Kuningriigiaja XIII pühapäev

Kuningriigiaja XIII pühapäev

Lugemine teisest kuningate raamatust:
Ühel päeval läks Eliisa Suunemisse ja seal oli üks rikas naine, kes kutsus teda
end poole söömaajale. Sellest ajast, kui Eliisa sealt kandist läbi läks, astus
ta edaspidi iga kord selle naise juurde sisse einet võtma. Aga naine ütles oma
mehele: “Ma tean, et see inimene, kes meie juures käib, on püha jumalamees.
Seadkem ometi korda üks katusekamber, pangem sinna voodi, laud ja tool, ning
küünlajalg, et siis kui ta meile tuleb, võiks ta seal omaette olla.” Kord kui
Eliisa jälle nende juurde tuli, küsis ta ühe teenri käest, mida ta võiks tema
emanda heaks teha. Teener vastas: “Vaata, tal ei ole poega ja tema mees on
vana”. Siis käskis Eliisa, et ta oma emanda kohale kutsuks. Ja emand tuli ning
seisis uksel. Aga Eliisa ütles talle: “Vaata, järgmisel aastal, kui ma siia
tulen hoiad sina süles oma poega.”
See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Issanda heldusest ma laulan igavesti!
Issanda heldusest ma laulan igavesti,
põlvest põlve kuulutan valjul häälel sinu ustavust.
Ma tunnistan: sinu heldus kestab igavesti,
sinu ustavus püsib taevas kindlalt.
Õnnis on rahvas, kes oskab hõisata,
kes kõnnib sinu palge valguses.
Sinu nime üle on nad rõõmsad igapäev,
sinu õigluse pärast nad hõiskavad.
Sina oled nende ilu ja vägevus,
oma armus oled sa teinud suureks me jõu.
Meie kilp on Issanda päralt,
Issanda Püha ja meie Kuninga päralt.
Au olgu + Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule,
nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.
Issanda heldusest ma laulan igavesti!

Teine lugemine püha apostel Pauluse kirjast roomlastele:
Vennad, kas te ei tea, et me iganes oleme ristitud Jeesuses Kristuses, oleme
ristitud tema surmas. Ühes temaga oleme meiegi ristimise kaudu surma maetud, et
nii nagu Kristus on surnuist üles äratatud Isa kirkuse väel, nõnda võiksime
meiegi elada uut, tõelist elu. Kui me nüüd oleme ühes Kristusega surnud, siis
võime uskuda, et ka meid ootab elu ühes temaga. Sest me teame, et Kristus on
juba surnuist üles äratatud ega sure enam kunagi, ja surmal ei ole võimu tema
üle. Kui ta suri, siis suri ta patule ainsa korra, aga kui ta elab, siis elab ta
Jumalale. Nõnda arvake teiegi end patule surnud olevat, et te võiksite elada
Jumalale Jeesuses Kristuses. See on Jumala Sõna. Tänu olgu Jumalale!

Halleluuja!
Kuulutage Jumala suuri tegusid,
kes on teid kutsunud oma aulisse valgusse!
Halleluuja!

Evangeelium püha Matteuse järgi:
Jeesus ütles oma jüngritele: Kes armastab oma ema või isa enam kui mind, see
pole mind väärt, ja kes armastab oma poega või tütart enam kui mind, see pole
mind väärt. Ning kes ei võta oma risti ega käi minu järel, see ei ole mind
väärt. Aga kes elust kinni hoiab, see kaotab selle, kes aga oma elu kaotab minu
pärast, see jääb elama. Kes teid vastu võtab, see võtab mind vastu ja kes minu
vastu võtab, see võtab vastu tema, kes ta mind on läkitanud. Kes võtab prohveti
vastu tema prohveti nime pärast, see saab prohveti palga ja kes võtab vaga
inimese vastu sellepärast, et see inimene on vaga, saab vaga inimese palga. Aga
kes iganes annab ühele neist silmapaistmatutest juua karikatäie külma vett, tema
jüngriseisuse pärast – tõesti ma ütlen teile, see ei jää ilma oma palgast.
See on püha evangeelium. Ülistus olgu Sulle, Issand Jeesus Kristus!

Evangeeliumi sõnad kustutagu meie eksimused.

Mõtisklus
Tänane EV toob meie ette Jumala lapseks olemise kaks olulist tegevust.
Esmalt näitab Jeesus meile elutee – üle kõige otsustada Jumalat järgida.
Teiseks lubab kõigile neile, kes võtavad vastu Tema, oma laste kaudu, saavad
äraütlemata suure armu osaliseks. Pangem tähele rikka naise püüdlikkust
Jumala prohveti heaks midagi teha ja kauaigatsetud “tasu” selle eest.
Kui mitmel korral oleme meie Jumalaga kaupa teinud ja täitnud oma lubadused?
Kas oleme täitnud oma lubadused ja pole saanud oodatud vastust? Pangem
tähele, et Jumala palvevastus võib tulla koheselt, kuid mitte alati siis kui meie
seda ootame, vaid siis kui on selleks õige aeg. Siinkohal tasub alati meeles
hoida et Jumal ei jaga oma armu nagu kaupa turuletil. Annan midagi ja saan
vastu mida tahan. Jumal ootab meie pühendumist.Pühendumine on tõelise
jüngri tunnus, see tähendab usule ja veendumusele truuks jäämist mistahes
olukorras.Pühendumises pakume kõik selle mis meil on: ihu, hinge ja vaimu,
Jeesuse järgimise teele. Ilma Temale pühendumiseta teeme Jeesusest justkui
meie soovide täitja, selle asemel et Tema oleks meie juht ja õpetaja.
Jeesus kutsub meid kõiki Teda järgima. Miski ei või seista meie ja Tema vahel.
Armas taevane Isa, palun kingi meile armu jääda ustavaks Sinule, uuenda meid
igal päeval et võiksime Sinule ikka ja alati kiitust ja tänu tuua.
Aamen.

Rubriigid: EAKK. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga