Kuningriigiaja XXII pühapäev

Lugemine prohvet Jeremia raamatust:
Issand, sina oled mind alla surunud ja ma olen alla surutud, sina olid tugevam,
sina võitsid! Ja ma olen olnud naeruks igal päeval. Kõik pilkavad mind,
sest iga kord, kui ma räägin, pean ma karjuma, kuulutama vägivalda ja
rõhumist. Issanda sõna on saanud mulle igapäevaseks teotuseks ja pilkeks.
Aga kui ma mõtlesin: ma ei taha enam mõelda tema peale ega rääkida
tema nimel, siis oli mu südames nagu põletav tuli ja mu luudes hõõgumine.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Minu hing igatseb Issandat!
Mu Jumal, sind ma otsin üha,
sinu järele januneb mu hing.
Sind igatsedes vaevleb mu ihu
nagu põuast pragunenud maa.
Ma vaatasin pühamus su poole
et näha sinu vägevust ja kirkust.
Sest sinu heldus on parem kui elu,
sind ülistavad mu huuled.
Ma tahan sind kiita kogu eluaja,
sinu nimel tõsta palves oma pihud.
Sa toidad mind otsekui pidusöögil
ja mu süda ülistab sind rõõmsate huultega.
Tõesti, sina oled minu abimees,
sinu tiibade varju all ma hõiskan.
Minu hing on sinusse kiindunud,
sinu parem käsi hoiab minust kinni.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Minu hing igatseb Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, ma manitsen teid Jumala armu pärast, et te tooksite iseendid elavaks,
pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. See ongi mõistlik jumalateenimine.
Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge ja saage uueks oma südame
mõtlemiste poolest, et te võiksite veenduda selles, mis on Jumala tahtmine – mis
on hea, Jumalale meele järgi ja täiuslik.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa valgustagu meie vaimusilmi,
et me tunneksime ära oma lootuse ja kutsumuse!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sellest ajast peale rääkis Jeesus tihti oma jüngritele, et tema peab minema
Jeruusalemma, seal palju kannatama vanemate, ülempreestrite ja kirjatundjate
läbi; ära tapetama, kuid kolmandal päeval üles tõusma. Seepeale kutsus Peetrus
Jeesuse kõrvale ja hakkas teda manitsema: “Hoidku Jumal, mu Issand, ärgu seda
sinuga sündigu!” Aga tema pöördus ümber ja ütles Peetrusele: “Tagane minust,
saatan; sa kiusad mind, sest sinu mõtted ei ole Jumalast, vaid inimesest!” Siis
ütles Jeesus oma jüngritele: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta unustagu
ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel. Sest kes iganes tahab oma elu
päästa, see kaotab selle, aga kes kaotab oma elu minu pärast, see leiab selle.
Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks kogu maailma, aga kaotaks oma elu,
või mille eest võiks inimene osta tagasi oma hinge. Sest Inimese Poeg tuleb oma
Isa kirkuses ühes inglitega ning tasub igaühele tema tegude järgi.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV on jätk eelmisel pühapäeval kuuldule. Jeesus ütles: “Ja mina
ütlen sulle: sina oled Peetrus (see on Kalju), ja sellele kaljule rajan ma oma
kiriku…” Nüüd, kui jüngrid on tunnistanud, et Jeesus on Messias, usaldab
Jeesus neile oma teenimise eesmärgi: ta peab minema Jeruusalemma,
kannatama ja surema, et kolmandal päeval üles tõusta. Peetruse vastus
Jeesusele on inimliku mõtlemise tulemus millele Jeesus vastab:”Tagane minust,
saatan.” Selle peale Jeesus õpetab meile jüngriks olemise teed:”Kui keegi tahab
käia minu järel, siis ta unustagu ennast, võtku oma rist ja tulgu minu järel.”
Tõeline usuelu on rõõm käia koos Jumalaga, aga meile ei lubata, et see oleks
lihtne. Esimesest lugemisest kuulsime prohvet Jeremija kurvastust selle kohta
mida ta pidi kuulutama rahvale ja kuidas teda ei võetud tõsiselt,
kuid ta ei saanud jätta Jumala tahte täitmist.
Apostel Paulus kutsub meid üles tooma iseendid elavaks, pühaks ja Jumalale
meelepäraseks ohvriks. Enda Jumalale ohvriks toomine ei pea tähendama
ainult usu pärast kannatamist või märtrikrooni pälvimist, vaid eelkõige seda
mida ütles Jeesus: “Mitte igaüks, kes mulle ütleb: “Issand, Issand!”, ei saa
taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas.” (Mt 7:21)
Mis on siis see mida Jumal meilt ootab? Jumal ootab, et me kasvades usus,
elaksime tõeks Kiriku usku pühakute eestkostel inglite abiga. Jeesus ütles:
“Sest kes iganes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, see on mu vend ja õde
ja ema.” (Mt 12:50) Hoidkem sellest kinni mida Jumal on meile andnud tõeks
elada ja tundkem rõõmu et Tema on meiega.
Armas taevane Isa, sageli mõtleme mis on õige, hea ja kohus teha või tegemata
jätta, saame ehk aru inimlikust seisukohast, palun kingi meile rõõmu mõista
seda mida meilt ootad, et suudaksime teha Sinu tahtmist.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga