Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Kuningriigiaja XXIV pühapäev

Lugemine teisest Moosese raamatust:
Issand rääkis Moosesega ja ütles: “Mine nüüd siit mäe otsast alla,
sest rahvas, kelle sa tõid välja Egiptusemaalt, on hukka läinud.
Väga kiiresti on nad ära pöördunud teelt, mida mina olen neil
käskinud käia. Nad on teinud endale valatud vasika, kummardanud
seda ja sellele ohverdanud. Nad on ütelnud: “Iisrael, see on sinu
Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt!” Ja Issand ütles
Moosesele: “Ma olen läbi näinud selle rahva, et see on kangekaelne
rahvas. Lase nüüd mu vihal põlema süttida ja nad ära hävitada. Aga
sind teen ma suureks rahvaks.”
Kuid Mooses palus väga Issandat, oma Jumalat, ja ütles: “Issand,
miks süttib sinu viha põlema oma rahva vastu, kelle sa tõid välja
Egiptusemaalt – suure võimuse ja vägeva käega. Mõtle oma sulaste
Aabrahami, Iisaki ja Iisraeli peale, kellele sa oled vandega
kinnitanud ja öelnud: “Ma teen teie järeltulijad nii rohkeks nagu
tähti taevas, ja kogu selle maa, millest ma olen rääkinud, annan
ma teie järeltulijaile igaveseks päranduseks.”” Ja Issand loobus
kurjast, mida ta oli kavatsenud teha oma rahvale.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Loo mulle, Jumal, puhas süda!
Jumal, ole mulle armuline oma helduse pärast,
kustuta mu ülekohus oma halastuse pärast.
Pese mind hästi mu süüteost
ja tee mind puhtaks mu patust.
Loo mulle, Jumal, puhas süda
ning anna mulle uus, kindel vaim.
Ära heida minda ära oma palge eest
ja ära võta minult ära oma püha Vaimu.
Issand, ava mu huuled,
et mu suu kuulutaks sulle kiitust.
Ohvriks Jumalale on murtud vaim,
murtud ja purukslöödud südant sina, Jumal, ei põlga.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Loo mulle, Jumal, puhas süda!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteosele:
Ma olen tänulik Kristusele Jeesusele, meie Issandale, kes on
andnud mulle jõudu. Tema on mind usaldanud ja mind oma teenistusse
võtnud – mind, kes ma olin jumalateotaja, tagakiusaja ning
vägivallatseja. Siiski olen ma tema silmis armu leidnud, sest oma
uskmatuses ma ei mõistnud, mida ma tegin. Aga meie Issanda arm on
olnud minu vastu ülisuur, ning Kristuses Jeesuses on ta mul
lasknud osa saada usust ja armastusest. See sõna on õige ja
uskumistväärt: Kristus Jeesus on tulnud maailma selleks, et päästa
patuseid, kelle seast esimene olen mina. Aga minu peale on
halastatud sellepärast, et Kristus Jeesus saaks oma kannatlikku
meelt üles näidata – ennekõike just minu eeskuju varal – neile,
kes edaspidi temasse uskuma jäävad ning pärivad igavese elu.
Igaviku kuningale, surematule, nähtamatule ning ainsale Jumalale
olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Nii ütleb Issand: minu lambad kuulevad minu häält,
mina tunnen neid ja nemad käivad minu järel!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal tulid kõik tölnerid ja patused Jeesuse juurde, et teda
kuulata. Aga variserid ja kirjatundjad nurisesid ning ütlesid: “Ta
võtab patuseid vastu ja sööb ühes nendega.” Siis rääkis Jeesus
neile tähendamissõna ja ütles: “Kes teie seast, kellel on sada
lammast ja üks neist kaduma läheks, ei jätaks üheksakümmend
üheksat kõrbesse ega otsiks kadunut kuni ta tema leiab? Ja kui ta
tema on leidnud, ei võtaks teda rõõmuga oma õlgadele ja koju
jõudes ei kutsuks kokku oma sõpru ja üleaedseid ning ütleks neile:
“Olge rõõmsad ühes minuga, sest ma olen oma kadunud lamba üles
leidnud.” Ma ütlen teile: nõnda on ka taevas ühest meelt
parandanud patusest rohkem rõõmu kui üheksakümne üheksast õigest,
kes meeleparandust ei vaja.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Patused tulevad Jeesust kuulama, veelgi enam, Jeesus võtab neid
vastu ja sööb koos nendega. Lauaosadus on märk täielikust osadusest.
Ev kirjutaja Luukas tahab meile jagada Jeesuses ilmutatud Jumala
kuju: Jumal on Isa, täidetud armastuse ja hoolivusega, meist igaühe vastu.
Samas tuleb meil seista silmitsi asjaoluga, mis nii mõnegi uskliku meelest
on pea vastuvõetamatu. Jumal on rõõmustamas enam ühest pöördunud
uskmatust kui üheksakümne üheksast inimesest, kes peavad end
praktiseerivateks ja ustavateks kristlasteks ning põlgavad maiste hüvede
himustajaid.. Kui meil kukub maha eurone münt, kas jätame sellepeale
oma rahakoti unarusse ja püüame kadunut leida? Võiksime ju ütelda,
et ainult Jumal saab korda saata midagi nii teistsugust inimeste mõtte
ja arusaamisvõimest. See toob meie ette veelgi raskema küsimuse.
Kas peame end täiuslikuks Jumala lapseks ja võtame endale õiguse
süüdistada kedagi patususes? Kui me sellele vastame jaatavalt vajame
ise pöördumist ja Isa armu kõige enam. Evangelist Luukas tuletab meile
meelde, et Jumala Kuningriigi suurim tunnus on ühine söömaaeg, kus on
ruumi kõikidele ja kus kõik jagatakse kõikidega. Kedagi ei tohi Jumala
armust ilma jätta. Igaüks kes tunnetab elavat Jumalat oma südames
tunneb suurt rõõmu ja vabadust oma elus. Kaheldamatult soovib ta ka
seda kõikidega jagada.
Armas taevane Isa, palun kingi meile rõõmu Sinu Sõna kuulmisest ja
luba meil see Sõna ka tõeks elada Sinule meelepärasel viisil.
Aamen.

Meenutus kevadest.
Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga