ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV

ADVENDIAJA I PÜHAPÄEV C AASTAL

Lugemine prohvet Jeremija raamatust:
Vaata, ütleb Issand, päevad tulevad, mil ma viin täide oma lunastusesõna,
mille ma olen rääkinud Iisraeli soo ja Juuda koja kohta. Neil päevil ja
sel ajal lasen ma tärgata Taavetile õiguse võsu. Ning tema teeb maa peal
õigust ja õiglust. Neil päevil saab Juuda päästetud ja Jeruusalemm elab
rahus, ning teda hüütakse nimega “Issand on meie õiglus”.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!
Issand, anna oma teed mulle teada
ja õpeta mulle oma rajad.
Sea mind oma tõeteele ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sind ma ootan kogu aja.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast õpetab ta patustele õiget teed.
Ta juhib leplikud õigluse juurde
ja õpetab alandlikele oma teed.
Tõde ja halastus on Issanda teedel,
kõigile, kes peavad kinni ta lepingust ja käskudest.
Issand usaldab neid, kes teda kardavad –
nende jaoks ta on teinud oma lepingu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, Sinu poole ma tõstan oma hinge!

Teine lugemine püha Pauluse esimesest kirjast tessalooniklastele:
Vennad, kasvatagu Issand teie armastust, tehku see rohkeks nii teie eneste
vahel kui ka kõikide vastu, nõnda nagu meiegi oleme teile oma armastust
üles näidanud, et kinnitada teie meelt pühaduses ja laitmatuses, Jumala ja
meie Isa palge ees, siis kui meie Issand tuleb ühes kõigi oma pühakutega.
Aga viimaks, vennad, me palume ja paneme teile südamele Issandas Jeesuses,
et nii, nagu te olete meilt teada saanud, kuidas teil tuleb elada ja olla
Jumalale meele järgi – nagu te juba elategi -, nõnda saage selles veel
täiuslikumaks. Sest te teate, millised käsud me oleme teile andnud Issandas
Jeesuses. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, näita meile oma heldust
ja tee meid õndsaks!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: “Sel ajal ilmuvad märgid nii päikeses, kuus kui
tähtedes, ning rahvad on hirmul ja ängistuses merekohina ja vetevoogude pärast.
Neil päevil on inimesed hirmust halvatud kõige selle kartuses, mis maailma peale
on tulemas, sest taevavägesid kõigutatakse. Siis näevad nad Inimese Poega
tulevat pilve sees – tema väes ja hiilguses. Aga kui see kõik hakkab sündima,
siis ajage sirgu oma selg ja tõstke oma pea, sest teie lunastus läheneb.
Aga hoidke end, et teie meel ei oleks koormatud liigsöömise, purjutamise ega
peatoiduse muredega, ja et see päev ei tabaks teid ootamatult nagu linnupael,
sest see tuleb kõikide peale, kes elavad maa peal. Olge siis valvsad igal ajal
ja paluge, et te suudaksite põgeneda kõige selle eest, mis on tulemas, ning
seista Inimese Poja ees.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Oleme taas jõudnud kirikuaasta algusesse, ootusaega, mille eesmärk on uuendada
Lunastaja ootamise ja igatsuse kogemust. Kuigi Kristus on juba maailma
sündinud kutsub Kirik meid uuendama oma osadust Jumala ja ligimese vahel.
Kahel korral aastas on meile kingitud eriline aeg – paastuaeg, see tähendab
keskendumist Jeesuse kohalolule meie elus, Tema tagasitulekule maailma ja
Tema kuningriigi au ilmsikssaamisele. Tänased lugemised keskenduvad Jeesuse
teisele tulemisele. See tooob meieni usu veendumuse sellest, et Jumala armastust
leidub kogu loodu seas ja kogu olev peegeldab Jumala igaviku rõõmu. Selle
mõistmiseks tuleks meil välja tulla jõulueelsest saginast. Üha enam kaob
inimeste igapäevasest elust, aga ka jumalateenistuslikust elust, vaikus.
Tundub justkui oleks vaikne palve endas kõige alahinnatum element. Advendiaja
liturgia toob meieni lihtsuse ja vaoshoituse, see aitab meil jõuda lähemale
Jumalale, aga ka iseendale.
Armas taevane Isa, kasvata meis igatsust Jeesuse järele ja kingi meile
jõudu kasvada armastuses, et Kristuse tulles võiksime end leida rõõmustamas
Tema tulemise üle ja oleksime valmis tervitama tõe valguse saabumist.
Aamen.

Ei jää ju häbisse ükski neist,kes sind ootavad;

 Issand, anna mulle teada oma teed,õpeta mulle oma teeradu!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga