ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VII PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil pöördusid jüngrid Õlimäelt Jeruusalemma tagasi.
Õlimägi oli Jeruusalemmast ühe hingamispäeva teekonna kaugusel.
Nad tulid linna ja läksid ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks koos
olla: Peetrus ja Johannes, Jaakobus ja Andreas, Filippus ja
Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja seloot
Siimon ning Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid ühel meelel
koos ja palvetasid ühes naistega, Jeesuse ema Maarja ning Jeesuse
vendadega. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma näen Jumala headust elavate maal!
Issand on mu valgus ja mu lunastus,
keda peaksin kartma?
Issand on mu elujõud,
kelle ees peaksin värisema?
Vaid üht ma olen palunud Issandalt,
seda üksnes ma ihkan,
et ma saaksin olla Issanda kojas
kõik mu elupäevad.
Issand, kuule mu häält kui ma hüüan,
ole mulle armuline ja võta mind kuulda.
Mu süda mõtleb sinu sõnale: otsige mu palet.
Sinu palet, Issand, tahan ma otsida.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma näen Jumala headust elavate maal!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Olge rõõmsad selle üle, et te olete Kristuse kannatuste osalised
ning võite rõõmust hõisata, kui Tema kirkuses ilmub. Õndsad olete
teie, kui teid taga kiusatakse Kristuse nime pärast, sest siis
hingab kirkuse Vaim – see on Jumala Vaim – teie üle. Aga kui te
kannatama peate, siis ärgu keegi teenigu ära kannatust
mõrtsukatöö, varastamise või teiste elu segamise pärast. Kuid kes
kannatab kui kristlane, ärgu häbenegu, vaid ülistagu selle eest
Jumalat. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Ma ei jäta teid vaeslasteks,
Ma tulen tagasi ja teie süda saab rõõmsaks!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus tõstis oma pilgu taeva poole ja ütles: “Isa, tund on
tulnud: kirgasta nüüd oma Poega, et Poeg sinu kirkuse esile tooks,
sest sina oled talle andnud meelevalla kõigi olevate üle, et ta
annaks elu igaühele, kelle sina oled temale andnud. Ja igavene elu
on see, et nad tunnevad sind – ainsat ja tõelist Jumalat ning
Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ma olen toonud esile
sinu kirkuse maa peal, lõpetanud töö, mille sina mulle andsid
teha. Isa, võta mind nüüd enda juurde ja kirgasta mind selle
kirkusega, mis mul oli juba enne maailma loomist sinu juures. Sinu
nime olen ma teatavaks teinud inimestele, neile, kelle sina mulle
maailmast oled andnud. Nad olid sinu omad ja sina usaldasid nad
minu kätte, ning nemad on vastu võtnud sinu sõna. Nüüd mõistavad
nemad, et kõik, mis sa oled minule andnud, on tulnud sinu käest,
ja kõik selle, mille sina oled mul käskinud öelda, olen mina neile
rääkinud ning nemad on mind kuulnud. Nad on aru saanud, et mina
olen sinu juurest, ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Mina
palvetan nende eest, maailma eest ma ei palveta; üksnes nende
eest, kelle sina oled andnud minu kätte, sest nemad on sinu omad.
Kõik, mis minule kuulub, on sinu oma ja sinule kuuluv on minu oma
ning minu kirkus on nendes avalikuks saanud. Mina ei ole enam
maailmas, aga nemad jäävad maailma ka siis, kui mina tulen sinu
juurde.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jeesuse viimane palve oma jüngrite keskel võtab kokku Tema tegevuse
maa peal.Ta saadeti nende juurde, kelle Isa oli valinud. Ta oli nad leidnud
ja ilmutanud neile ainsa tõelise Jumala tundmist. Kõik, mida Ta tegi, oli
selle ülesande täitmine, mille Isa andis Jeesusele teha. Nüüd on Jeesus
tagasi läinud Isa juurde, paika kus Ta oli enne maailma loomist. Selles
palves toob Jeesus Isa ette täieliku armastuse ja ettehoolduse oma Kiriku
eest. Tema oli rohkem mures jüngrite kui iseenda pärast. Ta palvetas
meie eest kindlas usus, et Isa arm hoiaks ja kaitseks. Pangem tähele, et
Jeesus ei kahelnud jüngrite usu suuruses, Ta ütles: nemad on vastu võtnud
Sinu sõna …nad on aru saanud…nemad on Sinu omad. Hoolimata
enda nõrkustest ei kahelnud jüngrid selles mida oli neile Jeesuses ilmutatud.
Ka meie ei kahtle elava ja aulise Jumala kohalolus ja aktiivses tegutsemises
meiega ja meie läbi. Mida see tähendab meie jaoks? . Ema Teresa on
ütelnud:”Jumal kujundab maailma palve läbi. Mida rohkem maailmas
palvetatakse, seda parem on maailm, seda võimsamad on jõud kurjuse
vastu.” Jeesus palvetas rohkelt, loeme pühakirjast et ta eraldus sageli
palvetamiseks. Ta esitas meile palvetamiseks kõigi aegade suurima
palve – meieisapalve. Palve on ka meie elus hädavajalik. Sageli räägime
Jumalale enda päeva sündmustest ja sellest mida ootame. Palvetame koos
Kirikuga liturgilisi palveid ja ka püüame kuulata mida Jumalal on meile ütelda.
Oluline on leida tasakaal ja läbi katsuda mida soovime. Võiksime koguni
ütelda – palvetel on oht täituda, küll omas aegruumis ja kujul. Jumal saadab
oma Kirikule appi Püha Vaimu. Rõõmustagem sellest!
Armas taevane Isa, palun kingi rõõmu palvetada Püha Vaimu tegutsemise
eest meis ja luba osa saada Nelipüha päeva andidest.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga