ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA V PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Kui Paulus tuli Jeruusalemma, püüdis ta käia koos jüngritega, kuid kõik kartsid
teda ega suutnud uskuda, et temagi on jüngriks saanud. Kuid Barnabas võttis ta
vastu ja viis ta apostlite sekka ning rääkis neile, kuidas Saulus teel
Damaskusesse oli Issandat näinud ja temaga kõnelnud, ning kuidas ta Damaskuses
oli julgelt ja avalikult kuulutanud Jeesuse nimel. Nii jäi Paulus Jeruusalemma
ja käis koos jüngritega sisse ja välja. Ning ta rääkis kreekakeelsete juutidega,
kuid nemad tahtsid teda ära tappa. Aga kui vennad sellest teada said, viisid nad
ta Kaisareasse ja saatsid sealt Tarsosesse. Ja siis, neil päevil, oli kirikul
rahu nii Juuda-, Galilea-, kui Samaariamaal. Ja kirik kasvas ja elas
jumalakartuses Püha Vaimu kaitse all. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Ma ülistan Sind Sinu suures koguduses!
Ma pean oma tõotusi nende ees, kes kardavad Jumalat.
Vaestele antakse toitu ja nad saavad söönuks;
need, kes teda otsivad, kiidavad teda.
Teie süda saagu elavaks igavesti.
Kõik maailma ääred mõtlevad sellest ja pöörduvad Issanda poole.
Teda kummardavad kõik rahvahõimud,
teda kummardavad kõik maailma vägevad,
tema ette kummardavad kõik, kes magavad maa põrmus.
Jumalast räägitakse tulevatele sugupõlvedele,
nad tulevad ja kuulutavad tema õiglust,
tema lunastusest kuulutatakse tulevale rahvale,
sest tema on kõik loonud.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Ma ülistan Sind Sinu suures koguduses!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu lapsed, ärgem armastagem sõna ega keelega, vaid teos ja tões. Sellest me
tunneme ära, et me oleme tõe seest ja võime leida tema ees rahu oma südamele.
Sest kui meie süda meid süüdistab, siis Jumal on suurem meie südamest ja teab
kõik. Mu armsad, kui meie süda meid ei süüdista, siis on meil lootus Jumala ees,
et mida me ka palume, seda saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis
on temale meelepärane. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema Poja,
Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nii nagu tema on meid käskinud.
Kes täidab tema käske, see jääb Jumalasse ja Jumal temasse. Ja seda, et tema on
meis, tunneme me ära Vaimust, kelle tema on meile andnud.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jääge minusse ja mina jään teisse;
Kes minusse jääb, see kannab palju vilja!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: Mina olen tõeline viinapuu ja minu Isa on viinamäe
aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, ta lõikab ära, ja igaüht, mis
kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks vilja veel rohkem. Teie olete juba
puhtad selle sõna pärast, mida mina teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina
jään teisse. Nagu oks ei või kanda vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu
külge, niisamuti ka teie, kui te ei jää minusse.
Mina olen viinapuu, teie olete oksad; kes jääb minusse ja mina temasse, see
kannab palju vilja, sest ilma minuta ei suuda te midagi teha. See, kes minusse
ei jää, visatakse minema nagu viinapuu oks, ja see kuivab ära. Ja nad kogutakse
kokku ja heidetakse tulle ning põletatakse ära. Kui te aga jääte minusse ja minu
sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te ainult tahate, ja see sünnib teile!
Selles on minu Isa austatud, et te kannate palju vilja ja olete minu jüngrid.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Kelle tõeline tundmine on igavene elu:
palun, anna meile nii täiuslikult tunda Sinu Poega Jeesust Kristust,
et Ta oleks tee, tõde ja elu, et võiksime vankumatult järgida Tema
samme teel, mis viib igavesse ellu;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 107:1-16; Hs 37:1-14; Ap 3:1-21

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 27; Js 60:13-22; Jh 8:12-30

Mõtisklus
Tänases päevapalves toodud soov õppida Jeesust tundma nii täieliselt,
et Tema oleks meie tee, tõde ja elu on iga kristlase südamesoov. Otsida
Kristust, igatseda Tema lähedalolu ja tahet on sageli meie vaimse kasvu
vundament. Selle tegevuse käigus on meie igaühe jaoks ka suured ohud.
Kuidas saame otsida Issandat ja Tema tahet kui Tema on lubanud:” Ja vaata,
mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.”(Mt 28:20). Me ei pea Teda
otsima, vaid teadvustama Tema kohalolu igal hetkel. Kui me taipame, et
Tema on meiega, täitume rahu ja rõõmuga. Teine oht seisneb selles, et
paljude pühakute eeskujul soovime ise tuua oma eluga Jumalale tänu. Mida
see tähendab? Nii mõnedki kristlased tahavad elada pühaduses ja kasvada
vagaduses, õppides pühakirja, käies Kirikus ja arendades vaimset tarkust,
samal ajal unustades, et kõik tuleb Jumalalt. Soov olla õigem, püham
ja jumalakartlikum võib osutuda petlikuks enesekindluseks, arvamuseks
nagu suudaksime ise midagi teha. Vahel unustame isegi Jumalat appi kutsuda.
Jeesus ütles suure armastusega EV-is karmid sõnad: “Nagu oks ei või kanda
vilja iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, niisamuti ka teie, kui te
ei jää minusse.” Meie soov elada täisväärtusliku ristiinimesena, tuues
palju vilja, tähendab Jumala kohalolu teadvustamist, Temalt igas töös ja
talitamises, aga ka palvetamises abi ja armu, tarkuse ja jõu, eriti aga
õnnistuse palumises. Meie usaldame oma elu täielikult Issandale, sest
Tema on viinamäe aednik ja meie oksad. Vahel me ei mõista miks üks või
teine asi meie elus toimub. Jeesus ütles: “ja igaüht, mis kannab vilja,
ta puhastab.” Meile on auks mitte anda Jumalale või Tema ees lubadusi,
vaid paluda abi – see kõik mis meie elus toimub on Tema poolt antud arm.
On ka kolmas oht, saatana soov meie usuteed takistada. Tema soov panna
meid kahtlema Jumala armus ja kasvatades meie uhkust võltsvagaduses on
ületatav ainult palve, usu ja armastusega – ja sedagi ainult Jumala armust.
Armas taevane Isa, võta kuulda meie palveid, kui me Sinu poole hüüame,
palun, saada meile appi oma rahuingel, et kaitsta meid kogu kurja ja
viletsuse eest ning hoia meid nõnda nagu Sina seda heaks arvad. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga