Jõuluaja 2. pühapäev

Jõuluaja 2. pühapäev

Lugemine Siiraki raamatust:
Tarkus kiidab ennast ise, tema kiitleb oma rahva keskel; Kõigekõrgema
koguduses avab ta oma suu, kiitleb Tema vägevuse palge ees: „Kõikide
asjade Looja andis mulle käsu, see, kes on mu loonud, andis mulle eluaseme;
Tema ütles mulle: ‘Jaakobi keskel olgu su eluase, Iisraeli hulgas olgu
sinu pärisosa!’ Enne aegade algust on Ta minu loonud, ja mina ei lõpe
iialgi ära, pühas telgis teenisin mina Tema palge ees ja nõnda kinnitas
Tema mu Siionisse. Selles linnas, mida Tema armastab, andis Ta mulle
eluaseme, ja nõnda ma valitsen Jeruusalemas; au sisse tõstetud rahva
hulgas on minu juured, minu pärisosa on Issanda omal maal.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sõna sai lihaks ja elab meie keskel!
Kiida, Jeruusalem, oma Issandat,
kiida, Siion, oma Jumalat,
sest Tema teeb tugevaks su väravate poomid,
Tema õnnistab su linna lapsi!
Tema annab kosutust su rajale,
toidab sind kõige kallima nisuga;
Tema saadab oma sõna maa peale,
nobedasti jookseb Tema käsusõna!
Tema seletab oma sõna Jaakobile,
oma käsku ja seadust Iisraelile;
nõnda ei ole Tema teinud ühelegi rahvale,
ei tunne nemad Tema seadmisi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sõna sai lihaks ja elab meie keskel!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast efeslastele:
Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa! Tema on meid õnnistanud
kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses, kes on taevas, sest Kristuses on Tema
meid ära valinud enne maailma loomist, et me oleksime Jumala ees pühad ja
laitmatud armastuses. – Armastuses – oma tahtmise ja otsusega – on Jumal meid
ette määranud oma lasteks saama Jeesuse Kristuse kaudu, Jumala armu kiituseks,
mida Tema on meile heldesti kinkinud oma Armsas Pojas! Sellepärast ei ole ma
lakanud tänamast Jumalat teie eest iga kord, kui ma teid oma palvetes meelde
tuletan – sellest ajast peale, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse
ja teie armastusest kõigi vastu, kes on pühad. Andku meie Issanda Jeesuse Kristuse
Jumal, auhiilguse Isa, teile vaimulikku tarkust, mis teile Teda ilmutab ja aitab
Teda tõesti tundma õppida! Avagu Tema teie südamed oma valgusele, et te
mõistaksite, missuguse lootuse annab teile Tema kutse, missuguse aurikkuse
annab Tema oma pühadele pärisosaks!
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Au Sulle, Kristus, ilmutatud maailmale,
kuulutatud rahvastele, ustud igal pool, au Sulle!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Tema oli alguses
Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi
sellest, mis on tekkinud. Tema sees oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja
valgus paistab pimeduses, aga pimedus ei saa teda kinni hoida. Oli Jumala
läkitatud mees, nimega Johannes. Tema tuli tunnistajaks, tunnistust andma
valgusest, et kõik tema kaudu usuksid. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta tuli
tunnistust andma valgusest. Sõna oli tõeline valgus, mis valgustab iga inimest.
Tema tuli maailma ja oli maailmas; ja maailm oli sündinud Tema läbi, aga maailm
ei tundnud Teda ära. Tema tuli omade juurde, aga omad ei võtnud Teda vastu. Aga
kõigile, kes Tema vastu võtsid, andis Ta võimu saada Jumala lasteks, neile, kes
usuvad Tema nimesse, neile, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtmisest ega
mehe tahtmisest, vaid Jumalast. Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me
nägime Tema auhiilgust, Tema auhiilgust, mille Ta saab oma Isa käest kui
ainusündinud Poeg, täis armu ja ustavust. Johannes tunnistab Temast ja kuulutab:
„Tema on see, kellest mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on sündinud enne
mind, sest Tema oli juba enne mind.” Jah, Tema täiusest oleme meie kõik saanud –
ja armu armu peale. Sest Seadus on antud Moosese kaudu, arm ja ustavus on meile
tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi Jumalat näinud; ainusündinud
Poeg, kes on Isa süles, Tema on meile Isa tunda andnud.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristuses on Tema meid ära valinud enne maailma loomist, et me oleksime
Jumala ees pühad ja laitmatud armastuses. Kas me suudame endale ette
kujutada Jumala armu suurust kui Ta mõtles igaleühele meist juba enne
maailma loomist. Temal on Sinu jaoks olemas plaan, kuidas sind luua,
kuidas sind kutsuda ühinema kõikide pühadega, kuidas sina lunastatuna
paradiisis kiitust laulad. Täna oleme me sama evangeeliumi sõna ees millest
on ühtepidi raske aru saada, sest igal sõnal on nii suur tähendus, kuid
sõnum on muutumatu. Meid on kutsutud Jumala lastena osalema Tema plaanis.
Püha Kirik on juba sajandeid meid hoidnud kursis plaaniga meie jaoks.
Eelmise pühapäeva evangeeliumis ütles Jeesus “Kas te ei teadnud, et ma
pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?” Mõtelgem sellest, et
Jeesuse jaoks oli piisav olla neis paigus, mis olid Tema Isa päralt.
Siis ju peaks ka meile olema piisavalt sobiv olla pühades paikades
koos taevase Isaga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga