Kuningriigiaja XIII pühapäev

Kuningriigiaja XIII pühapäev B aastal

Lugemine Saalomoni tarkuseraamatust:
Jumal ei ole loonud surma ega ole tal rõõmu elavate hukust. Vaid
kõik on loodud selleks, et olema jääda, kõik loodu siin maailmas
on määratud õndsusele. Hukutavat mürki Jumala loodus ei ole, ja
surmariigil pole võimu maa peal, sest õiglus on surematu. Nii lõi
Jumal inimese kadumatuks oma näo järgi, oma igavese olemuse
sarnaseks. Kuid kuradi kadeduse läbi on surm maailma tulnud, ja
need, kes temale kuuluvad, saavad seda näha.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma ülistan Sind, Issand, sest Sina päästsid mu hukatusest!
Ma ülistan sind, Issand, sest sina päästsid mu hukatusest.
Sa ei lasknud mu vaenlastel minu üle naerda.
Issand, mu Jumal, sa tõid mu hinge välja surmavallast
ja jätsid mu ellu surmasaadetute seast.
Laulge ja mängige kõik, kes te armastate Issandat,
kiitke tema püha nime.
Sest tema viha kestab ainult hetke,
aga tema arm on kogu eluks.
Issand, võta mind kuulda ja halasta minu peale,
Issand, ole mu abimees.
Sina muutsid mu kaebelaulu rõõmutantsuks,
Mu Jumal ja mu Issand, sind ma ülistan igavesti
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma ülistan Sind, Issand, sest Sina päästsid mu hukatusest!

Teine lugemine püha apostel Pauluse teisest kirjast korintlastele:
Vennad, nii nagu te olete rikkad kõige poolest – usu, kõneanni,
teadmise, innu ja armastuse poolest, mille meie oleme teis esile
toonud – nõnda peate teiegi olema helded seda kõike jagama. Sest
te ju tunnete Issanda Jeesuse Kristuse armu: tema, kes ta oli
rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie tema vaesusest rikkaks
saaksite. Ma ei räägi sellest, et te teiste elu kergendades end
ise hätta saadaksite, vaid teie seas valitsegu võrdsus. Olgu nüüd
teie jõukus teistele toeks, et nende jõukus võiks kord teie
vaesust leevendada ja nii saab võrdsus teoks. Sest on kirjutatud:
kellel oli palju, sellel polnud liiast, ja kellel oli vähe, sellel
ei olnud millestki puudust. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Issand, Sinu sõnades on Vaim ja elu,
Sinul on igavese elu sõnad!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Sel ajal kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur
rahvahulk tema juurde, ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi
ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus
teda väga: «Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh et sa tuleksid, paneksid käed
tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu!» Ja Jeesus läks temaga. Ja
suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber. Siis tuldi
sünagoogi ülema poolt ja öeldi: «Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat
tülitad!» Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles
sünagoogi ülemale: «Ära karda, usu ainult!» Ja ta ei lasknud endaga kaasa
tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. Ja
nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja
valjult itkejaid ja sisse astudes ütles ta neile: «Mis te käratsete ja
nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!» Ja nad naersid tema üle. Jeesus
aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning
läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle:
«Talita kuum!» See on tõlkes: «Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!» Ja
tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis; ta oli juba kaheteistkümneaastane.
Ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei
tohi saada seda teada, ja käskis anda tüdrukule süüa.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas Jumal, Sa oled ehitanud oma Kiriku
apostlite ja prohvetite alusele,
mille nurgakiviks on Jeesus Kristus ise:
palun anna meile nende õpetuste kaudu vaimus ühtsus, et meist saaks
püha tempel, mis on vastuvõetav Sinule;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 1 ; Ps 121; 1Ms 17:1-8; Hb 11:1-16

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 97; Ps 98; 1Sm 11; Ap 9:1-20

Mõtisklus
Nagu kristlastele tavapärane, oleme tänaselgi pühapäeval tulnud siia
osa saama pühast Missast. Miks see on nii oluline?
See on tänu toomine Jumalale. Tänu selle eest, et kõik on loodud selleks,
et olema jääda, kõik loodu siin maailmason määratud õndsusele.
Tänu selle eest, et Ta päästis meid kurjast ja põrgust. Kiidame Tema
tehtu eest usaldades end Tema ettehoolde. Täname Jumalat meie elule
tähenduse toomise eest.
Tänases EV-s sünagoogiülem Jairus näitab üles suurt usku. Tema tütar on
suremas. Jairus läheb Jeesuse juurde abi otsima. Jeesusega vesteldes
kuuleb Jairus, et tema tütar on surnud. Mida teeb Jeesus? Ta taastab tema
maise elu. Ometi pole Jeesus võluvits, kes teeks kõik meie asjad korda.
Jeesus oli Jumal, Kes sai meie sarnaseks, et saaksime pärida igavese elu.
Jeesus pakub meile oma armu. Selles usus kutsub meid ka ap.Paulus üles
armulikkusele. Meid kutsutakse enamale kui leiva andmisele näljasele.
Kehaliste halastustegude kõrval jagame ka osa Jumala armust. Jagame kõike
mis meil on. Ka selles tome tänu Jumalale. Armastust jagades kogeme ka
ise seda milleks oleme loodud – Jumala lasteks olemise tänu ja usaldust
koos rõõmuga.
Armas taevane Isa, Ma ülistan Sind, Issand, sest Sina päästsid mu hukatusest!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga