ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui jüngrite arv üha kasvas, hakkasid kreekastunud juudid nurisema
heebrea keelt kõnelevate juutide üle selle pärast, et nende lesed olid
igapäevasest abiandmisest kõrvale jäetud. Siis kutsusid kaksteist kokku jüngrite
kogu ning ütlesid: “See ei ole hea, kui meie peaksime Jumala sõna kõrvale jätma
ning hakkama hoolt kandma toidulauas teenimise eest. Sellepärast, vennad, valige
endi seast seitse meest, kellel on hea kuulsus ja kes on täis vaimu ning
tarkust, et me võiksime nad ametisse seada. Aga meie ise tahame jääda palve ja
sõna teenimise juurde.” See kõne oli tervele kogudusele meelt mööda, ja nad
valisid Stefanose – mehe täis usku ja Püha Vaimu – Filippuse ja Prokorose,
Nikanori ja Timoni, Parmeni ja Nikolaose – juudiusku pöördunud antiooklase. Need
mehed toodigi apostlite ette, ja kui nad olid koos palvetanud, panid apostlid
neile oma käed peale. Aga Jumala sõna levis ja jüngrite arv Jeruusalemmas
kasvas suuresti, ning ka hulk preestreid võttis usu vastu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, olgu Sinu halastus meie üle!
Hõisake Issandas, teie õiged,
vagadel on kohane laulda kiituselaulu.
Kiitke Issandat kandlemänguga,
kümnekeelse naabliga mängige temale.
Issanda sõna on õige,
Tema tegudele võib loota.
Tema armastab õigust ja õiglust,
Issanda heldus täidab maa.
Vaata, Issanda silm on kõigi nende üle,
kes teda kardavad ja ootavad tema heldust,
et ta vabastaks nende hinge surma küüsist
ja hoiaks nad elus näljaajal.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, olgu Sinu halastus meie üle!

Teine lugemine püha apostel Peetruse teisest kirjast:
Tulge Issanda Jeesuse – elava kivi – juurde, kes küll inimeste poolt on
kõlbmatuks arvatud, kuid kes Jumala silmis on äravalitud ja hinnaline. Laske ka
endid ehitada elavate kividena vaimseks kojaks – saage pühaks preesterkonnaks,
tooma vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale
meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Sest pühakiri ütleb: “Vaata, ma panen
Siionisse kivi – äravalitud, igavese nurgakivi, ning see, kes temasse usub, ei
jää iial häbisse”. Teile, kes te usute, on see auks; uskmatuile on see aga kivi,
mille hooneehitajad on minema visanud. Ometi on see saanud nurgakiviks –
komistuskiviks ja pahanduse kaljuks, mille otsa nad komistavad, kuna nemad ei
pane tähele Jumala sõna – seepärast saabki neile just niisugune osa. Aga teie
olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, pärisrahvas, et te
kuulutaksite tema vägevatest tegudest. On ju tema see, kes kutsus teid
pimedusest oma imelise valguse juurde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen tee ja tõde ja elu.
Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal ütles Jeesus oma jüngritele: “Teie süda ärgu kartku. Uskuge Jumalasse
ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas
ma siis oleksin öelnud: mina lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud
ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enda juurde, et
teiegi oleksite seal, kus olen mina. Ja sinna, kuhu ma lähen, sinna teate teed
teiegi”. Toomas ütles talle: “Issand, me ei tea kuhu sa lähed, kuidas me
võiksime tunda seda teed?” Jeesus kostis vastuseks: “Mina olen tee ja tõde ja
elu. Keegi ei saa minna Isa juurde teisiti kui minu kaudu. Kui te oleksite
tundnud mind, siis te tunneksite ka Isa. Ja te tunnete teda juba nüüd ning olete
teda näinud”. Filippus ütles talle: “Issand, näita meile Isa ja me jääme
rahule.” Jeesus kostis: “Nii kaua aega olen ma teie juures ja ikka pole sa mind
ära tundnud, Filippus? Kes on näinud mind, see on näinud Isa. Kuidas võid sa
öelda: näita meile Isa? Kas sa siis ei usu, et mina olen Isas ja Isa on minus?
Neid sõnu, mis ma teile räägin, ei kõnele ma iseenesest, vaid Isa, kes on minus,
teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Aga kui te
mind ei usu, siis uskuge kasvõi üksnes mu tegude pärast. Tõesti, tõesti ma ütlen
teile: kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid mida mina teen, ja teeb neist
suuremaidki, sest mina lähen Isa juurde”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänapäeval on paljudel inimestel soov otsida vastuseid oma elu
küsimustele, kuid nad ei tea kuhu minna, mida uskuda, keda usaldada.
Vahel tunneme justkui maisus imeks meist välja Elu, või õnne ja
lootuse otsimine viib ummkusse. Samas, maailm on täis igasuguseid
vastuseid, üks vasturääkivam kui teine ja küsime nagu Pilaatus: mis
on tõde? Kõige lihtsam on endale sobivaim väljavaade valida, isegi
kui see eeldab reaalsusest põgenemist. Sajandeid on palvetatud:
“Õpeta mulle oma teed, Issand” ja Jeesus ütleb: “Mina olen tee.”
Otsjad on palumas Jumalat: “Õpeta mulle oma korraldusi”, et “ma võiksin
käia sinu tões,” ja Jeesus ütleb: “Mina olen tõde.” Igatsejad on palumas:
“Näita mulle eluteed,” ja Jeesus ütleb: “Mina olen Elu.” Tänase EV
kutse Jumalasse uskujatele on Jeesuse sõnad:”Teie süda ärgu kartku.
Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu Isa majas on palju eluasemeid.
Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja
võtan teid enda juurde” Just siin, sellel pühal Missal, täitub Jeesuse
lubadus:”ma olen…teile aseme valmistanud” Just siin teeb Jeesus meid
tõeliseks armulaua kaudu, ühendab meid elavate kividena vaimseks
koduks, mille nurgakivi Tema ise on. Ükskõik kui suured tormid on meie
maist kindlustunnet kõigutamas, usume et tee igavese õnne poole on
leitav just selles kohas mida Jeesus meile on valmistanud – pühas Kirikus.
Armas taevane Isa, oma halastuses vaata meie peale ja palun kingi meile
usku, lootust ja armastust, et Sinu rahvas, püha preesterkond, võiks Sinu armu
jagada kogu loodule, eriti aga neile kes on kõige haavatavamad ja kes
otsivad Sinu palet.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga