KRISTUS KUNINGA SUURPÜHA

KRISTUS KUNINGA SUURPÜHA

Lugemine prohvet Taanieli raamatust:
Mina, Taaniel, nägin öises nägemuses: ja vaata, taeva pilvedega tuli
keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ta tuli elatanu juurde ning viidi
tema ette. Ja tema kätte anti valitsemine, au ja Kuningriik. Kõik
rahvad, hõimud ja keeled teenisid teda. Tema valitsemine on igavene
valitsemine, mis ei lõpe. Ning tema kuningriik ei kao.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand on kirkuse kuningas!
Issand on kuningas, kirkusega on ta rüütatud.
Issand on rüütatud, võimusega vöötatud.
Tema on kinnitanud maailma
nii, et see ei vangu.
Sinu aujärg on kindel muistsest ajast,
sina oled igavesest ajast.
Jõed tõstsid oma häält, jõed tõstsid võimukalt oma häält,
jõed tõstsid oma kohina.
Ülevam kui paljude vete kohin,
võimsam kui meremüha on Issand ülal kõrges.
Sinu seadused on kindlad ja uskumist väärt,
Issand, sinu kojas on pühadus igaveseks ajaks.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand on kirkuse kuningas!

Teine lugemine püha apostel Johannese ilmutuse raamatust:
Jeesus Kristus on ustav tunnistaja, esmasündinu surnute seast, maa kuningate
valitseja. Tema armastab meid ja on lunastanud meie patud oma vere läbi. Tema
on teinud meid kuningateks ja preestriteks Jumala, oma Isa ees. Temale olgu
kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen.
Vaata, ta tuleb taeva pilvedega ja kõikide silmad saavad teda näha, ka nende
silmad, kes tema läbi torkasid, ning kõik rahvad maa peal nutavad tema pärast.
Jah, aamen. Mina olen alfa ja oomega, ütleb Issand – Jumal, kes on ja kes
tuleb – Kõigeväeline. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel,
kiidetud olgu meie esiisa Taaveti kuningriik!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal küsis Pilaatus Jeesuse käest: “Kas sina oled juutide kuningas?”
Jeesus vastas: “Kas sa ütled seda omast peast või on seda sulle keegi minu
kohta öelnud?” Pilaatus kostis vastuseks: “Kas olen mina siis juut? Sinu
oma rahvas ja ülempreestrid on sind andnud minu kätte. Mida oled sa teinud?”
Jeesus ütles: “Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Kui mu kuningriik
sellest maailmast oleks, küll siis mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei
oleks antud juutide kätte. Aga minu kuningriik ei ole sellest maailmast.”
Pilaatus ütles: “Ja siiski, kas sa oled kuningas?” Jeesus vastas: “Need on
sinu sõnad, et ma olen kuningas. Selle jaoks ma olengi sündinud ja tulnud
maailma, et tõest tunnistada. Ja igaüks, kes on tõe seest, see kuulab minu
häält.” See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Mõtisklus
Kristus Kuninga suurpüha kutsub meid mõtlema oma usuelu alustele. Elu koos
Kristusega ei ole üks – ism paljude valikute hulgas. Meie elu kutse on
kutse pühadusele. Jumal ei kutsu meid Kirikusse isiklikuks eneseteostuseks.
Püha Kirik ei ole vaid pühapäeval tunnikeseks kokkusaamise koht. Meie
kutse osaleda Jumala kuningriigi alamana, Kristuse müstilise Ihu ühtsuses,
on kutse enda elu ja palvega pühitseda Jumala loomingut, sealhulgas
ka iseend meeleparanduse ja sisemise uuenemise läbi. Läbi kirikuaasta oleme
jõudnud veendumusele et Kristus on kogu olnu, oleva ja tuleva Kuningas.
Kas ka meie igapäevase elu Kuningas? Jumal on kinkinud meile võime kasvõi
hetkeks kõrvale heita kõik segavad asjaolud, et saaksime liikuda sügavasse
osadusse palves. Kui meil on see kogemus, teame et see on õnnelikeim aeg
meie elus. Jumal oma kirkuses täidab meid armastusega. See armastus ongi
ühendavaks sillaks taevase Kuningriigi ja maailma vahel. Lubagem kuningas
Kristuse häälel, milles on igavese elu allikas, jõuda läbi meie kogu meid
ümbritseva looduni, täidetuna lohutusest, rahust, armastusest ja usust.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga