Issanda kirgastamispüha

Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha

Lugemine prohvet Taanieli raamatust:
Mina, Taaniel, nägin öises nägemuses: aujärjed asetati ja Elatanu võttis
istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema
aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja
läks välja ta juurest. Tuhat korda tuhat teenisid teda, kümme tuhat korda
kümme tuhat seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati.
Ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane. Ta
tuli Elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja tema kätte anti valitsemine,
au ja Kuningriik. Kõik rahvad, hõimud ja keeled teenisid teda. Tema
valitsemine on igavene valitsemine, mis ei lõpe. Ning tema kuningriik ei
kao. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!
Issand on kuningas – hõiska, maa!
Rõõmustagu rohked saared!
Pilved ja pimedus on tema aujärje ümber,
õigus ja õiglus on tema aujärje alus.
Mäed sulavad nagu vaha Issanda palge ees,
kogu maailma Issanda palge ees.
Taevad kuulutavad tema õiglust,
kõik rahvad näevad tema kirkust.
Siion kuuleb seda ja rõõmustab,
ja Juuda tütred ilutsevad sinu õiglastest kohtuotsustest, Issand.
Sest sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa,
sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issand Jumal valitseb kogu maailma üle!

Teine lugemine püha Peetruse teisest kirjast:
Vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse väge ja tulemist ei ole me teile
teatanud mingeid targutavaid müüte jäljendades, vaid me oleme tema
suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui
ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: “See on minu armas Poeg, temast
on mul hea meel!” Ja seda häält me kuulsime tulevat taevast, kui me olime
koos temaga pühal mäel. Ja nii on meil midagi kindlamat prohvetisõnast
ja te teete hästi, kui panete tähele seda nagu lampi, mis paistab hämaras
paigas, kuni päev hakkab hahetama ning koidutäht tõuseb teie südameis.
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Pilvest kostis hääl:
„See on minu äravalitud Poeg, teda kuulake!”
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Sel ajal, võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna
Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende
ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja
ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga
Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: «Issand, siin on meil hea olla!
Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe
ja Eelijale ühe.» Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja
ennäe, hääl ütles pilvest: «See on minu armas Poeg, kellest mul on hea
meel, teda kuulake!» Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid
väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: «Tõuske
üles ja ärge kartke!» Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad
enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas
Jeesus neid: «Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese
Poeg on üles äratatud surnuist!»
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Jumal on meid loonud sooviga jagada Tema lõppematut armastust osa saades taevalikust õndsusest. Meie kõik oleme ristimise läbi saanud osaduse Jumala päästest, armust ja osadusest. Apostel Peetrus, kirjutades omaenda kogemusest, kirjeldas Jeesuse kirgastumises jumalikku väge. Jeesus oli keegi suurem kui ükski Jumala prohvet või teenija maailmas, suurem kui Mooses ja Eelja. Apostlid nägid Jeesuses midagi enamat inimesest, nad nägid Tema jumalikkust. Seda usub püha Kirik, lähtudes usust Temasse kui Issandasse, Kelles on ühendatud jumalik ja inimlik loomus. Meie Päästja ja Lunastaja kirgastumises näeme eelaimdust sellest mis ka meiega ülestõusmisel juhtub. Jumal kutsub meid kõiki osa saama Tema suurest kirkusest – südame ja meele ja hinge puhtusest, selle jaoks oleme loodud. Selle pärast, armsad vennad ja õed Issandas, püüdkem oma tegudes ja sõnades, oma suhtlustes ja püüdlustes tuua esile Jumala au. Olgem tänulikud selle imelise võimaluse eest.
Armas taevane Isa, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga