ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA III PÜHAPÄEV A AASTAL

Lugemine apostlite tegude raamatust:
Neil päevil, kui Püha Vaim valati välja apostlite peale, astus Peetrus üles koos
üheteistkümnega. Ta tõstis oma häält ja ütles: “Juuda mehed, ja kõik
Jeruusalemma elanikud! Olgu see teil teada ja pandagu tähele mu sõnu: Teie olete
Jeesuse Naatsaretist hukka saatnud – mehe, kellest Jumal on andnud tunnistust
vägevate tegude, imede ja tunnustähtede kaudu, mis teie seas sündisid, nagu te
isegi teate. Tema, kes ta Jumala tahtmist ja otsust mööda ära anti, olete teie
ülekohtuste inimeste kätega risti löönud ja hukanud. Aga Jumal on tema üles
äratanud ja surmavaevast vabaks teinud, sest see oli võimatu, et surm oleks
saanud teda enda võimuses hoida. Taavet ütleb ju tema kohta: Ma näen Issandat
alati oma silme ees, ta seisab mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Sellepärast
rõõmustab mu meel ja mu ihu võib lootuses hingata, sest sina ei jäta mu hinge
surmavalda ega lase oma vagal näha kõdunemist. Sa annad mulle teada tee, mis
viib ellu, ja täidad mind rõõmuga oma palge ees.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sina, Issand, annad mulle teada elu teeraja!
Kaitse mind, mu Jumal, sest sinu peale ma loodan.
Ma ütlen sulle, sina oled mu Issand.
Sina, Issand, annad mulle mu pärisosa ja ulatad mulle mu karika,
sinu kätes on kõik, mis mulle liisu järgi on langenud.
Ma tahan kiita Issandat, kes annab mulle nõu,
öösiti manitseb ta mind mu neerudes.
Issand on alati mu silme ees,
Tema seisab mu paremal pool ja ma ei vangu.
Sellepärast rõõmustab mu süda ja hõiskab mu hing,
ning mu ihu võib elada kartmata ohtu.
Sest sina ei jäta mu hinge surmavalda
ega lase oma pühal näha kaduvust.
Ma ütlesin Issandale: sina oled mu Issand,
sina üksi oled mu õnn.
Sina annad mulle teada elurajad,
sinu palge ees on rõõmuküllus, hüved üha su paremal käel.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sina, Issand, annad mulle teada elu teeraja!

Teine lugemine püha apostel Peetruse esimesest kirjast:
Kui te hüüate Isaks teda, kes ta mõistab kohut erapooletult – nii nagu igaühe
tegu väärt on – siis elage oma pagulaspõlves jumalakartlikku elu. Te ju teate,
et teid pole lunastatud kaduva lunahinnaga, teie esiisadelt päritud eluviisist –
ei hõbeda ega kullaga, vaid Kristuse verega. Tema on veatu ja laitmatu tall, kes
oli selle ülesande jaoks ette määratud juba enne maailma loomist, kuid avalikuks
sai see alles aegade lõpul teie pärast, kes te tema läbi olete Jumalale ustavad.
Aga Jumal on Kristuse surnuist üles äratanud ja andnud talle osa oma kirkusest
nii, et teie võiksite uskuda ja loota tema peale.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, seleta meile Pühakirja
ja lase meie südameil põleda Sinu Sõna läbi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tibeeriase järve ääres. Aga ta ilmus
nõnda:Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, ja Naatanael,
kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid
seal koos. Siimon Peetrus ütles neile: «Ma lähen kalale.» Nad ütlesid talle:
«Me tuleme sinuga kaasa.» Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl
ei püüdnud nad midagi. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal. Ent jüngrid ei
teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile: “Lapsed, on teil midagi
leivakõrvaseks?” Nad vastasid talle: “Ei ole”. Aga tema ütles neile: “Heitke
noot paremale poole paati, siis te leiate!” Nad heitsidki, ja ei jaksanud seda
enam tõmmata kalade hulga tõttu. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas,
Peetrusele: “See on Issand!” Siimon Peetrus, kuulnud, et see on Issand,
võttis kuue ümber, sest ta oli alasti, ja hüppas järve. Aga teised jüngrid tulid
paadiga – nad ei olnud ju kaldast kaugemal kui umbes kakssada küünart – ja
vedasid noota kaladega. Kui nad nüüd tulid mäele, nägid nad valmis lõket ja
selle peal kala ning leiba. Jeesus ütles neile: “Tooge neid kalu, mida te praegu
püüdsite!” Siimon Peetrus läks üles ja tõmbas mäele nooda täis suuri kalu,
arvult sada viiskümmend kolm. Ja noot ei rebenenud, kuigi neid oli nii palju.
Jeesus ütles neile: “Tulge sööma!” Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida:
“Kes sa oled?”, sest nad teadsid, et ta on Issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja
andis neile, ja samuti kala. See oli Jeesusel juba kolmas kord jüngritele
ilmuda pärast surnuist ülestõusmist.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Ülestõusnud Kristus tuleb omade juude. Jüngrite juurde. Kuigi meie kuulsime
tänast EV kui tõestust ülestõusnud Jeesuse reaalsusest ja sellest et ilma
Jumala abita ei suuda me iseenesest midagi head saavutada, võime seda
vaadata ka kui tänast elu meie keskel. Nagu jüngrid kuuldud tekstis, oleme
meiegi oma igapäevaste tegevuste keskel kogemas Jumala kohalolu.
UT sümboolikas esindavad paat ja selles viibijad püha Kirikut, pühade
osaduskonda Kristuses. Ja just see “armastatud” jünger, kes on Jeesusele
eriti lähedane, tunneb ära Tema kohalolu. See lause viitaks justkui kõigile kellel
on elava Jeesusega lähedane suhe.Kes meist ei tahaks hüüda: “See on Issand!”
Nagu jüngrid, peame ka meie Teda tundma õppima mitte ainult kõrgete
vaimsete kogemuste üksikutel hetkedel, vaid ka oma igapäevaelu kõige
tavalisemates olukordades. Mida selline valik meilt ootab? Meie tahame elada
koos Jumalaga, otsida sisu külluse asemel, leida tähendust petliku meelerahu
asemel, igatseda arengut mugavuse asemel, kasvatada kaastunnet ja andestust
kättemaksu asemel ja elada alandlikkuses omaenese tähtsuse tõestamise asemel.
Nõnda elades tunnistame et oleme leidnud Issanda oma elus ja see on ka
suurim võimalik misjonitöö tänapäevases maailmas, taevase Isa kirkuseks.
Armas taevane Isa, me palume Sind, anna meile, et me võiksime alati tunda
Sinu armu elustavat mõju ja kiita Sind alati.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga