JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

ÜLESTÕUSMISAJA II PÜHAPÄEV, JUMALA HALASTUSE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Usklike kogudusel oli üks süda ja üks hing. Keegi ei nimetanud oma
varandust enda omaks, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid kuulutasid
suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide
üle. Keegi nende seast ei kannatanud puudust, sest põllu- ja
majaomanikud müüsid ära oma vara ja tõid raha ning panid selle
apostlite jalgade ette. Ja igaühele jagati sedamööda, kuidas ta vajas.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Tänage Issandat, sest Tema on hea!
Tänage Issandat, sest tema on hea
ning tema heldus kestab igavesti.
Öelgu need, kes kardavad Issandat:
tema heldus kestab igavesti.
Issanda parem käsi on tõstetud üles,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid.
Ma ei sure, vaid jään ellu
ja kuulutan Issanda tegudest.
Issand karistas mind rängasti,
kuid Ta ei andnud mind surma.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on nurgakiviks saanud.
Issanda käest on see tulnud
ja see on meie silmis ime.
See on Issanda päev,
rõõmustagem sellest ja hõisakem.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Tänage Issandat, sest Tema on hea!

Teine lugemine püha apostel Johannese esimesest kirjast:
Mu armsad, igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, see on Jumalast sündinud; ja
igaüks, kes armastab Jumalat, kes on sünnitanud, armastab ka teda, kes temast on
sündinud. Ja sellest me tunneme ära oma armastuse Jumala laste vastu, kui me
armastame Jumalat ja täidame tema käske. Jumala armastamine seisneb selles, et
me täidame tema käske, ja tema käske täita pole raske. Ning igaüks, kes on
Jumalast sündinud, võidab maailma. See võit, mis maailma ära võidab, on meie
usk. Kes aga suudaks maailma ära võita kui mitte see, kes usub, et Jeesus on
Jumala Poeg. Jeesus Kristus tuleb vee, vere ja Vaimu läbi – mitte ainult läbi
vee, vaid ka vere läbi. Vaim tunnistab sellest, ja Vaimus on tõde.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Õndsad on need, kes ei näe, aga siiski usuvad!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Nädala esimese päeva õhtul, kui jüngrid olid riivistatud ukse taga hirmust
juutide ees, tuli Jeesus ja seisis nende seas ning ütles: “Rahu olgu teiega.” Ja
kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Jüngrid said Issandat
nähes väga rõõmsaks. Jeesus aga ütles taas: “Rahu olgu teiega. Nii nagu minu Isa
on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid.” Ja kui ta seda oli öelnud, puhus
ta nende peale ja ütles: “Võtke vastu püha Vaim! Kellele teie patud andeks
annate, neile on need andeks antud; kellele te patud kinnitate, neile on need
kinnitatud”. Aga Toomas, üks kaheteistkümnest, keda hüüti Kaksikuks, ei olnud
nende hulgas, kui Jeesus tuli. Ning jüngrid ütlesid temale: “Me nägime
Issandat”. Aga tema ütles neile: “Kui ma ei näe tema kätes naelte jälgi ega pane
oma sõrme naelte asemesse ja oma kätt tema külje sisse, siis ma ei usu.” Kaheksa
päeva pärast, kui jüngrid olid taas toas, ja Toomas oli ühes nendega, tuli
Jeesus, olgugi et uks oli riivis, seisis nende keskel ja ütles: “Rahu olgu
teiega!” Seejärel ütles ta Toomasele: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi;
siruta oma oma käsi siia ja pane see minu külje sisse, ning ära ole uskumatu,
vaid usklik!” Toomas vastas ning ütles talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Aga
Jeesus ütles talle: “Et sa mind oled näinud, siis sa usud; õndsad on need, kes
ei näe aga siiski usuvad”. Ja Jeesus tegi veel teistsuguseidki tunnustähti oma
jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. Aga need siin on
kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Jumala Poeg; ja et teil uskudes oleks
elu tema nimes. See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus
Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas ja igavene Jumal, Kes Sa paasamüsteeriumis
sõlmisid uue lepituslepingu:
Palun, anna, et kõik, kes on uuesti sündinud Kristuse Ihu osadusse,
võiksid oma elus näidata seda usku, mida nad suu kaudu tunnistavad;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 103; Js 43:1-12; Lk 24:36-49

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 30; Ps 121; 2Esdras 2:33-48; Ilm 1:4-18

2Esdras 2:33-48
Mina Esdras sain Hoorebi mäel Issandalt käsu minna Iisraeli. aga kui ma nende
juurde tulin, tegid nad mind tühjaks ja põlgasid Issanda käsku. Ja sellepärast
ma ütlen teile, te paganad, kes te kuulete ja mõistate, otsige oma karjast,
tema annab teile igavese hingamise; sest ta on lähedal, tema tuleb maailma
lõpus. Olge valmis kuningriigi tasu saamiseks, sest igavene valgus paistab
teile igavesti. Põgenege selle maailma varjust, võtke vastu oma auhiilguse
rõõm: ma tunnistan avalikult oma Päästjast. Võtke vastu kingitus, mis teile
antakse, ja olge rõõmsad, tänades teda, kes teid taevariiki on juhatanud.
Tõuse üles ja seisa, vaata nende arvu, kes on Issanda pühal pitseeritud; Kes on
lahkunud maailma varjust ja saanud Issanda aulised rõivad. Võta oma pühad, oo
Siion, ja pitseeri need, kes on riietatud valgesse, kes on täitnud Issanda
seaduse. Sinu laste arv, keda sa igatsesid, on täitunud: anu Issanda väge, et
sinu rahvas, kes algusest peale on kutsutud, saaks pühitsetud. Mina Esdras
nägin Siioni mäel suurt rahvast, keda ma ei suutnud loendada, ja nad kõik
kiitsid Issandat lauludega. Ja nende keskel oli kõrgekasvuline noormees, kes
oli kõigist teistest pikem, ja igaühe pähe pani ta kroonid ja oli kõrgem.
Selle üle ma väga imestasin. Küsisin siis inglilt ja ütlesin: Isand, kess
need on? Ta vastas ja ütles mulle: “Need on need, kes on surelike riiete
asemel selga pannud surematud ja tunnistavad Jumala nime. Nüüd on nad
kroonitud ja saavad võidupalmid.” Siis ma ütlesin inglile: “Kes on see,
kes neid kroonib ja neile palmioksad pihku annab?” Siis ta vastas ja ütles
mulle: See on Jumala Poeg, keda nad on tunnistanud maailmas. Siis hakkasin
ma väga kiitma neid, kes seisid nii vankumatult Issanda nime eest.
Siis ütles ingel mulle: ‘Mine ja räägi mu rahvale, missuguseid asju ja kui
suuri Issanda, oma Jumala imetegusid sa oled näinud.
2 Esdrat King Jamesi versioon, tõlge vabas vormis.

Mõtisklus
Jumala halastuse pühapäev. Milline suurepärane nimi on tänasele päevale antud.
Jumal jagab meile oma armu paljudes olukordades ja näeme Tema tegutsemist
ettehoolduses, aga veelgi võimsamalt jagab Jumal oma armu sakramentide läbi.
Tänased tekstid toovad meieni kõige olulisema kristlaste elus: vennalik
armastus ja pattude andeksandmine. Need kõik on suured ja ilusad sõnad ja
vahetevahel tahaksime saada mingit kinnitust või märki, et Jumal meid tõesti
armastab. Kui vaatame tänases EV-s apostel Toomase reaktsiooni, on see ju
täiesti inimlik. Tema, nagu ka sageli meie, ei saanud aru Jumala idee
teostumisest. Tema igatses kinnitust. Kuid kohtumine ülestõusnud Jeesusega
toob huulile:”Minu Issand ja minu Jumal!” Vahel võib lihtne märk olla nii
suure tähtsusega meie usus. Kuid Jeesus ütles:” õndsad on need, kes ei näe
aga siiski usuvad” Kuidas see kõik meid võiks puudutada? Nagu Jumal halastab
meie peale, peame meiegi halastama Tema loodu peale. Püha Kirik, mille osaduses
on ju iga ristitud inimene, pühitseb Jumala halastust püha Missa ja pihi
sakramendi kaudu. Nende sakramentide vastuvõtmine on hea viis tänada Jumalat
Tema armastuse eest. Kuid kas tänust üksi piisab? Me peame elama enda usku
tõeks. Me õpime tundma Jeesust igal päeval palves, pühakirjas ja heategudes.
Meid on kutsutud tugevdama oma usku ja kristlikku eluviisi ühises palves ja
armulauaosaduses. Aga on veel midagi: püha Teresa Calcuttast (Ema Teresa)
esitab selle nii: „Kui me palvetame, siis usume; kui me usume, siis me
armastame; kui armastame, siis teenime. Alles siis rakendame oma armastust
Jumala vastu. Püha Josemaria Escriva toob eriliselt välja, et esmalt hakkas
Kristus tegutsema ja seejärel jutlustama. Tema jutluse alusel vajame me
eriliselt vooruste kasvatamist, püüdkem olla mõistvad, olgem rahunõudjad,
andestagem, õppigem tundma elavat Tõde ja uputagem kurjus headusesse.
Armas taevane Isa, ava, palun, meie südamed, et saaksime vastu võtta Sinu
halastuse Püha Vaimu läbi. Aamen.

Ärge kartke vaeva ega kannatusi ega oma töö kasinat vilja. Pidage meeles,
et Jumal ei tasu mitte tulemuste, vaid pingutate järgi. – Õnnis Zefirino

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga