3.pühapäev pärast ilmumispüha

3.pühapäev pärast ilmumispüha

Lugemine prohvet Joona raamatust
Neil päevil tuli Joonale Jumala Sõna: “Sea end teele ja mine Niinivesse, suurde
linna, ja ütle neile edasi kõik ähvardussõnad, mida mina neile lasen öelda”. Ja
Joona seadis end teele ning läks Niinive linna, nii nagu Jumal teda oli
käskinud. Niinive oli suur linn Jumala ees, linna läbikäimine nõudis kolm
päevateekonda. Ja Joona käis esimese päeva teed, kuulutas ja hüüdis: “Veel
nelikümmend päeva, ja Niinive hävitatakse!” Ja Niinive mehed – nii suured kui
väikesed – uskusid tema sõnu, kuulutasid välja paastu ning panid selga
kotiriide. Ja Jumal nägi nende tegusid, et nad pöördusid oma kurjalt teelt, ja
ta kahetses kurja, millega ta neid oli ähvardanud, ega lasknud sellel sündida.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma radu!
Juhata mind käima tõeteed ja õpeta mind,
sest Sina oled Jumal, mu Lunastaja,
Sinu peale loodan ma kogu aja.
Tuleta meelde oma halastust ja heldust, Issand,
sest need on igavesest ajast.
Ära vaata minu noorusaja patte ja üleastumisi,
mõtle minu peale oma helduses, sest Sina oled hea.
Issand on hea ja õiglane,
seepärast näitab ta eksijaile õiget teed.
Ta juhatab alandlikke oma õiguse järgi
ja õpetab leplikele oma radu.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand, anna oma teed mulle teada ja õpeta mulle oma radu!

Teine lugemine püha apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele:
Ma ütlen teile, vennad, et aega on vähe, sellepärast peab igaüks, kellel on
naine, elama nii, justkui tal ei olekski. Ja kes nutab, nagu ta ei nutaks, ja
kes on rõõmus, nagu ta ei olekski rõõmus. Ning kes ostab, nagu ta ei saakski
ostetut endale pidada, ja kes seda maailma kasutab, justkui ta ei kasutakski
seda, sest selle maailma nägu kaob.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jumalariik on lähedal,
parandage meelt ja uskuge Evangeeliumi!
Halleluuja!

Evangeelium püha Markuse järgi:
Pärast seda, kui Ristija Johannes oli vangi pandud, tuli Jeesus Galileamaale ja
kuulutas Jumala evangeeliumi ning ütles: “Aeg on täis ja jumalariik on lähedal,
parandage meelt ja uskuge evangeeliumi.” Ja kui ta Galilea järve ääres kõndis,
nägi ta Siimonit ja Andreast võrku järve laskmas, sest nad olid kalurid. Ning
Jeesus ütles neile: “Käige minu järel, ja ma teen teist inimesepüüdjad”. Ning
sedamaid jätsid nad maha oma võrgud ja läksid tema järel.
Kui aga Jeesus edasi läks, nägi ta Jaakobust, Sebedeuse poega, ja Johannest,
tema venda, paadis võrke parandamas; ning samas ta kutsus neidki. Ja nad jätsid
oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid Tema järel.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Liturgiline värv: roheline

Anna meile, Issand, armu, et me vastaksime hõlpsalt meie Päästja Jeesuse Kristuse
kutsele ja kuulutaksime kõigile inimestele Tema rõõmusõnumit, et meie ja kogu
maailm tunneksime Tema imeliste tegude hiilgust; kes elab ja valitseb koos
Sinu ja Püha Vaimuga, üks Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Lugemised hommikupalvusel:
Ps 11; Ps 12; 5Ms 16:18-20; 5Ms 17:8-11; Jk 2:1-13

Lugemised õhtupalvusel:
Ps 103; Js 54:1-8; Rm 14:1-15:3

Mõtisklus
Tänased lugemised toovad meie ette justkui rasked valikud. Alati on meie ees see
“miski” mida on veel vaja, et saada täielikult õnnelikuks, ehk koguni õndsaks
koos Jumalaga. Tõenäoliselt meile meeldiks vaadata neid suurepäraseid piiblitegelasi
tänastes tekstides nagu usu kangelasi kaugest minevikust. Kuid me teame, Jumala
kutse neile on ka kutse meile. Teame, et ainult need, kes võtavad kuulda Tema sõnu
ja avavad end pühalt ristilt välja valatavale armule, suudavad leida täieliku sisemise
õnne, mida me kõik igatseme. Mida tahab Jumal, läbi püha Kiriku, meile tänase teksti
kaudu ütelda? Joonale ja kutsutud jüngritele esitatud nõudmised on nii radikaalsed.
Kristlaste elu on seotud tööde, perekonna, Kiriku, ja isikliku palvega. Jumalik
ettehooldus täidab meid armuga. Apostel Pauluse tekst aitab meil seda mõista.
Tema soovitab, et see, mida kõigilt kristlastelt erinevates eluviisides palutakse,
ei ole mitte niivõrd “loobuda” kõigest ja kõigist inimlikest tarvidustest,
vaid “loovutada need” Jumala armu rüppe. Meie ristimine, “Jumala sekkumine meie
ellu”, nõuab ja teeb võimalikuks, et elaksime Jumalale nii lähedal kui me
igaühe jaoks antud on. Radikaalne muutus ei ole meie kõigi jaoks – see tähendab:
kasutagem kõike, mis meil on Tema Kuningriigi ülesehitamiseks, meie kõigi hüvanguks.
Jumal ei oota kõigest heast ärapööramist, vaid täielikult Tema armus elamist,
see ei tähenda aga seda, et meiepoolne pühendumine ja pingutus isiklikus ja
Kiriklikus elus oleks vaja sooritamata jätta – küll Jumal hoolitseb, tahaksime ehk
mõtelda. Näidakem oma eluga kogu maailmale tõeliseks kristlaseks olemise armurikkust.
Armas taevane Isa, ainult Sina oled elu täiuslikkuse allikas. Palume Sinult armu,
et võiksime Sinu rõõmust täidetuna mõista ja ellu viia Sinu tahet. Pööra ümber
ahistavate vaimude võim ja täida meid täielikult Sinu armastuse koosoluga.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga