ESIMENE NELIPÜHA

Esimene nelipüha

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui nelipühipäev kätte jõudis, olid kõik ühes paigas koos. Äkki oli taevast
kosta kohinat, nii nagu oleks tormituul puhunud, ja see kohin täitis kogu koja
kus nad viibisid. Ning neile ilmus tulekeeli, mis jagunesid ja jäid igaühe peale
nende seast. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ja hakkasid rääkima võõraid keeli,
nii nagu Vaim andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli sel ajal palju
jumalakartlikke juute kõigi rahvaste hulgast päikese all, ja kui tõusis kohin,
jooksis kokku rahvasumm, ning nad kõik olid kohkunud, sest igaüks kuulis neid
kõnelevat oma keelemurret. Nad panid seda imeks ja ütlesid üksteisele: Kas need
mehed, kes räägivad, polegi Galileast? Kuidas siis igaüks meie seast kuuleb oma
emakeelt? Meie, partlased, meedlased ja eelamlased, kes me elame Mesopotaamias,
Judeas ja Kapadookias, kes me oleme pärit Pontusest ja Aasiast, Früügiast ja
Pamfüüliast, Egiptusest ja Küreene poolse Liibüa aladelt, samuti siin asuvad
roomlased ja juudid ühes proselüütidega – juudiusku pöördunutega; – kreetalased
ja araablased – kuidas me kuuleme neid kõnelevat meie oma keelemurdeis Jumala
suurtest tegudest? See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!
Kiida, minu hing, Issandat,
Issand, minu Issand, Sina oled väga suur.
Kui arvukad on sinu teod, Issand,
Kogu maa on täis sinu loodut.
Kui sa võtad neilt hingamise,
heidavad nad hinge ja muutuvad jälle põrmuks;
Sina saadad oma vaimu ja nad luuakse,
Sina teed uueks maailma palge.
Issanda kirkus püsigu igavesti,
Issand olgu rõõmus oma tegude üle.
Olgu mu laul Issandale meele järgi,
sest oma rõõmu tahan ma leida Issandas.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Saada oma Vaim, ja loo uueks maailma pale!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Keegi ei või öelda: “Jeesus on Issand”, kui ta ei räägi Pühas Vaimus. Palju on
ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad, on üks. Ja palju
on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib Jumala vägi
ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim ilmutab end
kõigile ühiseks hüveks, sest kui ihu on üks ja sel on palju liikmeid – ning
kuigi liikmeid on palju, ometi ihu on üks – siis niisamuti on Kristusega. Oleme
ju ühe Vaimu läbi ristitud ühte Ihusse – nii juudid kui kreeklased, nii orjad
kui vabad – meie kõik oleme sama Vaimuga joodetud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed
ja süüta meis oma armastuse tuli!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesuse ülestõusmispäeva õhtul, kui jüngrid olid koos riivis uste taga hirmust
juutide eest, tuli Jeesus ja seisis nende keskel ja ütles neile: Rahu olgu
teiega. Ja kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid
olid rõõmsad Issandat nähes. Aga Jeesus ütles neile taas: Rahu olgu teiega! Nii
nagu minu Isa on läkitanud mind, nii läkitan mina teid. Ja kui ta seda oli
öelnud, puhus ta nende peale ja ütles: Võtke vastu Püha Vaim; kellele te patud
andeks annate, neile on need andeks antud, kellele te patud kinnitate, neile on
need kinnitatud. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Nelipühade aegne juutliku päritoluga lõikustänupüha Savuot, kreeka nimega Pentecoste,
s.o. viiekümnes päev pärast Paasapühi, on ehk vanim teadaolev alge tänasele pühale.
Kristlikus tähenduses sümboliseerib see Kristuse maapealse tegevuse lõppu ja seega
ka ülestõusmispühade-perioodi lõppu. Kirikule kingitakse Püha Vaim. Võime ka ütelda,
et täna on Kiriku sünnipäev.
Kirikus on alati Nelipühad. Püha Vaimu rõõmustav puudutus. Me näeme Püha Vaimu
tööd oma kaaslaste muredes, heades tegudes, sisemises jõus mis saab nähtavaks
rasketel aegadel ja julguses armastada. Tema kutsub meid usule ja kutsub meid igal
päeval võtma oma risti ja järgima Jeesust. Püha Vaim aitab meil olla tõeliselt suured,
saades üksteise teenijateks. Samamoodi süvendab Püha Vaim meie teadlikkust Jeesusest;
Tema kogub meid Jeesuse risti ümber; Tema muudab meie elu, aidates meil olla
kannatlikumad ja andestavamad; Tema võimaldab meil otsida uusi algusi; Tema innustab
meid laskma Jumala armastuse jõul öelda lõplik sõna konfliktide ja raskuste üle, millesse
satume. Ta on meile kättesaadav igal päeval ja igal hetkel, kui seisame silmitsi valikutega,
kas jääda enesekeskseks või saada Jumalast kantud inimesteks – Vaim kutsub meid
elama Kristuses. Vaimu töö on sageli vaikne ja nähtamatu kandes siiski nähtavat usu
vilja meie eludes. Kiitkem ja tänagem selle eest Jumalat.
Tule, Püha Vaim, täida oma ustavate südamed ja süüta meis oma
armastuse tuli. Saada oma Vaim ja loo uueks maailma pale.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga