PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV

  1. juuni

PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on
mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu
nime. Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe
varju alla; ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma
nooletupes. Ja ta ütles mulle: Sina oled mu sulane, Iisrael,
kelle läbi ma ilmutan oma au. Aga mina ütlesin: Ma olen asjata
vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu
õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures. Ja nüüd
ütleb Issand, kes mind emaihust alates on valmistanud enesele
sulaseks, et tuua Jaakob tagasi tema juurde ja koguda Iisrael
tema juurde – sest ma olen Issanda silmis austatud ja mu Jumal
on mu tugevus -, ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena
taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma
panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa
ääreni. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma tänan Sind, Issand, et olen nii imeliselt loodud!
Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind.
Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen;
sa mõistad kaugelt ära mu mõtted.
Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali-olemise,
ja kõik mu teed on sulle tuttavad.
Sest sina valmistasid mu neerud
ja kudusid mind mu ema ihus.
Ma tänan sind, et olen
nii kardetavalt imeliselt loodud.
Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.
Mu luud ei olnud varjul sinu eest,
kui mind salajas loodi,
kui mind maa sügavuses imeliseks kooti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma tänan Sind, Issand, et olen nii imeliselt loodud!

Teine lugemine Apostlite tegude raamatust:
Ja kui ta selle oli tagandanud, äratas ta neile kuningaks Taaveti,
kellest ta ka tunnistas: «Ma olen leidnud Taaveti, Iisai poja,
endale meelepärase mehe, kes teeb kõik mu tahtmist mööda.» Sellesama
mehe soost on Jumal oma tõotust mööda toonud Jeesuse Iisraelile
Päästjaks. Enne tema tulekut kuulutas Johannes meeleparandusristimist
kogu Iisraeli rahvale. Kui Johannes oli oma elukäiku lõpetamas, ütles
ta: «Mina ei ole see, kelle te arvate minu olevat, kuid vaata, pärast
mind tuleb see, kelle jalatsit jalast päästma mina ei ole väärt.»
Mehed-vennad, Aabrahami soo lapsed, ja need teie seas, kes Jumalat
kardavad: meile on läkitatud see päästesõna.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama!
Halleluuja!

Evangeelium püha Luuka järgi:
Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Ja ta naabrid
ja sugulased kuulsid, et Issand oli olnud temale armuline, ja nad
rõõmustasid koos temaga. Nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber
lõikama ja tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema
kostis: «Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!» Nemad ütlesid
talle: «Su suguvõsas pole kedagi selle nimega.» Ja nad viipasid ta isale,
et saada teada, kuidas tema tahaks last nimetada. Sakarias palus lauakese
ning kirjutas: «Johannes on tema nimi.» Ja kõik imestasid.
Aga otsekohe läksid ta suu ja keelepaelad lahti ning ta hakkas rääkima,
ülistades Jumalat. Ja kartus tuli kõikide ümberkaudsete peale ja kõigist
neist asjust kõneldi kogu Juuda mäestikus. Kõik, kes seda kuulsid, jätsid
selle oma südamesse ja küsisid: «Mis saab küll sellest lapsest?» Sest
Issanda käsi oli temaga. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja
ta oli kõrbes selle päevani, mil ta astus Iisraeli ette.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas Jumal, Kelle ettehoolduses Su sulane Ristija Johannes imeliselt sündis
Su Pojale, meie Päästjale, teed valmistama, kuulutades meeleparandust:
palun, juhata meid järgima tema õpetust ja püha elu, et me tõesti parandaksime
meelt tema eeskujul ja jutlustaksime Sinu imetegudest, rääkides pidevalt tõtt,
noomides julgelt pahesid ja vajadusel kannatades kannatlikult tõe nimel;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 82; Ps 98; Ml 3:1-6; Mt 3

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 24; Ps 96; Ml 4; Mt 11:2-19

Pühas Kirikus tähistame kõigi pühakute pühasid (st. surmapäeva), mitte nende
sünnipäevi; liturgiliselt tähistatakse aga ainult kolme inimese sünnipäevi –
meie Issanda Jeesuse Kristuse sünnipäeva jõulude ajal (25. detsembril),
Ristija Johannese (24. juunil) ja Pühima Neitsi Maarja (8. septembril) sünnipäeva,
suuresti nende tähtsuse tõttu meie päästeajaloos.
Tänane Ristija Johannese sünni tähistamine heidab selle olulisusele
valgust, nimelt: Ristija Johannest tuntakse Kristuse eelkäijana. Ta oli viimane
Vana Testamendi prohvet ja koges Tõe eest tunnistades „märtrisurma”. Paljud meist
teavad tema sünniga seotud asjaolusid – sündinud vanadest vanematest (ime läbi);
ta rõõmustas ema üsas kohe, kui kuulis Jumalaema – Neitsi Maarja – tervitust
(Lk 1:39-45); Ristija Johannese kohta ütles Kristus: Tõesti, ma ütlen teile,
naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest ( Mt 11:11;
Lk 7:28). Ristija Johannese sünd oli õnnistuseks tema vanematele ja inimkonnale.
Esiteks tema ema Elizabethi poolt, keda peeti avalikult viljatuks naiseks ja seega
justkui neetuks. Kuid Ristija Johannese sünniga said kõik teada, et nii vana
kui ta ka oli, polnud ta neetud, vaid naine, keda Jumal on õnnistatud ja imeliselt
soosinud. Samuti oli Ristija Johannese sünd Jumala tasu ka Sakarjale, nagu ingel
talle ütles: “Tema on teile rõõmuks” (Lk 1:14). See oli ka Sakarja jaoks, jumaliku
tõotuse täitumine, eriti kui ta sai tagasi oma kõnevõime, peale kirjutamist: „Tema
nimi on Johannes”, nagu me tänasest evangeeliumi lugemisest loeme. Niisamuti tõi
Ristija Johannese sünd inimkonnale rõõmu ja pöördumise, nagu oli ette kuulutatud
ingli huulte kaudu: „Ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad
tema sündimisest, sest ta saab suureks Issanda silmis. Ta ei tohi juua veini ega
muud vägijooki, ja ta täidetakse Püha Vaimuga juba oma ema ihus. Ja ta pöörab palju
Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole. Ja ta ise käib tema eel Eelija vaimus
ning väes, et pöörata isade südant laste poole ja sõnakuulmatuid õigete meelsusse,
et kujundada Issandale valmistatud rahvast.” (Lk 1:14-17). Seetõttu oli tema sünd
tõepoolest väga oluline, sest see aitas kaasa meie päästeajaloole. Sel põhjusel
tähistab Kirik Jumala tarkuses ja Pühas Vaimus juhituna tema sündi 24. juunil,
täpselt kuus kuud enne meie Päästja Jeesuse Kristuse sündi.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga