Kuningriigiaja XXV pühapäev

Kuningriigiaja XXV pühapäev

Lugemine prohvet Aamose raamatust:
Kuulake, teie, kes te viletsat taga kiusate ja rõhute vaese vastu
maad. Te ütlete: millal möödub noorkuupüha, et me saaksime vilja
müüa, ja hingamispäev, et me võiksime avada viljaaidad. Siis me
teeme mõõdu väiksemaks ja hinna suuremaks – petame väärate
vaekaussidega. Me tahame osta raha eest viletsa ja sandaalipaari
eest vaese, isegi aganad peavad rahaks tehtud saama. Sellepärast
on Issand andnud vande Jaakobi uhkuse juures: “Tõesti, ma ei
unusta ühtki nende tegu!” See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda Nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!
Kiitke, Issanda sulased,
kiitke Issanda nime.
Issanda nimi olgu kiidetud
nüüdsest peale ja igavesti.
Issand on ülendatud kõigi rahvaste üle,
tema kirkus on üle taevaste.
Kas on kedagi, kes on Issanda, meie Jumala sarnane,
kes ta istub kõrgel troonil ja näeb alla maasügavusse.
Kes tõstab põrmust kehva
ja ülendab vaese tuhaasemelt,
et panna ta istuma ülikute kõrvale,
oma rahva ülemate sekka.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda Nimi olgu tänatud nüüd ja igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteosele:
Ennekõike manitsen ma sind, et sa paluksid ja palvetaksid, peaksid
eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest: kuningate ja kõigi
eest, kelle käes on võim, et me võiksime elada rahulikult ja
segamatult, samas kõigiti jumalakartlikult ja väärikalt. Nõnda on
Issanda, meie Lunastaja silmis hea ja temale meelt mööda, ja tema
tahab, et kõik inimesed tõde tundma saaksid. Sest Jumal on
üksainus ja üksainus on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel –
inimene, Jeesus Kristus, kes on iseenda andnud lunahinnaks kõikide
eest, ja tunnistanud õigel ajal. Sellepärast olen mina määratud kuulutajaks
ja apostliks – ma räägin tõtt ega valeta – paganate õpetajaks usus ja tões.
Ning ma tahan, et mehed kõigis paigus tõstaksid palves oma käed puhta
meelega, ilma viha ja tülita. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Issand, ava meie süda,
et me võtaksime vastu Sinu sõna!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus ütles: Oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle
peale oli talle kaevatud, nagu pillaks see tema vara. Ja mees kutsus
mõisavalitseja ja ütles talle: “Mis see on, mis ma sinu kohta
kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam
valitseda!” Aga mõisavalitseja mõtles endamisi: “Mis ma pean
tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevata
ma ei jaksa, kerjata häbenen. Küll ma tean, mida ma teen, et
inimesed võtaksid mind vastu oma kodadesse, kui mind tagandatakse
valitsemast!”
Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteise järel oma isanda
võlglased. Esimesele ta ütles: “Kui palju sa võlgned mu isandale?”
See ütles: “Sada vaati õli.” Tema aga ütles talle: “Võta oma
võlatäht, istu ja kirjuta kähku viiskümmend!” Seejärel ta küsis
teiselt: “Aga kui palju sina võlgned?” See ütles: “Sada tündrit
nisu.” Sellele ütles valitseja: “Võta oma võlatäht ja kirjuta
kaheksakümmend!” Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta
oli käitunud arukalt, sest selle maailmaajastu lapsed on
omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed.
Minagi ütlen teile: tehke endile sõpru ülekohtuse mammonaga, et
kui see saab otsa, võetaks teid igavestesse telkidesse. Kes on
ustav vähimas, see on ustav ka paljus, ja kes on ülekohtune
vähimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses
mammonas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada
tõelist?Ja kui te võõra varaga ei ole olnud ustavad, kes annaks
teile kätte teie oma? Ükski sulane ei või teenida kahte isandat,
ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab
üht ja põlgab teist. Te ei saa orjata Jumalat ja mammonat!
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kui palju inimesed pingutavad meie ümber, et saada osa maisest
heaolust. Kui palju tuuakse ohvreid maiste hüvede nimel. Aega,
raha, tervist, suhteid jpm. Need kes teenivad ajalist rikkust teevad
seda suure pühenumuse ja tahtega. Jeesus toob meile ülekohtuse
mõisavalitseja justkui eeskujuks vaimse rikkuse poole püüdlemisel.
Täna küsime endalt, kas oleme valmis tooma nõndasama rohkeid
ohvreid ja pingutusi Jumalariigi teenimisse läbi Kiriku? Sageli
võib meile tunduda, et Jumal armastab meid meie poolse püüdluseta.
Püha Ambroosius on kirjutanud:seetõttu ütleb Jeesus: “Tehke endile
sõpru ülekohtuse mammonaga”, et meie heldekäelisuse läbi vaeste
vastu, saaksime kätte inglite ja pühakute armu. Meil ei pruugi olla
suuri nähtavaid rikkusi mida Jumala ja koguduse töösse kaasata,
aga meil kõigil on võimalus tuua rohkeid vaimseid ande läbi palve,
salajaste heategude ja teenimise sooviga. Meil ei ole kahte isandat,
on ainult üks Issand Jeesus Kristus. Toogem üksteist ja iseend
rõõmsalt Jumala ette, Teda kiites ja tänades lakkamata. Vabastagem
endid maisest orjusest ja olgem Jumala omand, Tema rikkuste
hoidja ja kasvataja. Aidaku selles meid taevavägede Jumal Ise.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga