Kuningriigiaja XXV pühapäev

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Otsige Issandat, kuni ta on veel leitav, hüüdke teda, kuni ta on
lähedal. Jumalatu jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted, ning
pöördugu Issanda poole, siis tema halastab; ja meie Jumala poole,
siis tema annab paljugi andeks. “Sest minu mõtted ei ole teie
mõtted, ja minu teed ei ole teie teed”, ütleb Issand. “Nii kui
taevad on kõrgel üle maa, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie
teed, ja minu mõtted kõrgemal kui teie mõtted.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!
Ma tänan sind igal päeval,
kiidan sinu nime ikka ja igavesti.
Issand on suur ja kõrgekskiidetav,
uurimatu on tema suurus.
Issand on armuline ja halastaja,
kannatlik ja suur oma helduse poolest.
Issand on hea kõigile
ja tema halastus on üle kõigi ta tegude.
Issand on õige kõigil oma teedel
ja helde kõigis oma tegudes.
Issand on ligi neile, kes teda appi hüüavad,
kõigile, kes teda tõemeeles appi hüüavad.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad!

(Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast filiplastele:
Vennad, ma ootan ja loodan pikisilmi, et ma ei jää milleski
häbisse. Nagu alati, nii ka nüüd on Kristus minu ihus ülistatud,
ükskõik, kas ma elan või suren. Jah, elu on mulle Kristus ja surm
on võit. Kui ma aga peaksin edasi elama, tähendab see mulle
viljakandvat tööd. Mille ma peaksin valima? Ma ei tea. Ma olen
aina kahevahel: ma igatsen siit lahkuda ja olla Kristuse juures,
sest seal on võrratult parem. Teie jaoks oleks ometi parem, kui ma
jääksin siia. Aga teie elage Kristuse evangeeliumi vääriliselt.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, ava meie süda
kuulama kõike, mida Sinu Poeg meile räägib!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus rääkis oma jüngritele tähendamissõna: “Taevariik on
majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama
päevatöölisi oma viinamäele. Ja kui ta oli töölistega päevapalga
kokku leppinud, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks
välja kolmandal tunnil, nägi ta teisi turul jõude seismas, ning ta
ütles neilegi: “Minge mu viinamäele, ja ma maksan teile palga, mis
iganes seda väärt on.” Ja nemad läksid. Samamoodi läks ta välja ka
kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõndasamuti. Aga kui ta
üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis veel mõned, kes seisid
ja ütles neilegi: “Miks te seisate siin kogu päeva jõude?” Nemad
vastasid talle: “Meid ei ole keegi palganud.” Ja tema ütles neile:
“Minge teiegi mu viinamäele.”
Aga kui õhtu kätte jõudis, ütles viinamäe isand oma valitsejale:
“Kutsu töölised ja maksa välja nende palk, viimastest kuni
esimesteni välja”. Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ja
said igaüks ühe teenari. Kui järg jõudis esimeste kätte, arvasid
nemad, et neile makstakse rohkem, aga nemadki sai igaüks ühe
teenari. Ja kui nad olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda
vastu: “Need, viimased, tegid ainult ühe tunni tööd, aga sina
maksad neile sama palga kui meile, kes me oleme talunud päeva
koormat ja lõõska?” Aga isand vastas neile ja ütles: “Sõber, ma ei
tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud siis minuga kokku ühe
teenari peale päevapalgaks? Võta oma palk ja mine oma teed, aga
sellele, viimasele, tahan mina anda nõnda kui sinulegi! Kas ma ei
tohi siis enese omaga teha seda, mida ma tahan? Või on sinu silm
sellepärast kade, et ma hea olen? Nõnda saavad viimased esimesteks
ja esimesed viimasteks.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle,
Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 49; Srk 5:1-10; Lk 12:13-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 26; Ps 128; Kg 5:8-19; 1Tm 6:1-10

Mõtisklus
Jumal teed on nii erinevad meie arusaamadest. Täna puudutatakse näiliselt
meie õiglustunnet. Miks teenivad arstid ja õpetajad tunduvalt rohkem kui
päästjad? Nad ei riski igal päeval ju oma eluga teiste hüvanguks. Miks
juristid küsivad kordades enam plaka kui poemüüjale makstakse? Kas nende
elu on väärtuslikum? Mida me peaksime peale hakkama Jeesuse öeldud sõnadega:
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed viimasteks? Tänane Ev on jätk
hiljuti loetud lõigule kus rikas noormees küsis mis peab tegema, et saada
taevariiki ja Jeesus vastas pea käske, müü oma vara ja järgne mulle.
Sageli üritatakse võrdsustada uskliku maist heaolu Jumala ligioluga tema elus.
Tänane hommikupalve lugemine (Srk 5:1-10) ütleb meile: Ära looda oma varanduse
peale, ja ära ütle: „Minul on küllalt!” Ära järgi oma hinge ja oma jõudu, nii
et käid oma südame himude järele! Ära ütle: „Kes on minu käskija?”…
Prohvet Jesaja kutsub meid Issandat otsima, kuni see võimalik on. Kutsu Jumal
appi oma ellu. Ap Paulus näitab meile tõelist kristlikku eeskuju, igatsedes
Kristuse juurde, ometi on tema maine töö väärtuslik ja tarviline. Ev toob
selgelt esile meie loomuse osa, soovida endale justkui väärilist tasu.
Selles tuleb esile Jumala ja inimese eelduste, loogika ja arusaamade erinevus.
Meie elu ja töö Jumala viinamäel on ennastsalgav osadus Jumalaga kõikide
hea tahtega inimeste hüvanguks. Meie usu reaalseks elamine ilmneb neljas
asjas: usk ja usaldus, Jumala tahte tunnustamine ja sellele alistumine.
Psalmikirjutaja toob esile Jumala erilise armu meie suhtes: Ka kui ma kõnniksin
surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga;(Ps 23:4)
See tundub olevat tunduvalt parem kui Saatana esitletud näiline turvalisus
milles muutume tuimaks ja ükskõikseks, veelgi enam – uinuvaks – Jumala
halasuse suhtes. Maine heaolu pakuks justkui kaitset, kuid selle asemel
mässib endasse ja neelab neid kes ahvatlusele vastu ei pea.
Armas taevane Isa, Sina oled meie tugi ja varjupaik. Halasta meie peale ja
luba meil näha kaugemale maisest ahvatlusest. Tänu ja kiitus olgu alati Sulle!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga