Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Kuningriigiaja XXVI pühapäev

Lugemine prohvet Aamose raamatust:
Häda muretule Siionis ja enesekindlale Samaaria mäel, kes te
magate elevandiluust voodites ja laisklete pehmel asemel, sööte
tallesid karjast ja vasikaid nuumlaudast, kes te helistate harfi
ja üritate laule luua nagu Taavet. Te joote veini suurtest
karikatest ja lasete end salvida parima õliga, aga Joosepi
allakäik ei tee teile haiget. Seepärast ootab teid vangipõlv ja
teid viiakse sinna kõigepealt, ning teie pidutsemine ja
laisklemine saavad otsa. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kiida, minu hing, Issandat!
Issand on see, kes mõistab õiglast kohut neile,
kellele tehakse liiga,
kes annab näljasele leiba ja päästab lahti kinniseotud.
Kes avab pimedate silmad
ja tõstab sirgeks need, kes on küüru vajunud.
Issand on see, kes kaitseb pagulasi, aitab vaeseid,
leidlapsi ja lesknaisi.
Issand armastab õigeid, kuid õela ta juhib eksiteele.
Issand on kuningas igavesti,
Sinu Jumal, Siion, valitseb põlvest põlve.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kiida, minu hing, Issandat!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast Timoteosele:
Sina, Timoteos, Jumala inimene, taotle õiglust ja jumalakartust,
usku ja armastust, kannatlikkust ja tasadust. Võitle tublit
usuvõitlemist, haara kinni igavesest elust, mille jaoks sa oled
kutsutud, siis kui sa andsid hea tunnistuse paljude tunnistajate
eest. Ma panen sulle südamele Jumala ees, kes kõik elavaks teeb,
ja Jeesuse Kristuse ees, kes Pontsius Pilaatusega rääkides andis
hea tunnistuse: hoia oma kutsumust puhta ja laitmatuna kuni meie
Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni. See sünnib õigel ajal ja saab
nähtavaks õndsa ja ainsa valitseja, kuningate Kuninga ja isandate
Issanda kaudu. Tema käes ainuüksi on surematus, kes Ta elab
ligipääsmatus valguses, keda ükski inimene pole näinud ega suudagi
näha. Temale olgu au ja igavene võimus.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja.
Jeesus Kristus oli rikas ja sai vaeseks armastuse pärast,
ja Tema vaesus on meid rikkaks teinud!
Halleluuja.

Evangeelium püha Luuka järgi:
Jeesus ütles variseridele: “Oli kord üks rikas mees, kes rõivastus
purpurisse ja peenlinasesse ning pidutses päevast päeva
priiskavalt. Aga üks vaene mees, nimega Laatsarus, kelle ihu oli
täis paiseid, istus maas tema värava ees. Hea meelega oleks
Laatsarus kustutanud oma nälga sellega, mis rikka laualt kukkus.
Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid.
Siis sündis nii, et vaene suri ja inglid kandsid ta Aabrahami
sülle. Aga rikas suri samuti ja maeti maha. Ning kui ta põrgus
piina kannatas, vaatas ta üles ja nägi kaugelt Aabrahami ja
Laatsarust tema süles. Siis ta hüüdis ja ütles: “Isa Aabraham,
halasta minu peale ja saada Laatsarus minu juurde, et ta kastaks
oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt
piina selles leegis.” Aabraham aga ütles: “Laps, tuleta meelde, et
sa oled oma hea põlve juba elus kätte saanud, aga Laatsarus
seevastu halva. Nüüd on temal hea põli, aga sina tunned valu.
Pealegi on meie ja teie vahel suur kuristik, nii et need, kes
tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie
juurde.” Aga tema ütles: “Ma palun sind, isa, saada Laatsarus minu
isakotta, sest mul on viis venda, et tema hoiataks neid ja nemad
ei peaks sattuma siia piinapaika.” Kuid Aabraham kostis vastuseks:
“Neil on Mooses ja prohvetid, nemad kuulaku neid!” Aga tema ütles:
“Sugugi mitte, isa Aabraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde
läheks, küll nad siis parandaksid meelt.” Seepeale Aabraham ütles:
“Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, siis ei veena neid ka
see, kui keegi surnuist üles tõuseks.”
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jumal on suur! Tema armastus, aga ka kogu oleva kuninglik valitsemine,
näitab Tema suurt tarkust. See arukus saab ilmsiks ligimesearmastuses
ja valmisolekus heldelt ja hea tahtega väetimate teenimises. Tänase EV
lõigu õpetus meile ei seisne vaesuse ülistamises, vaid enda isekuse
ja omaenese jõule lootmise võitmises. Meie isiklikud katsumused kasvatavad
meid tõeliselt inimeseks olemise poole. Kuid ka siin on oht. Kaastunde
ja armastuse kasvamise asemel võivad meis idanema hakata käegalöömise
ja kibestumise valusad viljad.Meid on kutsutud hoolega jälgima enda vaimset
arengut. Laatsaruses saab meile nähtavaks alandlikkus ja rikas mees toob
näite kõrkusest. Rikas mees kulutas palju oma varast ja energiast kannatustest
pääsemiseks, see aga sunnib igaüht tegelema iseenda, kui kõige olulisema
tegelasega. Aabraham oli ka rikas (1Ms 13:2),kuid Jumala tahtele allumisega
anti temale rõõm lohutada Laatsarust. Kristlased on kutsutud Jumala
lastena vaatama kaugemale iseendast, vaatama Jumala armastava kirkuse
poole. Armastus Jumala vastu kasvatab meis soovi teenida Teda ja oma
ligimest nagu iseennast, see tõstab hingepuhtuse tähtsamaks heaolust.
Armas taevane Isa, õpeta meid palun armastama kogu loodut, eriti aga
neid keda meil on raske armastada ja keda me ei mõista. Hoia meidki
oma armus, Issand.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga