Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Kuningriigiaja XXVIII pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Neil päevil valmistab vägede Issand sellel mäel kõigile rahvastele võõruspeo
hõrgutavate roogade ja kangete veinidega,võõruspeo üdirasvaste roogade ja
selitatud veinidega. Ning tema hävitab sellel mäel loori, mis looritab
kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid. Tema neelab surma igaveseks
ajaks, ning Issand pühib ära pisarad kõikide palgeilt,kaotab ära oma rahva
teotuse kogu maalt. Jah, Issand on rääkinud. Sellel päeval öeldakse: Vaata,
see on meie Jumal,kelle peale me lootsime, et tema päästab meid. See on
Issand, keda me ootasime, hõisakem ja tundkem rõõmu tema lunastusest, sest
Issanda käsi on kaitsmas selle mäe üle.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind.
Seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mina jään Issanda kotta, kogu eluajaks!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma oskan elada puuduses ja külluses. Mõlemad on mulle tuttavad: nii täis
kõht kui nälg, nii küllus kui puudus. Ja seda kõike suudan ma tema läbi, kes ta
mind vägevaks teeb. Ometi te tegite hästi, kui aitasite mind minu ahistuses.
Küllap annab minu Jumal teilegi oma au rikkusest Jeesuses Kristuses kõik, mida
te vajate. Aga Jumalale, meie Isale, olgu au ikka ja igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa avab meie vaimusilmad
nägema seda lootust, mille Tema on meile valmistanud!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna: “Taevariik on kuninga sarnane, kes
tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased pulma külalisi kutsuma. Aga kutsutud
ei tahtnud tulla. Taas läkitas ta teisi sulased ja käskis neid: “Öelge kutsutuile:
Vaata, ma olen söömaaja valmistanud, mu härjad ja nuumveised on tapetud, kõik on
valmis, tulge pulma!” Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära – kes oma põllule
ja kes oma kaubale. Mõned võtsid koguni sulased kinni,npeksid neid ja tapsid nad ära.
Siis kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, ta hukkas mõrtsukad ja süütas põlema
nende linna, ning ütles oma sulastele: “Pulmad on küll valmis, aga kutsutud polnud
seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma keda iganes leiate.” Ning sulased
läksid ja kutsusid pulma kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda
sai rahvast täis.
Aga kui kuningas sisse astus pidulisi üle vaatama, nägi ta seal üht meest, kellel polnud
pulmarõivast seljas. Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud, ilma et sul
oleks pulmarõivast?” Aga mees ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles sulastele:
“Siduge ta kinni nii käsist kui jalust ja heitke ta välja pimedusse! Seal on ulumine ja
hammaste kiristamine, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed ära valitud”.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 48; Ps 112; Õp 2:1-9; 1Tm 3:14-4:16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 147; 5Ms 11:18-21,26-28,32; Gl 1:1-12

Issand, me palume, et Sinu arm alati eelneks ja
järgneks meile, et meid antaks alati headuse rüppe;
meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, kes elab ja valitseb
koos Sinu ja Püha Vaimuga, nüüd ja igavesti. Aamen.

Mõtisklus
Prohvet Jesaja kuulutus Jumala poolt korraldatavast peost on Jeesuses kuulajatele
teada ja pikalt oodatud. Ja seda räägib oodatud Messias Ise. Kutse pulmapeole
on ka igaleühele meist, täna ja igal järgneval päeval, Jumal ootab meid, Ta tahab
meiega jagada oma rõõmu. Kirikuaastas on hetkel aeg mida nimetame kuningriigiajaks.
Kuningas, kellest räägib Jeesus on selge viide taevasele Isale. „Kuningriik”, täpsemalt
Kristuse Kirik, ongi kauaoodatud Messia kuningriik, milles Ta valitseb inglite ja
inimeste üle. Tänane Ev ei viita pulmadele mitte kui abielule, vaid pulmapeole
( Mt 22:4 jj ), st. armudele, Kiriku sakramentidele; ennekõike jumalikule Armulaua
sakramendile; Jumala Sõnale, millega hinge toidetakse, mis kõik kannab nende rõõmudeni,
mis saavad osaks Jumala kutsutuile. Jumal kutsus juute prohvetite kaudu, kuid nad
põlgasid kutse, pangem tähele – nad kuulsid kutset, kuid jätkasid igapäevaste
toimetustega. Täna kutsub Jumal meid läbi Kiriku. Sulased läksid ja kutsusid pulma
kõik, keda nad kohtasid – nii kurjad kui head – ja pulmakoda sai rahvast täis.
Meie oleme vastnud kutsele, tulnud pulmapeole. Mida siis meie peame tähele panema,
et me osutuksime ka valituks? Ja ta ütles talle: “Sõber, kuidas sina oled siia tulnud,
ilma et sul oleks pulmarõivast?” “Pulmariietus” ei saa viidata usule; sest ilma selleta
ei oleks keegi Kirikus. Usu ja sakramentide kaudu astus peokülaline Kirikusse.
Pidupäevale tulemine tähendab usku, erinevalt neist, kes ei tulnud, sest nad ei uskunud.
Erinevad kommenteerijad mõistavad selle all puhast, püha elu, vaba rasketest pattudest,
kaunistatud kõigi vooruste ja heade tegudega. See on see, mis kujutab endast Kristusega
riietumist ( Rm 13:14 ; Kl 3:12 ); uut elu( Rm 6:4 ); uut loodut ( Gal 6:15 ).
See näitab, et ainult usus elamisest, ilma usu tõekselamiseta ei piisa päästmiseks.
Vaadake neid, kes nimetavad end endiselt kristlasteks, kuid kes on teinud järeleandmisi
Kiriku tõekspidamistes või maha jätnud ebamugavad või ebapopulaarsed usu tõsiasjad.
Jumal on armastus. Kui meis pole armastust; või kui me teadlikult välistame Tema
armastuse, ei saa me Temaga elust ega rõõmust osa. On meie enda valik, kas tahame
näha suurt rõõmupidu koos Jumala pühadega või väljaarvatutega.
Armas taevane Isa, kasvata meis, palun, igatsust ja tahet saada osa Sinu Sõna
ja Sakramentide läbi osa kõige suurepärasemast peost – Sinu armu rohkusest.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga