2. pühapäev pärast ilmumispüha

  1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Ei ma vaiki Siionist ega leia rahu Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus lööb
loitma kui koit ja tema lunastus põlema kui tõrvik. Siis saavad rahvad näha sinu
õigust, kõik kuningad sinu au. Ja sulle pannakse uus nimi, selle nimetab Issanda
suu. Siis oled sa helkiv kroon Issanda käes ja kuninglik peaehe oma Jumala
pihus. Enam ei hüüta sind hüljatuks ega laastatuks sinu maad, vaid sind
kutsutakse “minu Armsaks” ja sinu maad Mehenaiseks, sest Issand armastab sind ja
sinu maa saab mehele. Nii nagu noor mees naib neitsi, nõnda võtab sinu Looja
sind vastu. Nii nagu peig tunneb rõõmu oma mõrsjast, nõnda on su Jumal sinu üle
rõõmus. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kuulutage rahvaste seas Issanda kirkusest!
Laulge Issandale uus laul!
Laulge Issandale, kogu maailm!
Kuulutage rahvaste seas tema kirkusest,
kõikidele rahvastele tema imetegudest.
Tõesti, Issand on suur ja kõrgeks kiidetav,
tema on kardetavam kõikidest jumalaist,
sest kõik rahvaste jumalad ei ole jumalad,
kuid Issand on teinud taeva ja maa.
Tunnistage Issandat, kõik rahvahõimud,
tunnistage Issanda au ja väge.
Tunnistage Issanda nime kirkust,
tooge ande tema õuedele.
Kummardage Issandat pühas ehtes,
tema palge ees värisegu kõik maailm.
Kuulutage rahvastele: Issand on kuningas,
tema mõistab rahvaile kohut õiguse järgi.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kuulutage rahvaste seas Issanda kirkusest!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, palju on ande, mis tulevad armust, kuid Vaim, kelle kaudu nad tulevad,
on üks. Ja palju on ameteid, kuid Issand on üks ja seesama. Mitmel viisil võib
Jumala vägi ilmsiks saada, kuid seda kõike teeb üks Jumal kõikide sees. Aga Vaim
ilmutab end kõigile ühiseks hüveks. Nii antakse igaühele Vaimu kaudu tarkuse
sõna, teisele aga teadmise sõna sellessamas Vaimus. Ühele annab see Vaim usujõu,
teisele ravimise anni, ühele annab Vaim väe imesid teha, teisele prohvetlikult
kuulutada. Ühele võime vaime ära tunda, teisele võõraste keeltega rääkida, aga
mõnele oskuse need arusaadavaks teha. Aga kõike seda teeb üks ja seesama Vaim,
kes jagab igaühele nii, nagu tahab tema.See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumala Sõna on lihaks saanud
ja elanud meie keskel!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Kolmandal päeval olid Galilea Kaanas pulmad ja Jeesuse ema oli seal. Aga ka
Jeesus ja tema jüngrid olid pulma kutsutud. Ja kui vein otsa sai, ütles tema ema
Jeesusele: “Neil ei ole enam veini!” Aga Jeesus vastas talle: “Mis on sinul
minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud!” Kuid tema kõnetas teenijaid
ja ütles: “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke”.
Aga seal oli kuus kivianumat juutide puhastuskombe järgi, millest igaüks mahutas
kaks kuni kolm mõõtu (s.o. umbes 100 liitrit). Jeesus ütles neile: “Täitke
anumad veega!” Ja nad täitsid need ääretasa. Siis ütles ta neile: “Ammutage nüüd
neist ja viige pulmavanemale”. Ja nemad viisid.
Aga kui pulmavanem oli maitsnud vett, mis oli veiniks saanud, ega teadnud kust
see on – teenijad aga, kes selle olid toonud, teadsid – kutsus ta seepeale
peigmehe ja ütles talle: “Igaüks paneb esmalt lauale parima veini, ja kui juba
küllalt on joodud, siis halvema. Sina oled hoidnud parima veini kuni siiamaani.”
See, mis sündis Galilea Kaanas, oli esimene tunnustäht, mille Jeesus tegi ja
avaldas oma kirkust nii, et tema jüngrid uskusid temasse. Pärast seda läks
Jeesus ühes oma jüngritega alla Kapernauma ja jäi sinna mõneks päevaks.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Jeesuse esimene avalik imetegu on lihtsa jutustuse asemel palju mõtteainet pakkuv
tegu. Tänase teksti lõpus kuulsime: Jeesus … avaldas oma kirkust nii, et tema jüngrid
uskusid temasse. Jüngrite usk sai kinnitust, see tähendab, et neil oli juba usk enne
seda imetegu. Veelgi suuremat tähelepanu väärib ehk asjaolu, et imetegu sai teoks
pulmapeol. Piibli raamatu alguses on “pulmapidu” Aadamal ja Eeval ( 1.Ms 2:23-34),
ja Ilmutuse raamat
kirjeldab meile Talle pulmasöömaaega (Ilm 19:9, Ilm 21:9, Ilm 22:17). Pulmad on kogu
pühakirjas Jumala ja Tema rahva vahelise lepingu sümbol. Prohvet Jesaja tuletab
rahvale meelde, et Jumal rõõmustab meie üle, nagu peigmees oma pruudist tunneb
rõõmu. Ristimise kaudu oleme meie kõik ju kihlunud Kristusega.Jeesuse imetegu
ja kirjakoht teisest lugemisest toovad meieni Jumala poolt meile valatavat Püha
Vaimu kingitust. Ap Paulus kutsub meid seda tähele panema ja sellest rõõmu tundma.
Jeesuse vastusest oma emale on protestantlus asjata püüdnud näha noomitust, justkui
taganttõuget Jeesuse olemuse avalikuks saamiseks. Kuid selles pole näha midagi,
mis halvustaks Tema Õnnistatud Ema väärikust. Sellistele etteheidetele võime vastata
püha märter Justinuse sõnadega: “Non verbo matrem objurgavit qui facto honoravit.”
(Ta ei noominud oma ema sõnadega, vaid austas teda sellega, mida ta tegi.)
Kuid mida tänased kirjakohad meile tähendavad? Toon siinkohal mõned märksõnad.
Kutsugem Jeesus ja Maarja oma ellu tegeliku kohaloluna, teiseks täitkem ainsat
Maarja soovitust: “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke”, Jumal teeb ka meie
peredes ja kodudes imesid oma ettehoolduse kaudu, pangem neid tähele, neljandaks
kutsub püha Kirik meid üles täitma meie teekaaslaste – kõigi kellega kohtume –
elu armastuse, halastuse ja hoolivusega, lõpetuseks hoidkem au sees sedasama
Jeesust kes tegi vee veiniks ja muudab ka leiva ja veini omaenese Ihuks ja Vereks.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga