjele, ja tema ette kogutakse kõik rahvad, ja ta
eraldab inimesed üksteisest otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta kogub
lambad oma paremale käele ja sikud vasakule. Siis ütleb Kuningas neile, kes on tema
paremal käel: “Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on
valmistatud maailma algusest alates. Sest minul oli nälg ja teie andsite mulle süüa,
mul oli janu ja teie andsite mulle juua, ma olin kodutu ja teie andsite mulle
peavarju, ma olin alasti ja teie andsite mulle kehakatet, ma olin haige ja teie
tulite mind vaatama, ma olin vangis ja teie tulite minu juurde.” Aga õiged vastavad
talle: “Issand, millal me nägime sind näljasena ja andsime sulle süüa, või janusena
ja andsime sulle juua? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime sind vastu? Millal
me nägime sind alasti ja andsime sulle kehakatet? Millal me nägime sind haigena või
vangis ja tulime sinu juurde?” Ja kuningas vastab neile: “Tõesti ma ütlen teile: kõik,
mis te olete teinud minu vähematele vendadele, seda te olete minule teinud.”
Aga siis ütleb ta nendele, kes on tema vasakul käel: “Minge ära minu juurest, teie
äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele! Sest mul
oli nälg ja teie ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja teie ei andnud mulle juua. Ma
olin kodutu ja teie ei andnud mulle peavarju. Ma olin alasti ja teie ei andnud mulle
kehakatet, ma olin haige ja vangis, aga teie ei tulnud mind vaatama!” Siis vastavad
ka nemad: “Issand, millal me nägime sind näljasena või janusena, kodutuna või alasti,
haigena või vangis, ega ole sind teeninud?” Ja tema vastab neile: “Tõesti ma ütlen
teile, mida te iganes olete jätnud tegemata ükskõik kellele mu vähemate vendade seast,
seda te olete minulegi tegemata jätnud!” Ja nemad lähevad igavesse karistusse, aga
õiged igavesse ellu!” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas igavene Jumal, kes Sa oma Poja,
kogu loodu Kuninga läbi kõik oled korraldanud,
luba armulikult, et kõik loodu võiks orjusest vabaneda,
teenida Sinu ülevust ja Sind igavesti kiita
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses,
igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 145; Jr 3:14-18; 1Kr 11:17-32

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 90; Kg 11:9-12:8; Kg 12:13-14; Hb 13:1-21

Online Piibel on siin.

Mõtisklus
Maailma ajaloos riigid tulevad ja lähevad, valitsused muutuvad ja
ei ole justkui midagi jäävat. Kuid Jeesuse Kristuse Kuningriik oli,
on ja jääb. Juba nüüd on Tema koos meiega, meie Isand ja Issand,
alandlik ja tasane, midagi palju enamat kui oskame oodata ja arvata.
Kui maailma riike kannustab vara ja võim, siis meie Issanda Kuningriigi
rõõm toetub armastusele, andestusele, halastusele ja lunastusele.
Mõnedes kogudustes kutsutakse pühapäevast kogunemist Jumalateenistuseks.
Jumal Ise teenib meid. Samamoodi on iga väikseimgi hea tegu mida
igaüks meist teeb ülisuure väärtusega. Võiks koguni ütelda, et
igavikulise väärtusega. Keegi ei oota meilt võimatut, kui eksime
tõuseme taas Jumala käsul ja inglite abil. See rõõm, olla Jumala
laps, Tema Kuningriigis, Tema pühade osaduses, st. Kirikus ja meie
seisus justkui printsi või printsessina saab olla täielik vaid
siis, kui Issand Jeesus Kristus on ka tõeliselt meie Kuningas, igal
ajal, kui me tõesti võtame Tema elu eeskujuks ja igatseme Tema
juhatust teekonnal igavikku. Igasugune rõõm kaob meist kui ootame
Kristust meie maise elu parandajana. Tema tuli teenima, mitte
teenindatud saama. Nõnda on sama kohustus ka Tema Kuningriigi
alamatel, st. meil. Teenigem Tema Kuningriigi auks üksteist ja
lähedasi, aga eriti neid kes Jumala armu kõige enam vajavad, nii
tihti kui võimalik palve, armastustegude ja Jumala armulättele
suunamisega. See mis maailma jaoks on teisejärguline, on Jumala
Kuningriigis ülimalt oluline, Jumal Ise kinnitas oma Kuningriigi
teenima loodut. Täna tulles armulauale, hoidkem meeles, et taeva
ja maa Kuningas Ise tuleb meie sisse, lubagem Temal, läbi meie
kogu olevat teenida. Ainult nii saab Tema olla meie Karjane ja
meie Tema kari.
Armas taevane Isa, palun, ole meile Kuningaks ja Karjaseks, juhata
meid elama nõnda, et võiksime kord kuulda kutset: “Tulge siia,
minu Isa õnnistatud…” Aamen.

Inimkonna pühendamise akt Kuningas Jeesus Kristusele

Täisindulgents antakse kristlasele, kes Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Kõiksuse Kuninga
suurpühal loeb avalikult inimkonna pühendamise akti Kuningas Jeesusele Kristusele (Iesu
dulcissime, Redemptor); selle palve lugemisel teistel asjaoludel on indulgents osaline.

Magusaim Jeesus, inimkonna Lunastaja, vaata meie, alandlikult Sinu altari ette heitnute
peale. Me kuulume Sulle ja tahame olla Sinu omandus; et aga olla Sinuga kindlamalt
ühendatud, vaata, pühendab igaüks meist täna end vabalt Sinu Pühimale Südamele. Paljud
ei ole Sind kunagi tundnud; samuti on paljud, põlates Su käske, Sind ära tõuganud.
Halasta nende kõikide peale, halastavaim Jeesus, ja tõmba nad oma Pühimasse Südamesse.
Ole Kuningas, oo Issand, mitte ainult ustavatele, kes pole Sind kunagi hüljanud, vaid ka
kadunud lastele, kes on Su maha jätnud; anna, et nad naaseksid kiiresti oma Isakoju, et
mitte surra armetusest ja näljast. Ole Kuningas neile, kes on petetud ekslikest
arvamustest või keda lahkmeel eelmal hoiab ning kutsu nad tagasi tõe ja usu ühtsuse
sadamasse, nii et peagi võiks olla vaid üks kari ja üks Karjane. Ole Sina Kuningaks
kõigile neile, kes on siiani ebajumalakummardamise või islami pimeduses ja ära keeldu
tõmbamast neid kõiki Jumala valgusse ja kuningriiki. Pööra oma halastuse silmad selle
rahva laste poole, kes kord oli Sinu valitud rahvas: ammu kutsusid nad eneste peale
Päästja Vere; laskugu See nüüd nende peale, kui lunastuse ja elu allikas. Anna, oo
Issand, oma Kirikule kindlust vabaduses ja kaitses kahju eest; anna rahu ja korda
kõigile rahvastele ning kaikugu maa poolusest pooluseni ühest hüüust: “Kiitus olgu
Jumalikule Südamele, mis tõi meile pääste; temale olgu au ja austus igavesti.” Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga