Rõõmuga usuteel

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust! (Mt 6:33)
Kirikus käimine ei ole ainult anglokatoliiklik õpetus, see on meie jaoks viis vaimselt kasvada.
Kirikusse kuulumine tähendab kuulumist Jumala perekonda.
Iga inimene oma koguduses on osa Kirikust ja ainult teiste usklikega koos saame palvetada üksteise eest. Meie vaimne teekond on kindlasti rikastavam, mõistvam ja armurohkem,
olles osa pühast Kirikust. Piibel sisaldab mitmeid kirjakohti, mis käsitlevad kristlikku Kirikut
ja selle tähtsust iga uskliku elus. Kirjast heebrealastele loeme: Ja mõtelgem üksteisele, kuidas
üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist… (Hb 10:24-25); kirjast efeslastele loeme: Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala Poja tundmise ühtsusesse..(Ef 4:11-13); Need kirjakohad rõhutavad kristlaste ühtsust ja Kiriku tähtsust vaimse perekonnana, kus usklikud kogunevad, teenivad Jumalat ja üksteist ja kasvavad usus. “Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale!” (Kl 3:16) Mida siis tehakse Kirikus? Püha Kiriku kaudu saame täieliku ühtsuse
Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Ühtsuse üksteisega ja ühtsuse kõikide pühade ning taevaväehulkadega. Kui anglokatoliiklased lähevad pühapäeval kirikusse, lähevad nad liturgilisele jumalateenistusele, mida kutsutakse pühaks Missaks. Missa ehk armulauasakramendi pühitsemine on Kiriku kõige väärtuslikum kingitus. See sakrament, kus me võtame vastu Jeesuse Kristuse Ihu ja Vere, on meie usu allikas ja tipp. Püha Augustinus kirjutas: “Kõik, kes jäävad Kristuse ihust välja, ei saa osa Tema armust. On vältimatult vajalik kuuluda Tema ihu liikmeks ja osa saada Tema lunastustööst.” Sama kinnitab ka püha Cyprianus: “Ei saa olla Jumala Isa lapsi, kui ei ole ka Jumala Kiriku lapsi. Kes ei ole Kirikus, on väljaspool päästet, sest Taevane Isa on koguduse Isa.” Meie, anglokatoliiklastena, usume, et Jumala arm tegutseb palju laiemalt kui suudame hoomata, samas on siiski vajalik Kiriku osadus meie enda ja meie lähedaste pärast. Miks valida Anglokatoliku Kirik?
Anglokatoliku Kirik on ülemaailmne konservatiivne kõrganglikaanliku ja vanakatoliikliku tagapõhjaga, sakramentaalne ja liturgiline kristlik kirik. Kirik püüdleb olemaks südamlik kogukond, mis toetab oma liikmeid nende vaimses kasvus ja isiklikus usuelus. Kiriku sõnum rõhutab usaldust ja usku Jumalasse ning julgustab inimesi osalema koguduse elus ja teenistustes. Olete oodatud avastama armurohke Jumala tööd Anglokatolikus Kirikus!
Olgu Issand kiidetud!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga