Issanda ristimispüha

Issanda ristimispüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nii ütleb Issand: Vaata, see on minu sulane, keda ma hoian, minu äravalitu,
kellest minul on hea meel. Ma olen saatnud oma Vaimu tema üle. Tema toob
rahvaile õigekssaamise. Tema ei hüüa ega karju, tema häält ei ole kuulda
tänavail. Mahapainutatud pilliroogu ei murra ta katki, ja hõõguvat tahti ta ei
kustuta. Tema toob tõesti õigekssaamise. Tema ei nõrke ega murdu, kuni ta on maa
peal õiguse maksma pannud, ja tema seadust ootavad saared. Mina olen Issand, ja
mina olen sind õigluseks kutsunud, haaranud kinni su käest ja sind kinnitanud.
Ma olen seadnud sind rahvale seaduseks ja paganaile valguseks, avama pimedate
silmi, laskma vange vabaks vangikojast ja tooma pimeduses istujaid valguse
kätte. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand annab rahu oma rahvale!
Andke Issandale au, teie taevalised,
andke talle au ja ülistage teda.
Andke au Issanda nimele,
kummardage Issandat pühas ehtes.
Issanda hääl on üle vete,
Issand üle suurte vete.
Issanda hääl müristab võimukalt,
Issanda hääl on täis ülevust.
Kirkuse Jumal laseb müristada,
tema pühamus ülistavad kõik tema auhiilgust.
Issanda aujärg on vetevoogude üle,
Issand istub kuningana aujärel igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand annab rahu oma rahvale!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal avas Peetrus oma suu ja ütles: “Ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee
vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on temale meelepärane see, kes teda
kardab ja on õiglane. Selle sõna on ta saatnud Iisraeli rahvale, ja kuulutanud
rahu-evangeeliumi Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõige Issand.
Te teate ju, mis on sündinud kogu Juudamaal alates Galileast, pärast ristimist,
mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal salvis Jeesuse Naatsaretist Püha Vaimu
väega, ning kes selle järel käis mööda maad ja tegi terveks kõik, kelle üle
saatan oli võimust saanud, sest Jumal oli temaga.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Taevas avanes ja üks hääl ütles:
See on minu armas poeg, teda kuulake!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal oli rahval suur ootus ja kõik arutasid oma südames Ristija Johannesest,
kas tema on Messias või ei ole. Siis vastas Johannes kõigile: “Mina ristin teid
veega, kuid tulemas on keegi, kes on vägevam kui mina ja kellel pole mina väärt
sandaalirihmagi lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega. Tal on
visklabidas käes ja ta puhastab oma rehealuse – kogub nisu aita, kuid aganad
põletab ta kustumatu tulega.”
Ja sündis, et kui kogu rahvas ristiti, tuli ka Jeesus ristimisele, ning kui ta
palvetas, avanes taevas ja Püha Vaim laskus nähtaval kujul tuvina tema üle ja
taevast kostis hääl: “Sina oled minu armas poeg, sinust on mul hea meel!”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristus ei tulnud mitte ainult ilmutama meile Jumala jumalikkust, vaid ta tuli
ilmutama ka meie inimlikku olemust. Ta on nii Jumal kui inimene. Jeesus tahtis
saada ainult üheks oma rahvaga, Jumala rahvaga! Kui Johannes ristis Kristuse,
oli see selleks, et saada inimestega üksolemisse. Ta soovib päästa inimesi iga
hinna eest, võttes enda peale kõik oma rahva patud. See on tänase päeva müsteerium:
Kristuse ja tema rahva ühendus, Kristuse ja Kiriku liit, Jumala rahvas maa
peal! Ristimine on tõepoolest Kristusega Jumala armastusse liitumise sakrament!
Niipea, kui Johannes ristis Kristuse, avanes taevas ja Püha Vaim ilmus Jeesuse
peale! Siis ilmutas Isa oma kohalolekut, öeldes avalikult: «Sina oled mu armas
Poeg; sinust on mul hea meel!» See on suur müsteerium! See on meie ristimise
müsteerium! Isa armastab meid oma armsas Pojas Püha Vaimu läbi! Nüüd, täna,
peame sellele armastusele vastama iga päev, oma elu lõpuni! Jumala armastus on
kõikvõimas: laskem end temal köita! Ärge pange vastu armastuse jõule, mis on meis
ristimise sakramendi kaudu! Tulgem Jeesuse poole! Vastakem tema armastusele,
võttes Teda väärikalt vastu armulauas! Palugem et kõikide pühakute ja inglite
eestpalve aitaks meid sellel, mõnikord raskel, teel elada koos Jumalaga!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga