ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA VI PÜHAPÄEV A AASTAL


Lugemine apostlite tegude raamatust:
Filippus tuli ühte Samaaria linna ja kuulutas neile Messiast. Aga rahvas pani
seda ühel meelel tähele, mida Filippus rääkis. Nad kuulasid teda ning nägid
tunnustähti, mida Filippus tegi. Sest paljudest, kes olid vaevatud kurjadest
vaimudest, läksid need vaimud valju häälega karjudes välja, aga paljud, kes olid
halvatud ja jalutud, said terveks. Nii oli selles linnas suur rõõm. Kui
apostlid, kes olid Jeruusalemmas, said kuulda, et Samaaria on Jumala sõna vastu
võtnud, siis läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Peetrus ja
Johannes tulid Samaariasse ja palvetasid sealsete eest, et nad saaksid Püha
Vaimu, sest Vaim ei olnud alla tulnud veel kellegi peale nende seast, vaid nad
olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid neile oma käed
peale ja nad said Püha Vaimu. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Hõisake Jumala ees, kõik rahvad!
Hõisake Jumala ees, kõik maad,
mängige tema nime kirkusele.
Ülistage teda austuse ja kiitusega,
ütelge Jumalale: “Kui aukartustäratavad on sinu teod!”
Kummardagu sind kogu maailm ja laulgu sulle kiitust,
laulgu kiitust sinu nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid,
aukartustäratav on tema töö inimlaste seas.
Tema muutis mere kuivaks maaks
ja me läheme jalgsi läbi vetevoogude.
Rõõmustagem tema üle,
tema valitseb igavesti oma vägevuses.
Kõik, kes te kardate Issandat, tulge ja kuulake,
ma räägin teile, mida head on tema minule teinud.
Jumal olgu kiidetud, sest tema ei ole ära põlanud mu palvet,
ega pööranud oma heldust minust kõrvale.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Hõisake Jumala ees, kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Mu armsad, pidage Issandat Jeesust Kristust pühana oma südames, olge alati
valmis vastama igaühele, kes teilt küsib lootuse kohta, milles te elate. Kuid
vastake tagasihoidlikult ja aupaklikult, sest teie südametunnistus on puhas.
Siis jäävad häbisse kõik, kes laimavad teie head käitumist Kristuses – jäävad
häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. On ju parem kannatada heade
tegude pärast – kui see on Jumala tahtmine – kui et kurjade tegude pärast. Sest
Kristus on pattude pärast surnud ühel ainsal korral – õige patuste eest,
selleks, et meid Jumala juurde juhtida. Ehkki ta surmati ihus, on ta vaimus
elavaks saanud. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kui keegi peab minu käske,
siis minu Isa armastab teda ja me tuleme tema juurde!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: Kui te armastate mind, siis pidage minu käske. Ja
ma palun Isa, ning tema annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega
igavesti. See on tõe Vaim, keda maailm ei saa vastu võtta, sest maailm ei näe
ega tunne teda. Aga teie tunnete teda, sest ta jääb teie juurde ja on teis
enestes. Mina ei jäta teid vaeslasteks, vaid tulen teie juurde. Veel pisut aega,
ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan, ja ka teie
jääte elama. Sellel päeval te mõistate, et mina olen Isas ja teie minus ning
mina teie sees. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see armastab mind. Aga
kes mind armastab, teda armastab minu Isa, ning minagi armastan teda ja ilmutan
end temale. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Alanud nädala neljapäeval tähistab püha Kirik Taevaminemispüha. Igal
pühapäeval usku tunnistades ütleme: Kristus on üles läinud taeva, istub
Isa paremal käel. Selle usu tunnistamine ja igapäevases elus avaldumine
on kristlaseks olemises oluline. Ap. Pauluse 2. kirjast korintlastele loeme:
“Katsuge iseendid läbi, kas te olete usus! Pange end proovile! Või te ei
tunne endast, et Jeesus Kristus on teie sees?” Meie patriarh oma
ülestõusmispüha jutluses toonitas et Jumal on teistsugune. Teistsugune meie
arusaamisest ja ootustest. Jeesuse taevasseminemine võis ju tunduda algul
jüngritele hirmutav, kuid see on parim sündmus kõikidele kelle südant Jumal
puudutab. See sündmus avab meilegi võimaluse saada osa Kristuse Kirikust
ja juhatab läbi Püha Vaimu igavesse ellu. Esimesest lugemisest kuulsime
Püha Vaimu andmisest samaarlastele. Jumala armastus levib laiemale Vaimus
kui Kristuse ihulikus kohalolus. Jeesus lubas oma Kirikule: Ja vaata, mina olen
iga päev teie juures ajastu lõpuni(Mt 28:20). Jeesus Kristus on meie elus
päevade lõpuni. Tänasest EVst kuulsime: Sellel päeval te mõistate, et mina olen
Isas ja teie minus ning mina teie sees. See lubadus tähendab et kõik Jumala
lapsed on Jumalaga koosolus. Usk ei ole Jumala jäljendamine ega teadvustamine
vaid koosolu Kolmainu Jumalas. Kas võime siis kunagi ette kujutada, et püha
Kirik, mille kaudu ka meie oleme ühendatud Jumalaga, saaks toimida lahutatuna
Jumala koosolust? Loomulikult mitte. Mida see meie jaoks tähendab?
Jeesus ütles: Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see armastab mind.
Erinevalt mäejutlusest ja teistest õpetustest tuleb Johannese EV meieni
armastuse käsuga. Tänane lugemine algas ja lõppes sellega. See on
just see küsimus mida endalt igal magamamineku palvusel küsime:
kuidas täna sai armastust tõeks elatud?. Vastus sellele küsimusele aitab
meil edasi liikuda selge nägemusega Jumala ühtsuse ja armastuse tõekselamisse,
et saaksime ütelda: oleme osaduses üksteise ja Kolmainu Jumalaga.
Õnnistagu meid Jumal sellel teekonnal.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga