Hea Karjase pühapäev

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koos
üheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Olgu nüüd kogu Iisraeli rahvas
selles kindel, et Jumal on tõstnud Issandaks ja Messiaks sellesama Jeesuse,
kelle teie olete risti löönud”. Kui nad seda kuulsid, käis neil valu südamest
läbi, ning nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele: “Mehed-vennad, mida
me peame tegema?” Peetrus aga ütles neile: “Parandage meelt ja igaüks teie seast
lasku end ristida Jeesuse Kristuse nimesse, et te võiksite saada andeks oma
patud ja pälvida Püha Vaimu anni. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele
ning kõikidele, kes on eemal – nii palju kui neid Jumal iganes enda juurde
kutsub”. Ning Peetrus kinnitas neid paljude teiste sõnadega ja manitses neid:
“Laske end ära päästa sellest pöörasest sugupõlvest.” Aga kes tema sõna kuulda
võtsid, need ristiti, ja nõnda lisati sellel päeval nende hulka ligi kolm tuhat
hinge. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust!
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust.
Haljal aasal ta laseb mul lebada,
vee äärde ta juhatab mind,
seal saan ma puhata, sest tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiget teed, oma nime väel.
Ja kui ma kõnniksin kasvõi surmavarju orus
ei karda ma kurja, sest sina oled minuga,
sinu valitsuskepp ja karjasesau annavad mulle julgust.
Sina katad mulle laua minu vaenlaste nähes,
Sina salvid mu pead lõhnava õliga ja täidad mu karika pilgeni.
Sinu headus ja arm on mu ümber kõik minu elupäevad,
ja ma jään Issanda kotta kogu mu eluajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kui te käitute õigesti, aga saate selle eest hoope ning neid kannatlikult
talute, siis toob see teile armu Jumalalt eneselt. Selle jaoks teid ju ongi
kutsutud, sest ka Kristus on kannatanud ja andnud teile eeskuju, et te käiksite
tema jälgedes. Tema on see, kes ei teinud pattu, ega leitud pettust tema suust,
kes ei sõimanud vastu kui teda sõimati. Oma kannatuse aegu ta ei ähvardanud
kedagi, vaid jättis kõik tema hoolde, kes ta mõistab õiget kohut. Kristus on
omaenese ihus kandnud meie patud ristipuul, et meie võiksime surra patule ja
elada õigluses. Tema on see, kelle vermete kaudu olete teie terveks saanud, sest
te olite nagu eksinud lambad. Aga nüüd olete teiegi pöördunud oma hingede
karjase ja kaitsja poole. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hea karjane, ütleb Issand,
mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Tõesti, tõesti ma ütlen teile: kes ei lähe
lambatarasse väravast, vaid tungib sisse mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes
läheb väravast sisse, see on lammaste karjane. Ja väravavalvur avab temale ja
lambad kuulevad tema häält. Tema hüüab oma lambaid nimepidi ja viib nad välja.
Ning kui ta on kõik oma lambad välja viinud, siis käib tema nende ees ja lambad
tema järel, sest nad tunnevad teda häälest. Aga võõra järel nemad ei lähe, vaid
põgenevad tema juurest, sest võõra häält nad ei tunne”.
Jeesus rääkis neile tähendamissõna, aga nemad ei mõistnud, mida tahtis ta neile
öelda. Siis hakkas Jeesus jälle rääkima ja ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen
teile: Mina olen lammaste värav, kõik, kes on tulnud enne mind, on vargad ja
röövlid, kuid lambad ei ole neid kuulanud. Mina olen värav, ja kes minu kaudu
sisse läheb, see pääseb ning käib sisse ja välja ja leiab karjamaa. Varas ei
tule muu pärast kui ainult varastama, tapma ja hävitama. Aga mina olen tulnud,
et teil oleks elu ülirohkesti.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Hea Karjase pühapäev toob meieni kinnituse sellest et Jeesus Kristus juhatab
oma Kirikut läbi iseenda igavesse rõõmu, kus elu on ülirohkesti. Mida see
tähendab? Esimeses lugemises kutsub Peetrus kõiki usule.”Parandage meelt
ja igaüks teie seast lasku end ristida Jeesuse Kristuse nimesse”. Üha enam
tunneme ära, et see kutse on kõikide uskmatute ja valeõpetuses olijate kõrval
ka kutse meile. Kutse Jumala hääle, kui oma taevase Karjase tundmaõppimisele.
Kutse meile Jumalaga üha sügavama läheduse kasvatamiseks ja Jeesusega
isikliku suhte tähtsust.Psalmikirjutaja tuletab meile meelde, et Jumal hoolitseb
meie eest alati nagu karjane oma lammaste eest ja me võime usus kinnitada:
Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust! Teine lugemine ütleb meile,
et kui me eksime ehk ka väsime võime alati tulla tagasi Issanda juurde. Tema
juurde, kes kingib meile elu ülirohkesti.Evangeeliumis lubab Jeesus juhtida oma
rahvast ja hoiatab meid olema ettevaatlikud selle suhtes, keda me järgime.
Pangem tähele, kuigi isiklik suhe Jumalaga on vägagi oluline ei ole sugugi
vähemtähtis osaduskond ehk Kirik. Kirikut kui Jumala Karja juhib Kristus.
Ühtepidi aitab see kaasa liikumisele ühise eesmärgi – taevase õndsuse- suunas,
samas tekitab taevase Karjase hoolimise ja kaitse kindluse. Jeesus on hea Karjane
kes tõesti hoolib, isegi siis kui oleme sattunud oma eluga teelahkmele, isegi
siis kui oleme silmitsi ohtude ja raskustega. Veelgi enam, Tema juhatab meid
ellu mis on suurem hetkel kogetavast elust, igavesse ellu Kristuses. Mida meie
saame teha? Igavesse ellu sisenemiseks peame kuulama Jeesust ja Talle kuuletuma,
olenemata maailma korraldamistest ja isiklikest soovidest.
Armas taevane Isa, palun kingi meile igatsust Jeesuse kui karjase ja Kiriku kui
karja järgi. Juhata kõiki kes on Sinu osaduses näitama oma eluga Sinu rohkeid
õnnistusi.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga