2. pühapäev pärast ilmumispüha

  1. pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine esimesest Saamueli raamatust
Noor Saamuel teenis Issandat preester Eeli juhtimise all. Neil päevil oli
Issanda ilmutus haruldane, ja ka nägemused ei olnud sagedased. Kord ühel
päevaloojangul, kui Jumala lamp polnud veel kustunud, magas Eeli oma asemel;
tema silmad olid tuhmunud ega näinud enam. Ka Saamuel magas Issanda telgis, kus
oli Jumala laegas. Ja Issand hüüdis Saamueli ja Saamuel vastas “Siin ma olen”.
Ta jooksis Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind”. Kuid
Eeli vastas: “Mina pole sind hüüdnud, mine tagasi ja heida magama”. Ja Saamuel
läks ning heitis magama. Kuid Issand hüüdis Saamueli teist korda: “Saamuel!” Ja
ta tõusis ja läks Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest Sa ju hüüdsid
mind”. Eeli aga vastas: “Mina pole sind hüüdnud, mu poeg, mine tagasi ja heida
magama”. Saamuel ei tundnud veel Issandat, sest Issanda sõna polnud talle veel
kunagi ilmutatud. Ja Issand hüüdis Saamueli kolmandatki korda, nii et see tõusis
ja läks Eeli juurde ning ütles: “Siin ma olen, sest sa ju hüüdsid mind”. Alles
siis mõistis Eeli, et poissi oli hüüdnud Issand, ja ta kostis Saamuelile: “Mine
magama, ja kui sind veel peaks hüütama, siis vasta: “Räägi, Issand, sest sinu
sulane kuulab”.” Ning Saamuel läks tagasi oma asemele ja uinus. Siis Issand tuli
ja hüüdis teda jälle: “Saamuel, Saamuel!” ja Saamuel vastas: “Räägi, sest sinu
sulane kuulab”. Ja Saamuel kasvas, ja Issand oli temaga ega lasknud ühelgi tema
sõnal tühja minna. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!
Pikisilmi ma ootasin Issandat,
ja ta tuli mulle appi ning võttis mind kuulda.
Tema seadis minu suhu uue laulu,
kiituselaulu meie Jumalale.
Tapa- ja roaohvrid ei meeldi sulle,
põletus- ja patuohvrit sa ei nõua,
kuid sa oled avanud mu kõrvad kuulma,
sellepärast ma ütlen: vaata, ma tulen.
Rullraamatus on minust kirjutatud,
Sinu tahtmist täita, mu Jumal, on minu rõõm
ja sinu seadus on mu südames.
Ma kuulutasin sinu õiglusest suure koguduse ees,
vaata, ma ei sule oma huuli.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Vaata, ma tulen täitma Sinu tahtmist!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Vennad, ihu ei ole kõlvatuse jaoks, vaid Issanda jaoks, ja Issand ihu jaoks.
Jumal on Issanda üles äratanud, ning oma väega äratab ta üles ka meid. Vennad,
kas te siis ei tea, et teie ihud on Kristuse liikmed.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Me oleme leidnud Messia, Issanda salvitu.
Arm ja tõde on tulnud Tema läbi.
Halleluuja!

Evangeelium püha Johannese järgi:
Sel ajal, kui Johannes koos oma kahe õpilasega oli Jordani jõe ääres ristimas,
nägi ta Jeesust enda juurde tulemas, ja ta ütles: “Vaata, see on Jumala Tall”.
Mõlemad jüngrid kuulsid seda, mis ta ütles, ja läksid Jeesuse järel. Jeesus aga
pöördus ümber, ja nähes, et nad tema järel käivad, küsis neilt: “Mida te
otsite?” Ja nad vastasid Talle: “Rabbi (see tähendab ‘õpetaja’), kus Sa elad?”
Ja ta ütles neile: “Tulge ja vaadake.” Ja nad läksid ja nägid, kus ta elas, ning
jäid selleks päevaks tema juurde.
Üks neist kahest, kes Johannese sõnu kuulsid ja läksid Jeesuse järel, oli
Andreas, Siimon Peetruse vend. Ta otsis kõigepealt üles oma venna ja ütles
talle: “Me oleme leidnud Messia, see tähendab Kristuse”. Siis viis ta oma venna
Jeesuse juurde. Aga Jeesus vaatas talle otsa ja sõnas: “Sina oled Siimon Joona
poeg, sind peab hüütama Keefaseks, see tähendab Peetruseks”.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Kõikvõimas Jumal, kelle Poeg, meie Päästja Jeesus Kristus, on maailma valgus :
anna, et Su Sõnast ja sakramentidest valgustatud rahvas säraks Kristuse
auhiilguses, et Teda tuntaks, Teda kummardataks ja Temale kuuletutaks
üle kogu maailma; Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, Kes
elab ja valitseb koos Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, nüüd, ikka ja
igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 29; Ps 99; 2Ms 34:29-35; Mk 9:2-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 62; Ps 127; Js 54:11-17; 1Jh 1:35-51

Mõtisklus

Võime olla kindlad, et Jeesus ei vajanud Ristija Johannese tunnistust Andrease
pöördumiseks ega Andrease tunnistust Siimon Peetruse pöördumiseks. Jeesus otsustas
kasutada neid teiste inimeste pöördumise esilekutsumiseks. Jumala täiuslikus
ettehoolduses kasutab Ta regulaarselt inimeste vahendamistööd, et tuua esile
südamete pöördumine Tema poole. Näeme seda mitmel tasandil. Eelkõige kasutab Ta
pühakuid eestpalvetajate ja eeskujuna, et tuua esile oma arm meie kõigi peale.
On ka lugematu arv ingleid, kes tegutsevad Jumala armu ja halastuse levitajatena.
Jumal on kõige allikas, kuid kasutab taevavägesid, et tuua oma armu meie kõigi peale.
Sama kehtib ka meie maise elu kohta. Lisaks arvukatele inglitele ja pühakutele,
kes tegutsevad eestkostjate ja vahendajatena, kasutab Jumal meid kõiki, et tuua
oma kuningriiki siin ja praegu, paljude inimeste ellu. Iga kord, kui räägime
läbi oma tegude Jumala sõnu või tunnistame Jumalat oma eluga, saame Jumala halastuse
tööriistaks. Ja kui me pühendume end täielikult jumalikule tahtele, saab olema palju
neid, kes pöörduvad Jumala armu poole meie kaudu. Mõelgem täna sellele pühale kutsele,
mille oleme saanud, tegutseda Jumala lõpmatu armu ja halastuse vahendajana.
Esiteks mõtelgem paljudele inimestele, keda Jumal tahab meie kaudu puudutada.
Mõelgem ka sellele, et need inimesed ei pruugi kunagi Jumala poole suunduda ilma meie
juhatamiseta. Jumal võib teha kõike ja puudutada paljusid inimesi erinevatel viisidel,
kuid tõsiasi on see, et Ta tahab meid oma pühas töös kasutada. Öeldes Temale “jah”,
saame meiegi osa kutsest olla eestkostja ja Jumala armu vahendaja. Meile kõigile
on antud erinevad kutsumused ja oskused mille läbi saame oma usku tõeks elades
olla teenäitajaks paljudele, kõige erinevamatele inimestele. Täna hommikul
lugesime psalmikirjutaja sõnu: Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi
rahvaste. Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!
Armas taevane Isa, palume Sind alandlikult, luba meilgi anda tunnistust Sinu armust
oma eluga, et meie usu eeskuju jõuaks paljude inimesteni ja eestpalved tooksid
Sinu Nimele palju au ja kiitust, sest Sina oled püha. Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga