PÜHIMA NEITSI MAARJA, JUMALAEMA, SUURPÜHA

Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha

Lugemine neljandast Moosese raamatust:
Neil päevil rääkis Issand Moosesega ja ütles: “Kõnele Aaronile ja
tema poegadele ja ütle: “Nii peate teie õnnistama Iisraeli lapsi ja
ütlema neile: Issand õnnistagu ja hoidku sind, Issand lasku oma pale
paista sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu
üle ja andku sulle rahu”. Nõnda pandagu minu nimi Iisraeli laste üle,
ja mina õnnistan neid”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid,
lasku oma pale paista meie üle,
et maa peal tuntaks sinu teed
ja kõigi rahvaste seas sinu lunastust.
Rõõmustagu kõik rahvad ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvastele õiglast kohut
ja juhatad rahvahõime maa peal.
Jumal õnnistagu meid ja kogu maailm kartku teda.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Mu Jumal, Sind ülistagu kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast galaatlastele:
Vennad, kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest käsuseaduse
kehtimise ajal, et vabaks osta need, kes olid seaduse all, ning tõsta meid
lapseseisusse. Ja kui nüüd teie olete lapsed, siis on Jumal läkitanud teie
südamesse oma Poja Vaimu, kes hüüab: “Abba, Isa”. Nõnda ei ole sina enam ori
vaid laps, ja kui laps, siis ka pärija Jumala kaudu.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumal, kes muiste rääkis prohvetite kaudu,
on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Sel ajal kiirustasid karjased Petlemma ja leidsid Maarja ja Joosepi ning
lapsukese, kes lamas sõimes. Siis jutustasid nad kõigest, mis neile selle
lapsukese kohta oli öeldud. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid seda imeks,
mis karjased rääkisid. Aga Maarja pidas kõiki neid sündmusi oma südames.
Karjased pöördusid tagasi, ülistasid ja kiitsid Jumalat kõige eest, mis
nad olid kuulnud ja näinud, nõnda nagu neile oli öeldud. Ja kui kaheksas
päev oli kätte jõudnud ja tuli aeg teda ümber lõigata, siis pandigi talle
nimeks Jeesus, nii nagu ingel oli öelnud enne, kui ta ema ihusse sai.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

 1. jaanuar on Püha Jumalasünnitaja Maarja suurpüha! See püha on üks vanimaid
  Maarja pühasid kirikus. Püha Neitsi Maarja on Kiriku ema Jumala armust, sest
  ta tõi ilmale Jumala Poja Jeesuse, kes on Kiriku kui Isanda Ihu pea. Ristil
  hinge heites Jeesus andis oma ema jüngritele, öeldes, “vaata, see on sinu ema”
  (Jh 19:27) (Kmp 196). Jumalasünnitaja nimetatud (kreeka keeles Θεοτόκος
  (Theotókos), ladina keeles Dei Genitrix. 431. aastal otsustasid Efesose
  Kirikukogu kirikuisad, et Maarja on Theotókos ehk Jumala ema, mis tähistab
  ka seda, et Maarja on meie usu juur ja allikas. (pärineb: https://katoliiklased.ee/)
Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga