Kolmekuningapäev – Issanda ilmumise suurpüha

Kolmekuningapäev – Issanda ilmumise suurpüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Tõuse, löö hiilgama, Jeruusalem, sest sinu valgus tuleb – Issanda
auhiilgus tõuseb sinu üle! Vaata, pimedus katab maad, pilkane pimedus
katab rahvaid, aga sinu üle tõuseb särama Issand, sinu kohal nähakse
Tema auhiilgust. Rahvad rändavad sinu valguse poole, kuningad selle
sära poole, mis sinu kohale tõuseb. Tõsta oma silmad ja vaata
ümberringi: kõik nad on juba koos ja tulemas sinu juurde; su pojad
tulevad kaugelt ja su tütreid kantakse kätel. Siis sa näed ja särad
rõõmust, sinu süda põksub ja paisub, kui merede aarded pööravad sinu
poole ja rahvaste varandus tuleb sinu juurde. Murruna katavad sind
kaamelid, Midjani ja Eefa noored kaamelid; Seebamaa rahvad tulevad
kõik, toovad kulda ja viirukit ning kuulutavad Issanda aulisi tegusid.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kõik rahvad, kummardage Teda!
Jumal, anna oma kohtupidamine Kuningale
ja oma õigus Kuninga Pojale!
Ajagu tema Su rahva asja nagu õigus
ja Sinu viletsate asja nagu kohus!
Tema päevil õitseb õige ja valitseb suur rahu,
kuni kuud ei ole enam.
Tema valitseb merest mereni
ja Frati jõest ilmamaa otsani.
Tarsise ja saarte kuningad toovad kingitusi,
Saaba ja Seeba kuningad tulevad andidega.
Teda kummardavad kõik kuningad,
Teda teenivad kõik rahvad!
Tema kisub hädast välja vaese, kes kisendab,
ja viletsa ja selle, kel pole abimeest.
Tema annab armu nõrgale ja vaesele,
Tema päästab vaese hinge.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kõik rahvad, kummardage Teda!

Teine lugemine apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Vennad! Te olete kuulnud, missuguse ameti on Jumala arm minule
teie heaks andnud: mulle anti ilmutuse kaudu teada Jumala müsteerium.
Teiste sugupõlvede aegu ei antud seda inimlastele teada nii, nagu see
nüüd on ilmutatud Tema pühadele apostlitele ja prohvetitele Vaimu
läbi: nimelt see, et evangeeliumi läbi on isegi paganarahvad meie
kaaspärijad ja sama ihu liikmed ning saavad osa samast Jeesuse Kristuse
tõotusest.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Me nägime Tema tähte
ja tulime kummardama Issandat!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Kui Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlema
linnas, vaata, siis tulid hommikumaalt tähetargad Jeruusalemma ja
küsisid: „Kus on juutide vastsündinud kuningas? Meie nägime tema tähte
tõusmas ja tulime teda kummardama.” Kui ta seda kuulis, kohkus
kuningas Heroodes ja kogu Jeruusalem koos temaga, ning ta kutsus kokku
kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus
Messia pidi sündima. Need ütlesid: „Petlemas Juudamaal, sest nõnda on
kirjutatud prohveti käe läbi: Ja sina, Petlem Juudamaal, ei ole hoopiski
kõige vähem Juuda valitsejate hulgas, sest sinust tuleb Valitseja, kes
hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane.” Seepeale laskis Heroodes
tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nende käest järgi täpset
aega, millal täht oli paistma hakanud, saatis nad Petlemma ja ütles:
„Minge ja uurige välja, kus see lapsuke on, ja kui te ta kätte leiate,
andke mulle teada, et ka mina saaksin minna teda kummardama.” Kui
tähetargad olid kuninga ära kuulanud, läksid nad teele. Ja vaata, täht,
mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle
paiga kohale, kus oli lapsuke. Kui nad tähte nägid, said nad üliväga
rõõmsaks. Nad astusid majja, nägid lapsukest koos Maarja, tema emaga,
heitsid Tema ette maha ja kummardasid Teda, otsisid välja oma kallid
varad ning tõid Temale ande: kulda, viirukit ja mürri. Aga kui neid
unenäos hoiatati Heroodese juurde minemast, läksid nad teist teed tagasi
oma maale.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga