Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Kuningriigiaja XXIII pühapäev

Lugemine prohvet Hesekieli raamatust:
Ja sina, inimesepoeg, sinu olen ma pannud Iisraeli soole vahimeheks. Kui sa
kuuled sõna minu suust, siis sa pead neid hoiatama minu poolt. Kui ma ütlen
õelale: Õel, sa pead surema!, sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma
tema teelt, siis see õel küll sureb oma süü pärast, kuid tema verd ma küsin
sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks,
tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled
päästnud oma hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!
Tulgem, hõisakem Issanda ees,
rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!
Tulgem tema palge ette tänamisega,
laulgem temale kiituselaule.
Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,
heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette,
Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,
tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.
Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,
nii nagu Meribas, nõnda kui Massa päeval kõrbes.
Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,
kuigi nad olid näinud minu vägevaid tegusid.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant!

Teine lugemine püha apostele Pauluse kirjast roomlastele:
Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist
armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud. Sest käsk: “Sa ei tohi
rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”,
ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: “Armasta oma ligimest nagu
iseennast!” Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal oli see, kes Kristuses maailma endaga ära lepitas, ega
arvanud inimestele süüks nende eksimusi.
Meie läbi on ta andnud neile ka lepitusesõna!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: Kui su vend teeb pattu, siis mine ja noomi
teda nelja silma all! Kui ta sind kuulda võtab, siis oled sa oma venna tagasi
võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel üks või kaks, sest
kahe või kolme tunnistaja suu läbi on kohtuasi kindel. Kui ta neidki ei kuula,
siis ütle kogudusele! Ja kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle
nagu pagan ja tölner! Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa
peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti
päästetud ka taevas. Tõesti, taas ma ütlen teile, kui kaks teie seast on siin
maa peal ühel meelel mingi asja suhtes, siis mida nad iganes paluvad, selle nad
ka saavad minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel
koos, seal olen mina nende keskel. See on püha evangeelium.
Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 104; Srk 17:1-15; Mk 3:20-21,31-35

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 5Ms 15:7-15; Mt 26:6-13

Mõtisklus
Täna, kuningriigiaja 23. pühapäeval mõtleme selle peale millise kustsumusega
oleme kutsutud Jumalt kummardama ja Temale au tooma. Kui meie tuleme kokku
Tema Nimel on Tema ise meiega – kogu püha Kirikuga. Kristlik kogukond e. püha
Kirik on ainulaadne oma müstilises ühtsuses koos Kristuse ja üksteisega.
Kirik ei eksisteeri nagu klubi – kindlate hobide ja eesmärkide elluviimise
kohana. Kristust ei saa järgida väljaspool pühade osaduskonda, e. Kirikut.
Kristuse jüngrid olid kogukonnana ja sellelsamal apostlite alusel oleme
ka meie siin toetumas tõelisele elavale Jumalale, mitte minu või sinu
jumalale mille oleme endale ise loonud. Kuid mida see tähendab meie jaoks?
Meie igaühe eludes on palju erinevaid väljakutseid ja ülesandeid, sageli
nõnda palju, et unustame kõige olulisema. Omaenese ja teiste toomise
igavese õndsuse allikale. Meie esmane ülesanne on kutsuda inimesi tagasi
osadusse Jumalaga, näidata omaenese eluga Isa armastust ja teed igavesse
rõõmu. Seda koos kõikide Jumala lastega. Koos kõige erinevamate inimestega.
Me peame sellel teekonnal olema üksteisele toeks ja eeskujuks, läbi armastuse,
andestuse ja usu. Vahel võime pettuda, et pühas Kirikus on nii palju
inimlikkust ja näilist maisust – teel olemist ja õppimist. Me peame vaatama
kaugemale omaenese ettekujutusest ja soovunelmatest ning nägema kristlikku
kogukonda kui üheskoos püüdlemist Jumaliku kirkuse poole, meile jõukohaste
sammude, oskuste ja kutsumustega. Meist keegi pole täiuslik, ometi on meile
kingitud arm olla osa pühas Kirikus, Jumala laste ühenduses. Püha Cyprianus
kirjutas: „Kristus tõestas, et ühtsust ega rahu ei ole võimalik säilitada,
kui vennad ei kohtle üksteist vastastikuse kannatlikkusega ega säilita
kannatlikkuse kaudu üksmeelsuse sidet.” Hoidkem seda üksmeelsust.
Armas taevane Isa, meil on rõõm olla Sinu poolt kutsutud, Sinu Kiriku juhitud
ja vendade ja õdede eestpalves. Palun kingi üha enam igatsust ja julgust
Sinule au tuua eeskuju, palve ja andestamise läbi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga