KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV

KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHAPÄEV

Lugemine Apostlite tegude raamatust:
Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles: «Te teate seda, mis on sündinud
algul Galileas ja siis kogu Juudamaal pärast ristimist, mida kuulutas
Johannes – kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha
Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi
poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle
tunnistajad, mis ta on teinud juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad
aga hukkasid tema, riputades ta ristipuu külge. Sellesama on Jumal
kolmandal päeval üles äratanud ja lasknud tal saada avalikuks; mitte
kogu rahvale, vaid Jumala poolt ette märgitud tunnistajaile, meile,
kes me oleme temaga koos söönud ja joonud pärast seda, kui ta oli
üles tõusnud surnuist. Ja tema on käskinud meid rahvale kuulutada ja
tunnistada, et tema on Jumala poolt määratud elavate ja surnute
kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik prohvetid, et igaüks, kes
temasse usub, saab tema nime läbi pattude andeksandmise.»
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!
Tänage Issandat, sest tema on hea,
sest tema heldus kestab igavesti!
Öelgu nüüd Iisrael,
et tema heldus kestab igavesti!
Issanda parem käsi on tõusnud kõrgele,
Issanda parem käsi teeb vägevaid tegusid!
Ei ma sure, vaid jään elama,
ja jutustan Issanda tegusid.
Kivi, mille hooneehitajad ära põlgasid,
on saanud nurgakiviks.
Issanda käest on see tulnud,
see on imeasi meie silmis.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Sel suurepärasel päeval rõõmutsegem kõik!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:
Vennad: Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige
seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge
sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete
surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu,
saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kristus, meie paasatall on ohverdatud;
niisiis pidutsegem Issandas!
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui
oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis
siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus
armastas, ja ütles neile: «Nad on Issanda hauast ära viinud ja me ei
tea, kuhu nad on ta pannud.» Peetrus läks nüüd välja ja see teine
jünger ka ning tulid haua juurde. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine
jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena.
Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu. Ometi ei astunud ta
sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus temale järele ja astus hauda sisse
ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea
ümber olnud, et see ei olnud koos surilinadega, vaid eraldi
kokkumässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine
jünger, kes esimesena oli hauale tulnud, ning nägi ja uskus. Sest nad
ei teadnud veel Kirjast, et ta peab surnuist üles tõusma.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: valge

Kõikvõimas Jumal, Kes oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi
võitsid surma ja avasid meile igavese elu värava:
palun, anna meile, kes me rõõmuga tähistame Issanda ülestõusmise päeva,
ärata meid patusurmast Püha Vaimu läbi igavesele elule;
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 57; 2Ms 12:1-14; Ilm 14:1-7,12-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 118; Js 12; Jh 20:11-18

Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!
Täna on kogu kirikuaasta tähtsaim päev, päev milles on suur võit, aga
ka kutse kohtuda ülestõusnud Kristusega. Kogu maailm vajab kohtumist
ülestõusnud Jeesusega. Meil on vaja Lunastajat ja päästet Temas.
Iga kristlase elu on igal päeval kohtuda ülestõusnud Issandaga,
meil on alati vaja midagi enamat kui meid ümbritsevad asjad, olgu
head või kurvaks tegevad. Ükskõik kuhu me ennast teistega võrreldes
ei aseta, oleme alati koos Kristusega kõige enam õnnistatud, sest
Tema on tõusnud suurimast pimedusest ja saanud maailma valguseks,
mida ükski võim ega vägi suuda kustutada. Võiksime ehk ütelda, et
ülestõusmispüha on meie igaühe jaoks ülimalt oluline, selle läbi
saame liikuda iseenda maailmast Jumala riiki, Tema taevasesse
Kuningriiki mis ulatub igast aeg-ruumist kaugemale. See on väljapääs
meie enda piiratud maailmast, see on väljapääs meie geograafilisest
asukohast ületades mistahes valitsemiskordi ja inimestevahelisi suhteid.
Lisaks ajaloolisele ülestõusmise faktile on Tema igapäevane ülestõusmine
meie igaühe südames, Tema elab, Tema valitseb ja juhatab, Tema on alati
meie kõrval ja kutsub meid oma igavesse rõõmu. Võtkem see kutse rõõmuga
vastu hüüdes: Kristus on üles tõusnud! Tõesti, ta on üles tõusnud!

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga