Kuningriigiaja XX pühapäev

Kuningriigiaja XX pühapäev

Lugemine prohvet Jesaja raamatust:
Nõnda ütleb Issand: Pange tähele õigust ja olge õiglased, sest mu
pääste on ligidal ja mu õiglus ilmumas! Võõrad, kes on liitunud
Issandaga,teenivad teda ja armastavad Issanda nime, et saada
tema sulaseiks, kõik, kes peavad hingamispäeva ega riku seda ja
kes peavad kinni mu lepingust – needki ma viin oma pühale mäele
ja ma rõõmustan neid oma palvekojas, ja nende põletus- ja
tapaohvrid on mu altari peal meelepärased; sest mu
koda nimetatakse palvekojaks kõigile rahvastele.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!
Jumal olgu meile armuline ja õnnistagu meid;
ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks sinu teed,
kõigi rahvaste seas sinu lunastust!
Rõõmustagu rahvad
ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvale kohut õigluses
ja juhatad rahvahõime maa peal!
Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal õnnistagu meid
ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Jumal, Sinule laulgu kiitust kõik rahvad!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Aga ma räägin teile, paganatele: Kuna ma olen paganate apostel,
austan ma oma ametit – ehk ma saan kuidagi teha kiivaks neid,
kelle veresugulane ma olen, ning mõned nende seast päästa.
Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis
nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Sest otsekui
teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale
nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud, nõnda on nüüd ka
nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse
pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed
kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Jeesus kuulutas head sõnumit Jumalariigist
ja parandas rahvast kõiksugu haigustest ja hädadest!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal jõudis Jeesus Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist
paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis: “Issand, Taaveti Poeg,
halasta minu peale! Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti.” Ent Jeesus ei
vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda:
“Saada ta minema, sest ta ei lakka appi hüüdmast meie taga!” Tema vastas:
“Mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde.”
Aga naine tuli, heitis ta ette maha ja ütles: “Issand, aita mind!” Jeesus
vastas: “Ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele.” Ent tema
ütles: “Ei ole küll, Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende
isandate laualt pudenevad.” Siis Jeesus vastas talle: “Oh naine, sinu usk
on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!” Ja ta tütar paranes selsamal tunnil.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Täna toob püha Kirik meieni tõelise rõõmusõnumi. Kõik kes Jumalat
usuvad ja Teda armastavad, ning peavad Tema käske saavad osa
Tema halastusest ja päästest. Ükskõik kui väärtuslikuks meie ise,
või ka teised meid peavad, oleme osa Jumala armu väljavalamises.
Prohvet Jesaja kinnitab meile, et Jumal on kogu loodu Isa ja Tema
võtab vastu kõik kes Teda igatsevad. Tänases EVis Jeesus katsub
läbi Kaanani naise usu. Meiegi palume Jumalalt kordaminekuid ja
õnne, vahel võime isegi kurvastada vastuse viibimise peale. Meie
usk on ainus asi, mis teeb meid Jumaliku armu sekkumise vääriliseks.
Ometi tuleb meil mõista seda mida Jumal ei ole kunagi lubanud.
Tema ei ole meile lubanud: probleemideta elu, tagajärgedeta elu,
jõukat elu, usku proovilepanemata elu, ega ka lihtsat elu. Mida on
meil vaja, et Jumalik halastus saaks ilmsik meie elu läbi? Esmalt
julgust avada ennast Jumalale, teiseks usku mis peab katsumustes
vastu, ja püsivust kui kogeme viivitust või seisakut elus. Ainult nii
saame kogeda Jumala armu suurust. Meile ei anta kanda rohkem,
kui suudame kanda. Jeesus ütleb: minu ike on hea ja minu koorem
on kerge! Vahetevahel ootame enamat kui oleme välja teeninud,
ajame segamini Jumala lubadused omaenese ootusega, vahest
jätame oma kohustused unarusse, kuid kristlasena ei saa miski meid
eemale hoida Jumala armastusest ( Rm 8:38-39 ) ning rahust ja
trööstist, mida Tema toob. Pühakiri ütleb: Looda Issanda peale kõigest
südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil
oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks! (Õp 3:5-6)
Armas taevane Isa, palun kasvata meie usku ja kinnita meie lootust,
et võiksime kogu maailma rahvastega Sinu Nimele au tuua.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga