ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA IV PÜHAPÄEV B AASTAL

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Sel ajal ütles Peetrus, täis Püha Vaimu: “Rahva ülemad ja vanemad! Kui me täna
peame kohtus aru andma vigasele inimesele tehtud heateost, et mis tema terveks
on teinud, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et Jeesuse
Kristuse nimel Naatsaretist – kelle teie risti lõite ja kelle Jumal on surnuist
üles äratanud – seisab see mees teie ees tervena. Jeesus on see kivi, mille
teie, hooneehitajad, olete kõlbmatuna kõrvale heitnud, kuid mis on nurgakiviks
saanud. Ja kellegi teise nimes ei ole lunastust, sest taeva all pole inimesele
ühtegi teist nime antud, kelle läbi võiksime õndsaks saada.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!
Tänage Issandat, sest Tema on hea,
sest Tema heldus kestab igavesti.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada inimest.
Parem on otsida pelgupaika Issanda juures
kui usaldada vürste.
Ma tänan Sind, et sa oled mind kuulda võtnud
ja saanud minu lunastajaks.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
Kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel.
Me kiidame teid Issanda kojast.
Sina oled mu Jumal, Sind tahan ma tänada
mu Jumal, Sind tahan ma ülistada igavesti.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid, on nurgakiviks saanud!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, vaadake, millise armastuse on Isa meile andnud, et meid hüütakse
Jumala lasteks ja need me ka oleme. Kuid maailm ei tunne meid, sest maailm ei
tunne teda. Mu armsad! Praegu me oleme Jumala lapsed, kuid see pole veel ilmsiks
saanud, mis me tulevikus oleme. Teame vaid, et kui tema ilmub, oleme tema
sarnased, ja näeme teda niisugusena nagu ta on.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Mina olen hea karjane, ütleb Issand,
mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal Jeesus ütles: Mina olen hea karjane. Hea karjane jätab oma elu lammaste
eest. Palgaline, kes ei ole karjane ja kelle omad lambad ei ole, näeb hunti
tulevat, jätab lambad maha ja põgeneb, ning hunt murrab neid ja ajab nad laiali.
Palgaline põgeneb, sest ta on palgaline ega hooli lammastest. Mina olen hea
karjane. Mina tunnen omasid ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb
mind ja mina tunnen Isa, ning ma annan oma elu lammaste eest. Ja mul on veel
teisigi lambaid, kes ei ole sellest tarast. Neid pean ma samuti juhtima, ja
nemad kuulevad minu häält. Ning siis on üks kari ja üks karjane. Sellepärast
armastab Isa mind, et ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Keegi ei võta seda
minult, vaid ma jätan oma elu vabatahtlikult. Mul on meelevald seda jätta ja
meelevald seda jälle võtta. Niisuguse käsu olen ma saanud oma Isalt.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Jumal, kelle Poeg Jeesus on Sinu rahva hea Karjane;
Luba, et kui me kuuleme Tema häält, tunneksime Teda, Kes
kutsub meid kõiki nimepidi, ja järgneme, kuhu Tema juhatab;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 113; Ps 124; 1Sm 2:1-10; Ap 2:22-36

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 115; Trk 5:1-6,14-16; Lk 20:27-39

Mõtisklus
Jeesus ütles: “Mina olen hea karjane” (Jh 10:11). Püha Thomas Aquinost
kirjutab seda väidet kommenteerides, et “on ilmselge, et “hea karjase”
tiitel sobib Kristusele, nii nagu karjane toidab karja karjamaal, nii
toidab Kristus usklikke vaimse toiduga: oma Ihu ja Verega». Jeesus on
hea karjane, Kes juhib meid taevase Kuningriigi poole. Ta juhib meid
läbi Kiriku, läbi isikliku kogemuse, usus kasvamisega. Eriti aga tunneme
ja igatseme Teda rasketel aegadel. Tema on meiega. Piiblis on nii mõnigi
kirjakohti kus ilmalikku valitsejat võrreldakse karjasega, hea karjasena
tuuakse esile Taavet kelle kohta on kirjutatud:Sinule on Issand öelnud:
Sina pead hoidma mu rahvast Iisraeli kui karjane ja sina pead olema
Iisraeli vürst!”(2Sm 5:2) Samas on see ka Jumala “tiitel”, kui nii
võime ütelda: Iisarael ütles:”Jumal, kelle palge ees mu isad Aabraham
ja Iisak on rännanud, Jumal, kes on olnud mu karjane kogu mu elu kuni
tänapäevani.” (1Ms 48:15) Jeesus on meie Kuningas, Tema on ka Jumal.
Tema on meie hea karjane. Mida see tähendab meie jaoks? Olles Jeesuse
järgijad õpime elama Tema eeskuju järgi, jäljendagem Tema armastust oma
südames, me peame armastama Jumalat ja Tema karja,st. Kirikut ilma
omakasu otsimiseta, ilma etteheiteid tegemata, ilma eeldamata. Uhkus
ja isekus peavad meis taanduma. Pangem tähele, et ka meie oleme kutsutud
osalema Jumala töös karjastena oma perekonnas, oma koguduses, oma töökoahal,
olema karjaseks kõikidele kes vajavad Jumala armu. Mõtelgem täna sellele
kui head karjased ja eeskujud oleme oma lähedastele ja palvetagem, et
Hea Karjane saaks meid karjatada eluteel, eriti seal, kus meid kõige enam
vajatakse.
Armas taevane Isa, palun, aita meil vastu võtta ja kasvatada seda usku
ja armastust mida Sinu Poeg Hea Karjasena meile on usaldanud. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga